PFA: COVID-19 satte sit præg på afkastet i 1. kvartal

Efter en god begyndelse på 2020 satte spredningen af COVID-19-virusset en brat stopper for den positive afkastudvikling i løbet af 1. kvartal. Forsigtig tilgang til markedsudviklingen har afbødet faldene for PFA’s kunder.

COVID-19-virussets spredning på verdensplan har påvirket finansmarkederne negativt i årets første tre måneder. Det påvirker også afkastet i PFA, der efter 1. kvartal 2020 er på -33,0 mia. kr. Det kommer efter det historisk gode afkastår i 2019, hvor afkastet var på 57,6 mia. kr.

”Året begyndte godt, hvor vi så de positive takter og høje afkast fra sidste år fortsætte ind i 2020. Men fra midten af februar begyndte det at vende, i takt med at konsekvenserne af COVID-19-pandemien begyndte at sætte sit præg på de finansielle markeder. Og da smitten rigtigt viste sig uden for Kina, og vi i Danmark sammen med mange andre lande lukkede vores samfund ned, kom de store fald hurtigt, som gør, at vi i 1. kvartal kommer ud med et negativt afkast,” siger Kasper Lorenzen, Group Chief Investment Officer i PFA.

Siden afslutningen på 1. kvartal har afkastet allerede rettet sig en del, hvor cirka halvdelen af tabene for kvartalet er indhentet i takt med bedringen på finansmarkederne.

Når der er stor uro på finansmarkederne, er det også de mere risikofyldte aktiver, der oplever de største værditab som eksempelvis de børsnoterede aktier, hvor der i 1. kvartal var et negativt afkast på -17,7 pct. Derimod har PFA’s store andel af unoterede investeringer vist sin styrke, mens markedsuroen har stået på, idet PFA’s store ejendomsportefølje kom ud med et afkast efter 1. kvartal på -1,6 pct., mens afkastet i porteføljen af alternative investeringer var på -10,8 pct.

”Vi har i PFA i en årrække arbejdet for at skabe en bred og velfunderet portefølje, der skal sikre vores kunder solide langsigtede afkast. Det gælder også i tider som dem, vi er igennem nu, hvor finansmarkederne er i rødt. Så handler det om at minimere tabet, og der er det blandt andet, at vores mange investeringer på det unoterede område i eksempelvis ejendomme og havvindmølleparker viser deres styrke, da de er mere robuste, og i vidt omfang sikrer nogle faste løbende indtægter, selvom finansmarkederne er i minus,” siger Kasper Lorenzen.

Forsigtig tilgang har afbødet faldene på finansmarkederne

Det samlede afkast relateret til PFA Plus var i 1. kvartal på -10,5 pct. Det betyder, at PFA’s kunder i markedsrente har fået negativt afkast på mellem -4,1 pct. og -15,1 pct. afhængig af valgt investeringsprofil.

For en typisk kunde med en opsparing i PFA Plus profil C med 20 år til pension betyder det, at det samlede afkast for 1. kvartal 2020 var på -12,0 pct. I den sammenhæng er det dog vigtigt også at se på afkastet over længere sigt, da opsparing til pension er langsigtet, og der uundgåeligt vil komme perioder med negativt afkast. For de seneste fem år er afkastet for en kunde med denne profil på 14,5 pct.

”Det er aldrig behageligt at se værdien af sin opsparing blive mindre på kort sigt, men samtidig skal vi huske på, at tilbagefaldet kommer oven på en flot periode, hvor kunder i PFA Plus alene sidste år fik afkast helt op til 19,0 pct. Samtidig har afkastsammenligningerne mellem pensionsselskaberne også vist, at PFA kommer ud som et af de selskaber, der har klaret uroen på finansmarkederne bedst i år. Det skyldes blandt andet, at vi har haft en højere aktieandel i de mere defensive sektorer, samtidig med at vi har mange unoterede investeringer,” siger Kasper Lorenzen.

Afkastet relateret til gennemsnitsrenteprodukter var på blot -0,7 pct. i årets 1. kvartal, hvilket hænger sammen med, at porteføljen er afdækket over for rentefald, og derudover stort set ikke har strategisk eksponering mod aktiemarkedet.

PFA lancerer ny klimastærk pensionsløsning

Til trods for at COVID-19-virusset har tiltrukket sig meget af opmærksomheden de seneste måneder, fortsætter arbejdet med at udvikle PFA Klima Plus, der fra sommer gør det muligt for kunder i PFA at spare op til pension i særligt udvalgte klimastærke investeringer.

I PFA Klima Plus er der en målrettet udvælgelse af selskaber og projekter inden for alle aktivklasser, som aktivt arbejder på at nedbringe verdens CO2-udledning. I sit udgangspunkt vil denne portefølje udlede 60 pct. mindre CO2 end verdensaktieindekset, og produktet skal være CO2-neutralt senest i 2025.

”Den grønne dagsorden og det store bæredygtighedsfokus, der ellers har fyldt meget de seneste år, har været presset i baggrunden de seneste måneder. For PFA har det været meget vigtigt at fastholde dette fokus og blandt andet sikre, at situationen omkring COVID-19 ikke forsinker arbejdet med at færdigudvikle PFA Klima Plus, der kører videre som planlagt,” siger Kasper Lorenzen.

PFA Klima Plus bliver en del af det eksisterende markedsrenteprodukt-univers, som kunderne allerede kender fra PFA Plus, med fire forskellige risikoprofiler og automatisk nedtrapning af risiko, som man nærmer sig sin pension.

Investeringsafkast pr. aktivgruppe, 1. kvartal 2020
Aktiv1. kvartal 2020
Børsnoterede aktier-17,7 %
Alternative investeringer-10,8 %
Ejendomme-1,6 %
Obligationer-2,5 %
Afkast i PFA Plus, 1. kvartal 2020
År til pension30155-5

Profil D - høj risiko

-15,1 %-15,1 %-8,9 %-7,8 %

Profil C - moderat risiko

-12,0 %-12,0 %-7,6 %-6,5 %

Profil B - lav risiko

-9,0 %-9,0 %-6,1 %-5,3 %

Profil A - meget lav risiko

-5,9 %-5,9 %-4,7 %-4,1 %

Afkastet er inklusive 5% i Individuel KundeKapital og en forrentning af Individuel KundeKapital på 8 pct. pr. år.

Afkast i PFA Invest, 1. kvartal 2020
PFA Invest Balance AA-5,5 %
PFA Invest Balance A-8,6 %
PFA Invest Balance B-12,8 %
PFA Invest Balance C-15,0 %
PFA Invest Balance AKK-10,9 %

For yderligere oplysninger

Pressechef Kristian Lund Pedersen, 39 17 58 79 eller klp@pfa.dk