PFA-kunder kan gøre pensionsopsparingen CO2-neutral i 2025

Danmarks største pensionsselskab, PFA, giver nu kunderne adgang til det bæredygtige pensionsprodukt PFA Klima Plus, som giver dem mulighed for selv at vælge, hvor meget af deres pensionsopsparing der skal placeres i særligt klimastærke investeringer

PFA har i mange år arbejdet systematisk med at integrere hensyn til klima og miljø, selskabsledelse og social ansvarlighed, når selskabet investerer kundernes opsparinger. Nu styrker PFA denne indsats yderligere, idet kunderne kan benytte en ny opsparingsløsning, PFA Klima Plus, som er særligt målrettet klimavenlige investeringer. Det fortæller koncerninvesteringsdirektør i PFA, Kasper A. Lorenzen.

”Klimaforandringerne kan få store konsekvenser for vores alles fremtid. Det er en historisk, global udfordring, som kræver handling nu fra politikere, erhvervsliv, organisationer og den enkelte borger, hvis vi skal nå at bremse udviklingen. I PFA er vi bevidste om den rolle, vi spiller, når vi forvalter pensionsmidler for ca. 550 milliarder kroner for vores 1,3 millioner kunder og 6.000 virksomheds- og organisationskunder. Med PFA Klima Plus tager vi endnu et skridt for at understøtte en positiv udvikling, og vi gør det på en måde, hvor vi gør det let for kunderne selv at vælge, hvor stor en del af deres opsparing, der skal placeres i ekstra klimastærke investeringer,” siger koncerninvesteringsdirektøren.

Et meget centralt element i PFA Klima Plus er, at det er nemt for den enkelte kunde at give hele eller dele af sin pensionsopsparing ekstra fokus på at nedbringe CO2-udledningen. I produktet vil der være en målrettet udvælgelse af aktier i selskaber, der arbejder på at nedbringe verdens CO2-udledning og have positiv indvirkning på klimaet, kombineret med investeringer i klimavenlige projekter som eksempelvis havvindmølleparker og bæredygtige ejendomme. Der vil ikke være investeringer i hverken olie, kul eller gas.

Gode afkast med grøn samvittighed

Kasper A. Lorenzen understreger samtidig, at det ekstra stærke fokus på klimaet ikke sker på bekostning af afkastambitionerne. For ifølge koncerninvesteringsdirektøren går de to hensyn i stigende grad i hånd i hånd.

”Evnen til at håndtere klimarisici bliver et stadig vigtigere parameter, hvis man som virksomhed skal have succes på den lange bane. Når vi styrker indsatsen på dette område endnu mere, er det derfor både af hensyn til samfundsudviklingen, og fordi vi tror på, at de gode afkast i stigende grad bliver grønne. Af samme grund er arbejdet med klimainvesteringer ikke kun en del af PFA Klima Plus, men også allerede et stærkt fokusområde i resten af vores investeringsportefølje,” siger Kasper A. Lorenzen.
 
Han uddyber, at et tilvalg af PFA Klima Plus som udgangspunkt ikke ændrer ved opsparingens risikoniveau og afkastpotentiale. Afkastet i PFA Klima Plus vil variere fra afkastet i PFA Plus, idet porteføljerne er forskellige. Samtidig er PFA Klima Plus på grund af de stærke klimahensyn en mere koncentreret portefølje bestående af færre aktiver.

CO2-neutralitet i 2025 – og CO2-negativ i 2030

Målet med PFA Klima Plus er, at det skal være nemt at investere sin pension klimavenligt og se sit grønne aftryk. Derfor er PFA Klima Plus bygget op om tre konkrete klimamål: Aktierne i PFA Klima Plus vil i deres udgangspunkt udlede 60 pct. mindre CO2 end verdensaktieindekset, og ambitionen er, at hele produktet skal være CO2-neutralt senest i 2025. I 2030 er det ambitionen, at porteføljen ligefrem skal være CO2-negativ og dermed trække mere CO2 ud af atmosfæren, end investeringerne udleder. Dette skal eksempelvis ske gennem investeringer i skov og CO2-reducerende teknologier.

Ifølge Kasper A. Lorenzen er der dermed tale om en ambitiøs tilvalgsmulighed til de mange pensionskunder hos PFA, der gerne vil sætte deres opsparing endnu mere direkte i arbejde for klimaet. Han understreger samtidig, at PFA generelt har høje klimaambitioner og har forpligtet sig til, at den samlede investeringsportefølje skal være CO2-neutral senest i 2050.

PFA Klima Plus bliver integreret i rådgivningen

Den nye opsparingsløsning bliver en integreret del af PFA’s rådgivning – hvad enten det sker ved et rådgivningsmøde eller selvbetjening. PFA’s kunder kan vælge den nye opsparingsløsning på PFA’s selvbetjeningsunivers mitpfa.dk. Det sker let og enkelt ved hjælp af investeringsguiden, som udover de traditionelle spørgsmål om økonomi, risiko og investering nu også indeholder spørgsmål om klimapræferencer. Via investeringsguiden får man derfor både en anbefaling om risikoprofil og valg af PFA Klima Plus.

 

Fakta om PFA Klima Plus:

- Aktieporteføljen består pt. af ca. 50 selskaber.

- Unoterede investeringer (alternativer + ejendomme) vil på sigt udgøre 20-25 pct. ligesom i PFA Plus.

- Aktierne i PFA Klima Plus vil i deres udgangspunkt udlede 60 pct. mindre CO2 end verdensaktieindekset.

- Ambitionen er, at hele produktet skal være CO2-neutralt senest i 2025.

- I 2030 er det ambitionen, at porteføljen ligefrem skal være CO2-negativ og dermed trække mere CO2 ud af atmosfæren, end investeringerne udleder.

- Kunders andel af KundeKapital ændres ikke ved valg af Klima Plus.

- PFA Klima Plus har samme risiko- og afkastpotentiale som det almindelige markedsrenteprodukt PFA Plus.

For yderligere information

Pressekonsulent- og rådgiver Christopher Due Karlsson, 23 64 83 44 eller chk@pfa.dk