Negative pensionsafkast i årets første kvartal

I de første tre måneder af 2020 har Plus-profilerne givet et afkast på mellem -15,1 % og -4,1 %. Kunder med lavest risiko (profil A) er kommet bedst ud af kvartalet, som har budt på historiske kursfald på aktiemarkederne.

Coronavirussen har ramt finansmarkeder og afkastet hårdt i årets første tre måneder. Det mærker vi også i PFA, selvom vi med en forsigtig tilgang til markederne og en solid risikospredning er lykkes med at afbøde en del af faldet. Hør mere i filmen med CEO for vores investeringsafdeling, Christian Lindstrøm Lage, som sætter situationen i historisk perspektiv og minder om, at finansmarkederne tidligere er kommet stærkt igen og på sigt har givet attraktive afkast.