Økonomien lagt i sygesengen, men hvor længe?

Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA

Corona-virussen har allerede ramt økonomien hårdt, men hvor hårdt er stadig usikkert. For bliver det et dybt og hurtigt dyk med en efterfølgende optur, eller skal vi forbedrede os på en længerevarende recession? Lige nu har finansmarkederne ifølge PFA’s chefstrateg, Tine Choi Danielsen, taget højde for første scenarie, men bliver det værre, kan der forventes flere markante reaktioner i de kommende måneder

Med indgangen til april er corona-virussen gået ind i sin anden måned for den vestlige verdens vedkommende. Og selvom det tegner til, at antallet af smittede er ved at aftage i de hårdest ramte lande i Europa, er uvisheden i forhold til smittespredningen og den økonomiske udvikling fortsat stor. Det fortæller chefstrateg i PFA, Tine Choi Danielsen.

”Jo længere tid der går, før vi får bugt med virussen og sat gang i økonomien, des dybere og længere vil recessionen være. For nuværende hersker der ingen tvivl om, at vi befinder os midt i dyb, dyb global recession, som i hvert fald vil strække sig over første halvår 2020. Hvad der herefter sker, er svært at forudsige. Det kan vi kun gisne om baseret på de begrænsede erfaringer, som vi trods alt har fået her i corona-virussens år nul,” siger Tine Choi Danielsen.

Kina og Sydkorea som pejlemærker

Ifølge PFA’s chefstrateg er det nærliggende at vende blikket mod Kina og Sydkorea, når det handler om, hvilken vej udviklingen kan gå, da landene var de første til at blive ramt af virussen. Særligt processerne i forhold til landenes genåbninger kan give en værdifuld viden om de økonomiske tidsaspekter.

”De kinesiske erfaringer er kun én mulig drejebog for det videre forløb i Vesten, da såvel udviklingen i smitten, antal døde og kulturelle såvel som institutionelle og politiske forskelle formentlig også spiller en rolle. Men ikke desto mindre giver udviklingen os et hint om, hvad der venter os,” siger Tine Choi Danielsen. 

Hun forklarer, at PFA på nuværende tidspunkt arbejder ud fra fire forskellige vækstscenarier, som tager udgangspunkt i erfaringerne fra netop Asien samt en mere generel vurdering af den nuværende situation.

”Vores vækstmæssige hovedscenarie er en V-formet udvikling. Det vil sige en dyb nedtur og relativ hurtig genopretning. Forudsætningen for det er, at nedlukningen af verden ikke forlænges ind i tredje kvartal, mens dybden af nedturen afhænger af, om der kommer yderligere begrænsninger på bevægelsesfriheden,” siger Tine Choi Danielsen. Hun fortsætter:

”Sker det derimod, at nedlukningerne forlænges eller strammes hen over sommeren, vil scenariet i stedet ændre sig mere i retning af en U-formet udvikling, da nedturen dermed både vil blive dybere og længere, og lavkonjunkturen vil ende med at strække sig over tre til fire kvartaler.”

Udvikle sig til finansiel krise

Det værst tænkelige scenarie vil ifølge Tine Choi Danielsen være, hvis den nuværende recession ender med at udvikle sig til en finansiel krise, i stil med det man så under finanskrisen i 2008/2009. Sker det, kan den udløsende faktor meget vel blive likviditetssituationen i virksomhederne.

”Kommer en større virksomhed i finansieringsproblemer, og ender det med konkurs, kan det feje benene væk under tilliden i markedet og potentielt udløse en finansiel krise. Ruller den snebold, kan der formentlig ses ind i en lavkonjunktur på mere end 4 kvartaler,” siger Tine Choi Danielsen.

Kigges der derimod længere ud i horisonten, vil den kommende tids aktivitet i høj grad være forbundet til smittefaren. Det kan derfor ifølge Tine Choi Danielsen ikke udelukkes, at det vil give anledning til et scenarie, der er formet som et W, hvor et opsving bliver efterfulgt af endnu en nedgang. Det kan ske, hvis smittefaren igen blusser op i efteråret, og der endnu ikke er fundet en vaccine.

”Her er det også vigtigt at holde øje med, hvilke tiltag regeringerne foretager for at afværge, at de storstilede hjælpepakker fører til en kommende gældskrise. Der er dog endnu for mange bevægelige dele i spil til at kunne forholde sig til disse risici, men man bør ikke desto mindre være opmærksomme på dem,” siger Tine Choi Danielsen.