PFA: Afkastene rettede sig yderligere i 3. kvartal 2020

Efter 3. kvartal 2020 har PFA skabt et samlet afkast på 11,6 mia. kr. Dermed fortsatte den positive udvikling over sommeren oven på den turbulente start på året, hvor COVID-19 for alvor rystede finansmarkederne. Samtidig har kunderne taget godt imod PFA Klima Plus, som blev lanceret i forsommeren og allerede har rundet indbetalinger på 1 mia. kr.

2020 har hidtil været en større rutsjebanetur for landets pensionsopspare og kunderne i landets største pensionsselskab PFA. De markante fald i begyndelsen af året er blevet efterfulgt af en næsten lige så markant optur. Det gør, at det samlede afkast i PFA efter 3. kvartal 2020 for året var på 11,6 mia. kr.

Alene i 3. kvartal voksede det samlede afkast med 13,4 mia. kr., hvilket viser, at de gode takter fra 2. kvartal fortsatte henover sommermånederne. September blev mere en dans på stedet afkastmæssigt.

”Afkastene rettede sig yderligere i 3. kvartal og ligger på omkring de 0 pct. for kunder i markedsrente, mens vi i vores gennemsnitsrentemiljø har skabt et afkast på 5,2 pct. Så i forhold til marts og april, hvor situationen så allerværst ud på finansmarkederne, er vi kommet godt tilbage, og vi kan ved udgangen af 3. kvartal glæde os over et samlet afkast på 11,6 mia. kr. Den positive udvikling på finansmarkederne, hvor tabene samlet set allerede er indhentet, var meget svært at forestille sig, når vi kigger et halvt år tilbage,” siger Kasper A. Lorenzen, koncerninvesteringsdirektør i PFA.

Hovedårsagen til den stigende optimisme i kvartalet er, at COVID-19 på den korte bane har været mere skånsom ved økonomien end først frygtet. Det skyldes ikke mindst, at centralbanker og politikerne verden rundt har været hurtige til at reagere og iværksat en række programmer og hjælpepakker, som har støttet finansmarkederne og fået gang i de økonomiske hjul igen.

For året hidtil er det obligationsporteføljen (1,3 pct.) og PFA’s store portefølje af ejendomme (0,1 pct.), der har trukket afkastet op, mens de alternative investeringer (-0,6 pct.) og aktieporteføljen (-2,6 pct.) lå i et lille minus efter kvartalet.

Særligt for aktieporteføljen dækker det over markante forskelle i forhold til sektorer og lande, hvor især de store teknologi-selskaber har trukket markedet op. Derfor har det teknologitunge Nasdaq-indeks også klaret sig godt. Det samme gælder for det danske C25-indeks, som i krisetider nyder godt af selskaber med solid polstring og stabil indtjening. Derimod har verdensindekset som helhed været hårdere ramt og er blandt andet blevet trukket ned af den negative COVID-19-udvikling i lande som Frankrig, Italien og Brasilien. 

Forsigtig optimisme i en usikker verden

Det samlede afkast relateret til markedsrente var på -0,4 pct. (inkl. KundeKapital). Det betyder, PFA’s kunder i markedsrente i 1.-3. kvartal 2020 har fået afkast på mellem -1,1 og 0,2 pct.  (inkl. KundeKapital) afhængig af valgt investeringsprofil og år til pension. At afkastet relateret til gennemsnitsrenteprodukter efter 3. kvartal var på hele 5,2 pct., skyldes i særdeleshed PFA’s renteafdækning.

”Et afkast på omkring de 0 pct. til kunder i markedsrente er ikke noget at have armene højt hævet over hovedet for. Men igen skal vi huske på, hvor hårdt ramt finansmarkederne var i begyndelsen af april, efter COVID-19 nærmest havde slået bunden ud af markedet. Vi er kommet fint tilbage på kort tid, og samtidig kan vi tænke tilbage på 2019, der på mange måder var et historisk stærkt investeringsår, hvor særligt vores markedsrentekunder fik deres opsparinger polstret med afkast op til 19 pct. 2019 kan virke langt væk med alt, der er sket i år, men det er alligevel vigtigt at have med i forhold til, at vi med pension har med langsigtet opsparing at gøre, hvor der vil være udsving fra år til år,” siger Kasper A. Lorenzen.

Kigges der fremad, forventes det, at de mange finanspolitiske tiltag, som er søsat, også vil støtte markederne i den kommende tid. Når det er sagt, så er der også ny usikkerhed at spore, i takt med COVID-19-pandemien for alvor blusser op. Det er også fortsat uklart på den længere bane, hvilke reelle konsekvenser de historisk store penge- og finanspolitiske tiltag får. For mens de store stimulipakker på kort sigt har været effektive, så kommer de med en udløbsdato, hvorfor der er grund til en vis forsigtighed. Endelig står vi foran et skelsættende amerikansk præsidentvalg.

”Vi forholder os naturligvis til, at det er en meget usikker verden, vi lever i, og derfor er der grund til forsigtighed. Derfor tilpasser vi vores investeringsstrategi løbende og kan agere hurtigt i de skiftende markeder. Det er vores anker i forhold til kundernes opsparinger, som vi værner meget om. Men ellers er vores fundamentale tro på den gode og brede portefølje, som vi har opbygget, og som skal fungere, både når markederne går op og ned,” siger Kasper A. Lorenzen.

PFA Klima Plus tog fart i 3. kvartal

PFA’s nye klimastærke pensionsprodukt PFA Klima Plus, der blev lanceret i forsommeren, har rundet den første store milepæl, da pensionsselskabets kunder nu har placeret pensionsmidler for mere end 1. mia. kr. i pensionsproduktet. Samtidig viser de foreløbige afkast, som PFA Klima Plus har kastet af sig, at de grønne investeringer har været gode for opsparingen.

”Som landets største pensionsselskab ønsker vi at bidrage til en bæredygtig udvikling. Derfor har vi i mange år også arbejdet systematisk med netop ansvarlighed og bæredygtighed, når vi investerer kundernes opsparinger. Med PFA Klima Plus har vi givet klimaambitionerne et ekstra nøk op og samtidig gjort det nemt for kunderne at placere opsparingen i en klimavenlig investeringsløsning. Derfor er det meget glædeligt at se, at det er noget, vores kunder på kort tid har taget godt imod. Det lover godt for fremtiden,” siger Kasper A. Lorenzen.

I 3. kvartal kunne PFA offentliggøre en låneaftale på et trecifret millionbeløb med det svenske selskab Northvolt i forbindelse med opførelsen af et af Europas største fabriksanlæg til produktion af bæredygtige battericeller til primært eldrevne køretøjer. Derudover tager PFA også aktiv del i en mulig etablering af en ny vindø i Nordsøen. 

Investeringsafkast pr. aktivgruppe 1.-3. kvartal 2020
Aktiv1.-3. kvartal 2020
Børsnoterede aktier-2,6 %
Alternative investeringer-0,6 %
Ejendomme0,1 %
Obligationer1,3 %
Afkast i PFA Plus, 1.-3. kvartal 2020
År til pension30155-5

Profil D - høj risiko

-1,1 %-1,1 %-0,3 %-0,2 %

Profil C - moderat risiko

-0,7 %-0,7 %-0,2 %0,0 %

Profil B - lav risiko

-0,3 %-0,3 %0,0 %0,1 %

Profil A - meget lav risiko

0,0 %0,0 %0,2 %0,2 %

Afkastet er inklusive 5% i Individuel KundeKapital og en forrentning af Individuel KundeKapital på 8 pct. pr. år.

 

 

Afkast i PFA Invest, 1.-3. kvartal 2020
PFA Invest Balance AA-0,4 %
PFA Invest Balance A-1,5 %
PFA Invest Balance B-1,5 %
PFA Invest Balance C-2,6 %
PFA Invest Balance AKK-0,3 %

For yderligere oplysninger kontakt

Kristian Lund Pedersen, Chef for Ekstern Kommunikation og pressechef, klp@pfa.dk, 39 17 58 79.