PFA investerer over 360 mio. kr. i grønne obligationer

Kasper A. Lorenzen, koncerninvesteringsdirektør i PFA.

PFA har som led i selskabets systematiske arbejde med bæredygtige investeringer valgt at investere 360 mio. kr. i grønne obligationer

PFA investerer 48,75 mio. euro, svarende til mere end 360 mio. kr., i grønne obligationer. Bag udstedelsen af obligationerne står Den Europæiske Investeringsbank (EIB).

Der er tale om såkaldte grønne obligationer (Climate Awareness Bond), der bidrager til klimaindsatsen inden for områderne vedvarende energi og energieffektivitet.

”Hos PFA leder vi løbende efter gode investeringsmuligheder, som kan være med til at bakke op om den grønne dagsorden. Herunder også det arbejde, EIB udfører inden for netop dette område. Vi hos PFA er derfor også glade for, at vi kan deltage i et udbud som dette, der vil gavne vores kunder, og som samtidig passer perfekt i PFA Klima Plus, der netop er målrettet særligt klimavenlige investeringer,” siger PFA’s koncerninvesteringsdirektør, Kasper A. Lorenzen.

Han henviser til, at PFA for nyligt har lanceret det ambitiøse og klimastærke pensionsprodukt PFA Klima Plus. Produktet giver PFA’s pensionskunder mulighed for at placere hele eller dele af deres pensionsopsparing i udvalgte klimavenlige investeringer, og målet er, at investeringerne skal være CO2-neutrale i 2025 og CO2-negative i 2030.

Derudover har PFA også tilsluttet sig det FN-støttede initiativ Net-Zero Asset Owner Alliance, hvor en række af verdens største investorer forpligter sig til at opnå nuludledning af CO2 fra investeringerne senest i 2050.

”Som ansvarlig investor ønsker vi hos PFA at tage samfundsansvar og bidrage positivt til den grønne omstilling. Både af hensyn til samfundsudviklingen, men også fordi vi tror på, at de gode afkast i stigende grad bliver grønne. Med lanceringen af PFA Klima Plus og tilslutningen til Net-Zero Asset Owner Alliance har vi forpligtet os til en række meget ambitiøse klimamål, og set i det lys passer en investering som denne rigtig godt ind,” siger Kasper A. Lorenzen.