PFA forpligter sig til nul CO2-udledning fra investeringerne senest i 2050

PFA’s koncerninvesteringsdirektør Kasper A. Lorenzen.

PFA har tilsluttet sig det FN-støttede initiativ Net-Zero Asset Owner Alliance, hvor en række af verdens største investorer forpligter sig til at opnå nuludledning af CO2 fra investeringerne senest i 2050.

PFA har i en årrække arbejdet systematisk med ansvarlighed i investeringerne og har blandt andet forpligtet sig til at leve op til målene i Paris-aftalen. Nu tager PFA endnu et markant skridt på den rejse ved at melde sig ind i Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA). Med indmeldelsen følger blandt andet en forpligtelse til at nå en netto-udledning af CO2 på nul fra investeringsporteføljen senest i 2050, ligesom PFA skal sætte femårige mål for udviklingen i CO2-udledningen frem mod det årstal.

”Det her er et markant skridt for PFA, der kommer i forlængelse af vores øvrige arbejde med ansvarlige investeringer og ikke mindst klimaet. Det stærke ved denne forening af store globale investorer er de meget konkrete og ambitiøse mål, man forpligter sig på. Tilsammen er det et meget stort beløb, vi investerer, og derfor kan dette initiativ bidrage til at accelerere den udvikling, der er nødvendig for at holde temperaturstigningen inden for rammerne i Paris-aftalen,” siger PFA’s koncerninvesteringsdirektør Kasper A. Lorenzen.

Store opsparinger i arbejde for klimaet

Med PFA ombord har AOA 23 store investorer som medlemmer, og de har tilsammen hele 4.600 milliarder dollar svarende til cirka 31.623 milliarder danske kroner under forvaltning. Medlemmerne forpligter sig til at gøre deres investeringer kompatible med et scenarie med en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader i dette århundrede. FN-støttede Principles for Responsible Investments (PRI) varetager sekretariatsfunktionen. Blandt partnerne i initiativet er Verdensnaturfonden WWF.

”WWF er rigtig glade for, at PFA nu forpligter sig til Parisaftalens 1,5-graders mål. Pensionskassernes mange penge giver dem kæmpe indflydelse på, om virksomhederne tager grønne bæredygtige beslutninger. Gennem de seneste år har WWF i mange rapporter vist, at de fleste pensionskasser ikke har taget deres del af slæbet. Nu går PFA foran i Danmark og melder sig ind i den internationale klub af pengestærke investorer, der tager et ansvar for vores fælles klode. Verdens natur og dyreliv har brug for investorernes hjælp, så jeg glæder mig til samarbejdet med PFA,” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, der håber, at PFA’s tilslutning kan inspirere resten af pensionssektoren til at følge trop.

Vidensdeling kan skabe fælles fremskridt

PFA’s koncerninvesteringsdirektør fortæller, at initiativet også kan bidrage med vigtig vidensdeling.

”Ud over de forpligtelser os deltagere giver hinanden, så kan vi også bruge initiativet til at udveksle erfaringer. På nogle områder er klimavenlige investeringer et umodent område, og eksempelvis datakvaliteten kan være en udfordring. Ved at gå sammen som nogle af verdens største investorer kan vi i fællesskab finde bedre løsninger på de problemer, end hvis vi arbejder hver for sig,” siger Kasper A. Lorenzen.

I tillæg til sit generelle arbejde med ansvarlige investeringer lancerer PFA til sommer det klimastærke opsparingsprodukt PFA Klima Plus, hvor kunderne får mulighed for at sætte hele eller dele af deres opsparing endnu mere direkte i arbejde for den grønne omstilling.