Nu kan du få en skattefri seniorpræmie udbetalt

Er du stadig i arbejde, selvom du kunne have gået på pension? Så kan det være, at du i den kommende tid kan se frem til at få en markant økonomisk gevinst. For fra d. 1. juli kan danskerne for første gang have optjent en skattefri seniorpræmie på 42.840 kr., hvis de har arbejdet et år efter folkepensionsalderen og opfylder timekravet til at få præmien.

”Med seniorpræmien er det blevet mere attraktivt rent økonomisk at arbejde videre efter folkepensionsalderen. Man kan få flere penge mellem hænderne – og også selvom man går ned i tid. Samtidig kan man frit få sin folkepension udbetalt eller opsætte den. I PFA ser vi, at flere ønsker at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet efter pensionsalderen i en eller anden form. Og når der skal træffes et valg om at arbejde længere, så har det været meget attraktivt at få denne seniorpræmie med,” siger Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA.

Beregninger fra PFA viser, at seniorpræmierne ikke bare kan øge indkomsten, hvis man arbejder videre efter pensionsalderen, men også kan bruges til at gå ned i tid. Hvis man f.eks. har en indkomst på 600.000 kr. om året, og man arbejder videre et år efter pensionsalderen uden at tage hul på sin folkepension, så kan man gå på nedsat tid til ca. 33 timer om ugen og bevare nøjagtig samme indtægt efter skat. Der er også mulighed for at fortsætte på normal tid i blot 10 måneder efter folkepensionsalderen. Det udløser også en seniorpræmie på de 42.840 kr.

Carsten Holdum peger dog på, at man kan komme galt afsted, hvis man ikke har styr på, hvor mange timer man skal arbejde for at få seniorpræmien.

”Hvis man har arbejdet bare én time mindre end timekravet, får man ingen seniorpræmie. Og her skal man være opmærksom på, at der - i lyset af corona-krisen og den stigende ledighed - i øjeblikket behandles et lovforslag om midlertidigt at sænke timekravet for at få præmien fra 1.560 timer over 12 måneder til 1.040 timer. Hvis dette forslag bliver vedtaget, så vil flere få mulighed for at få seniorpræmien - herunder de, som måtte være blevet ramt af arbejdsløshed her i foråret, men som har arbejdet fuld tid i efteråret,” siger Carsten Holdum.

 

Om den skattefrie seniorpræmie:

- Personer, der er født 1. januar 1954 eller senere, kan pr. 1. juli 2019 optjene retten til at få udbetalt en skattefri seniorpræmie på 42.840 kr. 1. juli 2020 har de første altså optjent ret til at få seniorpræmien udbetalt, og for dem sker udbetalingen forventeligt efter fire måneder fra Udbetaling Danmark.

- For at opnå retten skal personen, efter folkepensionsalderen er opnået, arbejde mindst 1.560 timer. Det svarer til 30 timer om ugen i 12 måneder. Et lovforslag, der i øjeblikket behandles i Folketinget vil for årgang 1954 (1. halvår) sænke kravet til 1.040 timer svarende til 20 timer om ugen over 12 måneder. Lovforslaget er blevet førstebehandlet d. 4. juni.

- Udbetalingen af den skattefri seniorpræmie medfører ikke modregning i andre ydelser.

- Man kan godt modtage seniorpræmie, selv om man også modtager folkepension samtidig med arbejdet.

- Der er desuden indført en ekstra skattefri seniorpræmie på 25.500 kr. det andet år, man arbejder videre efter pensionsalderen – med samme timekrav.

- Læs mere på borger.dk