Bæredygtigt fokus kan være vejen til vækst efter corona

Mikkel Friis-Thomsen, direktør for Koncernkommunikation & Eksterne Relationer i PFA

Der kan ligge et stort potentiale for virksomhederne i at skrue op for det bæredygtige fokus med afsæt i FN's verdensmål. For det kan være vejen til kunderne og dermed fremtidig forretning og vækst i kølvandet på corona-krisen. Sådan lyder det i dette indlæg af Mikkel Friis-Thomsen, direktør for Koncernkommunikation & Eksterne Relationer i PFA, i anledning af at verdensmålene fylder fem år.

25. september er det fem år siden, at FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York. Det er der al mulig grund til at markere – og faktisk ikke mindst i en tid, hvor corona-krisen har ramt dansk erhvervsliv hårdt, og hvor mange virksomheder skal finde nye veje til forretning og vækst.

For verdensmålene er ikke bare helt afgørende for, at vores klode kommer på ret kurs. De byder også på nye investerings- og forretningsmuligheder med et bæredygtigt fokus – og det er i stærkt stigende grad dét, som kunderne vil have. 

En ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for PFA blandt 2.500 danskere, viser således, at samfundssind, klimahensyn og ansvarlighed har afgørende betydning for danskernes forbrugsvaner. I undersøgelsen angiver 93 pct., at virksomhederne skal bidrage til at skabe en positiv samfundsudvikling. 2 ud af 3 mener i høj eller meget høj grad, at virksomhederne skal bidrage til at løse klimaudfordringen – også selvom det indebærer, at man i nogle tilfælde går på kompromis med potentialet for vækst. Og 83 pct. svarer, at det i høj eller meget høj grad har betydning for dem, at de virksomheder, som de køber varer eller serviceydelser hos, opfører sig ansvarligt.

De øgede forventninger blandt kunderne vidner om, at der ligger et betydeligt vækst- og forretningsmæssigt potentiale for virksomhederne i at øge fokus på bæredygtighed. Den slags indsigter har været centrale for os i PFA, da vi lagde vores koncernstrategi for de kommende år. Vi har kaldt strategien ”Kommerciel Ansvarlighed 2023”, fordi vi tror på, at det kommercielle og det ansvarlige skal gå hånd i hånd.

Vælg de mest relevante mål

Verdensmålenes 17 mål og 169 delmål sætter den overordnede ramme for de samfundsudfordringer, vi i fællesskab skal have løst. De handler om at løse klodens største problemer inden 2030 lige fra fattigdom og krig til sundhed og manglende ligestilling mellem kønnene.

Det kan måske virke uoverskueligt, hvad man som virksomhed skal fokusere på blandt alle de mål. Vores erfaring i PFA er, at man skal vælge de mål, der er mest relevante for ens forretning, så der er sammenhæng mellem verdensmålene og ens kommercielle virke.

I 2018 udvalgte vi fem verdensmål, som vi i særlig grad ønsker at bidrage til, og som vi har koblet til vores forretningsstrategi. Det drejer sig om klima, bæredygtig energi, sundhed og trivsel, ansvarligt forbrug og produktion samt partnerskaber for handling.

Når det gælder målene om klima og bæredygtig energi, skal de realiseres gennem vores investeringsfokus. Vi har efterfølgende løbende udbygget vores klimarelaterede investeringer, og senest har vi for tre måneder siden lanceret en særlig klimavenlig pensionsløsning til kunderne - PFA Klima Plus - hvor de ved at vælge dette bæredygtige produkt kan gøre deres pensionsopsparing CO2-neutral i 2025.

Afkast og bæredygtighed går hånd i hånd

Med PFA Klima Plus skruer vi yderligere op for klimafokusset og bidrager dermed til at løse klimaudfordringen i tråd med FN’s verdensmål. Samtidig imødekommer vi med produktet et ønske fra kunderne, der i stigende grad foretrækker, at deres pension investeres bæredygtigt. Endelig ser vi også gode afkastmæssige muligheder i disse klimainvesteringer, og det klimavenlige produkt er faktisk kommet så godt fra start, at det i de første måneder har markante positive afkast.

Eksemplet viser, hvordan der kan ligge et stort potentiale for virksomhederne i at skrue op for det bæredygtige fokus med afsæt i verdensmålene. For det kan være vejen til kunderne og dermed fremtidig forretning og vækst i kølvandet på corona-krisen. De muligheder skal vi gribe.

Indlægget er skrevet af Mikkel Friis-Thomsen, direktør for Koncernkommunikation & Eksterne Relationer i PFA