PFA leverer solidt resultat i et udfordrende halvår

Afkastet til kunderne i 1. halvår blev påvirket af usikkerheden på de finansielle markeder som følge af COVID-19. Det til trods kom PFA solidt igennem 1. halvår med en stigning i de løbende indbetalinger på 7 pct. og et markant forbedret resultat på syge- og ulykkesområdet, hvor underskuddet er 601 mio. kr. mindre end i samme periode i 2019.

Driftsresultatet er på 401 mio. kr. Heraf er 351 mio. kr. overført til kunderne via PFA KundeKapital, der er PFA’s model for at dele overskuddet med kunderne.

”Vi har været igennem en meget udfordrende tid i 1. halvår på grund af COVID-19-pandemien. PFA har igennem hele krisen haft et ufortrødent fokus på at være der for kunderne og opretholde en normal drift, samtidig med vi har påbegyndt implementeringen af vores nye strategi Kommerciel Ansvarlighed 2023. Det er lykkedes flot, og det er tilfredsstillende at se en fortsat stigning i de løbende indbetalinger på 7 pct., og at vi leverer et resultat på driften på 401 mio. kr., så vi kan overføre 351 mio. kr. til kunderne igennem KundeKapital,” siger Group CEO i PFA Allan Polack.

Udvikling på syge- og ulykkesområdet vendt

PFA har i 1. halvår forbedret den negative udvikling i resultatet på syge- og ulykkesområdet. Syge- og ulykkesresultatet er på -481 mio. kr. imod -1.082 mio. kr. i samme periode sidste år. Trods det fortsat negative resultat er det en forbedring på 601 mio. kr. Forbedringen er drevet af en betydelig effekt af en fortløbende genopretningsplan samt en stigning i antallet af kunder, der er hjulpet tilbage på job efter en sygdomsperiode. Samtidig var resultatet på syge- og ulykkesområdet i 2019 særligt påvirket af et negativt finansresultat grundet overgang til et nyt såkaldt VA-tillæg.

”PFA har igennem en periode gennemført en ambitiøs genopretningsplan for at vende udviklingen i resultatet på syge- og ulykkesområdet. Det er positivt, at vi begynder at se effekten af de indsatser, vi gør. Dertil kommer, at vi i 1. halvår har en stigning i det antal kunder, vi har hjulpet tilbage på job efter en sygdomsperiode, så det er en glædelig udvikling på flere måder. Men selvom vi har en markant positiv udvikling, er resultatet fortsat negativt. Derfor fortsætter vi med vores genopretningsplan for at skabe en varig bedre balance i resultatet. At VA-tillægget nu ikke trækker underskuddet så meget ned gør selvfølgelig også en positiv forskel,” siger Allan Polack.

PFA har i perioden udbetalt 929 mio. kr. til 47.680 sygemeldte kunder gennem sygeulykkesforsikringer og oplever fortsat et stigende antal skader. Dertil er resultatet fortsat negativt påvirket af konkurrence på markedet for firmapensioner.

Afkast udfordret af COVID-19

Afkastet til kunderne blev i 1. halvår udfordret af COVID-19, der særligt i marts skabte en markant negativ påvirkning af de finansielle markeder. Dog rettede de finansielle markeder sig noget i løbet af 2. kvartal 2020, ligesom PFA’s solide porteføljer har været med til at reducere det negative investeringsafkast til kunderne. Afkastet til kunderne var på -1,8 mia. kr. efter 1. halvår, hvilket er en klar forbedring i forhold til 1. kvartal, hvor afkastet var på -33,0 mia. kr.

”Det har været et halvår med stor turbulens på de finansielle markeder med store udsving både i negativ og positiv retning. Vi har haft stort fokus på at begrænse det negative afkast for kunderne, da COVID-19-pandemien for alvor rystede markederne, og siden har vi været med på opturen, så tabene stort set er indhentet. Det er aldrig tilfredsstillende med negative afkast, men omvendt har det været en ekstrem situation, hvor vi også skal glæde os over, at finansmarkederne så hurtigt rejste sig. I sådan en situation er det vigtigt at holde sig for øje, at pension er langsigtet opsparing, og ser du isoleret på afkastet for de sidste 12 måneder, så er det positivt,” siger Allan Polack.

PFA Klima Plus lanceret til markedet

PFA har i 1. halvår udviklet og lanceret det største nye produkt i mere end 10 år. PFA Klima Plus er et klimastærkt livscyklusprodukt, hvor kunderne kan vælge at placere op til 100 pct. af deres pensionsopsparing i ekstra klimavenlige investeringer. PFA Klima Plus udleder fra lancering 60 pct. mindre CO2 end gennemsnittet af aktierne i verden, og målet er at være CO2-neutralt senest i 2025 og CO2-negativt i 2030. Det vil sige, at Klima Plus vil trække mere CO2 ud af atmosfæren, end det udleder.

”Klimaforandringerne er en historisk, global udfordring, som kræver handling nu fra politikere, erhvervsliv, organisationer og den enkelte borger, hvis vi skal nå at bremse udviklingen. I PFA er vi bevidste om den rolle, vi spiller, når vi forvalter pensionsmidler for ca. 565 milliarder kroner for vores 1,3 millioner kunder. Med PFA Klima Plus gør vi det let for kunderne selv at vælge, hvor stor en del af deres opsparing der skal placeres i ekstra klimastærke investeringer, så de kunder, der vil, kan gøre noget ekstra for klimaet via deres pensionsopsparing. I første halvår har PFA fortsat arbejdet som aktiv investor og deltager blandt andet i et konsortium af stærke investorer, der arbejder på at opføre en vindø i Nordsøen,” siger Allan Polack.

PFA Klima Plus er udviklet og lanceret til kunderne under COVID-19, og Allan Polack er meget tilfreds med, at det har været muligt.

”Det er en stor ting at udvikle og lancere et nyt livscyklusprodukt. Det er ikke ofte, det sker, og for PFA er det den største produktlancering i mere end 10 år – at vi har kunnet gøre det i en tid med COVID-19 er meget flot.” 

For yderligere oplysninger kontakt

Chef for Ekstern Kommunikation, Kristian Lund Pedersen, klp@pfa.dk, 61 22 22 31.
 

Fakta om regnskabet for 1. halvår 2020

• Forsikringsresultat på 401 mio. kr. (-556 mio. kr.)*
• PFA KundeKapitals andel af forsikringsresultatet er på 351 mio. kr. (-478 mio. kr.)*
• Periodens resultat er på 6 mio. kr. efter skat (-31 mio. kr.)*
• De samlede indbetalinger er på 20,1 mia. kr. (19,7 mia. kr.)*
• Løbende indbetalinger er på 12,4 mia. kr. (11,6 mia. kr.)*
• Resultat på syge- og ulykkesforsikring er på -481 mio. kr. (-1.082 mio. kr.)*
• Omkostninger pr. forsikret er på kr. 333 kr. (328 kr.)*
• Det samlede investeringsafkast er på -1,8 mia. kr. (39,8 mia. kr.)*
• Afkast i markedsrente før skat på mellem -5,3 og -1,2 % inkl. KundeKapital (4,5 til 11,5 pct.)*
• Afkast i gennemsnitsrenteprodukter er på 0,8 pct. (0,0 pct.)*
• De samlede kundemidler udgør 565 mia. kr. (534 mia. kr.)*

* tal for 1. halvår 2019