Dobbelt så mange syge kunder får hjælp af PFA til at komme tilbage i job

På tre år er antallet af syge PFA-kunder, der får hjælp til at tackle deres sygdom og komme tilbage i job, mere end fordoblet, viser nye tal. Særligt inden for det seneste år er der sket en markant stigning, hvilket skyldes, at PFA med en række tiltag nu kontakter sygemeldte kunder med tilbud om hjælp frem for, at disse kunder selv skal kontakte selskabet.

Markant flere danskere, der er sygemeldt med f.eks. stress eller store smerter i kroppen, får nu hjælp til at få bugt med problemerne og vende tilbage til arbejdet via deres pensionsordning. Det viser nye tal fra PFA for sundhedstilbuddet PFA EarlyCare, hvor sygemeldte kunder får hjælp til at tackle deres sygdom og komme i job igen.

PFA EarlyCare startede op for fire år siden, og siden da er antallet af sygemeldte kunder, som kommer i et forløb via PFA EarlyCare, mere end fordoblet – fra 1105 forløb i det første år (april 2017-marts 2018) til 2425 forløb det seneste år (april 2020-marts 2021).

”Jo længere tid man er sygemeldt, jo sværere er det at komme tilbage på jobbet. Og i værste fald kan det ende med, at man helt mister tilknytningen til arbejdsmarkedet og har meget svært ved at vende tilbage igen. Det koster alle parter dyrt og er meget hårdt for de mennesker, der skal igennem processen. Derfor er vi glade for, at langt flere sygemeldte kunder nu får hurtig hjælp til at tackle sygdommen og dermed også får mulighed for at vende tilbage til arbejdet,” siger Mads Kaagaard, koncerndirektør i PFA.

Tiltag sikrer hjælp til langt flere

Alene i det seneste år er antallet af forløb via PFA EarlyCare steget med 58 pct. Og den store stigning hænger ikke mindst sammen med, at PFA i løbet af 2020 har iværksat en række tiltag, der har skullet sikre hjælp til flere sygemeldte kunder. Tiltagene indebærer, at PFA nu kontakter de sygemeldte kunder med tilbud om hjælp, så kunderne ikke selv skal kontakte PFA for at få hjælpen, hvilket har været tilfældet tidligere.

”Som sygemeldt kan det være svært at række ud og bede om hjælp – også selvom om man har hårdt brug for den. For i den situation kan overskuddet være begrænset, og man er måske heller ikke ligeså opmærksom på mulighederne for hjælp. Derfor identificerer og kontakter vi nu de kunder, som kunne have behov for hjælp, i stedet for omvendt, og vi sikrer dermed, at langt flere får hjælp, støtte og vejledning i en svær tid,” siger Mads Kaagaard.

Konkret kontakter PFA nu kunder, som søger om tab af erhvervsevne-forsikring, og som vurderes at kunne fastholde arbejdsmarkedstilknytningen, hvis de får hjælp via PFA. Det har bl.a. betydet, at inden for det seneste år har mere end dobbelt så mange kunder, som søger om denne forsikring, fået hjælp via PFA EarlyCare.

Samtidig er PFA i gang med at etablere samarbejde med virksomheder om, at PFA kan kontakte medarbejdere så tidligt som muligt i deres sygemelding med tilbud om hjælp via PFA EarlyCare. Og senest har PFA etableret et større tiltag, hvor man via kunstig intelligens og data identificerer, hvilke kunder der er i risikogruppen for at blive sygemeldt, og her tager PFA også kontakt med tilbud om hjælp, inden sygdommen udvikler sig.

Tiltagene er startet op i løbet af 2020. Og de har foreløbig betydet, at ca. 750 kunder
har fået hjælp, som de måske ikke ville have fået, hvis de selv havde skulle kontakte PFA.

”Kunderne har taget rigtig godt imod tiltagene, og de er meget glade for den hjælp, de er blevet tilbudt, når vi har kontaktet dem. Den proaktive indsats er med til at sikre, at kunderne får hurtig og relevant hjælp, hvilket bidrager til, at de kan komme tilbage i job. Det er jo til gavn for alle, og derfor er vi glade for, at vi nu kan give langt flere kunder den hjælp, de har behov for – og også de kunder, som ikke har overskud til at søge hjælp eller er opmærksomme på mulighederne,” siger Mads Kaagaard.

PFA har via de proaktive tiltag bl.a. hjulpet en række kunder, der var sygemeldt med stress, i et forløb hos Center for Psykisk Sundhedsfremme på Københavns Universitet. Resultaterne viser bl.a., at disse kunder efter forløbet oplevede en væsentlig reduktion i deres stressniveau og i symptomerne på depression. Samtidig var der sket en stor forbedring i deres livstilsfredshed og i deres arbejdsmarkedstilknytning.

Fokus styrkes yderligere fremadrettet

Ifølge Mads Kaagard forventes antallet af forløb via PFA EarlyCare fortsat at stige fremadrettet - til godt og vel 4000 forløb i 2022, hvilket svarer til en stigning på ca. 70 pct. ift. det seneste år.

”Vi har de seneste år styrket vores fokus markant på at sikre kunderne tidlig hjælp til at komme gennem sygdom og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Og vi vil i de kommende år skrue yderligere op for denne indsats med betydelige investeringer og nye tiltag, så vi kan hjælpe endnu flere kunder – til gavn for alle parter,” siger Mads Kaagaard og fortsætter:

”Vores tidlige hjælp til sygemeldte kunder er en del af vores samlede hjælp til kunder, der bliver ramt af sygdom i mindre eller større grad. Via vores helbredssikring hjælper vi hvert år tusindvis af kunder med behandling. Kunder, der bliver ramt af en alvorlig sygdom, hjælper vi med et engangsbeløb, så de kan få en økonomisk håndsrækning i en svær tid. Og så har vi løbende udbetaling af Tab af Erhvervsevne for de kunder, som ikke kan vende tilbage til arbejdet,” siger Mads Kaagaard. 

Fakta: PFA EarlyCare

Kunder, der bliver sygemeldt, kan via PFA EarlyCare få hjælp fra PFA til at få afklaret deres helbredssituation. De sygemeldte kunder får også tilbudt en personlig tovholder, som støtter kunden gennem sygdomsforløbet, og som kan hjælpe med de mange spørgsmål og udfordringer, et sygdomsforløb indebærer. Mange af disse forløb suppleres desuden med behandling hos f.eks. en psykolog eller fysioterapeut eller en kombination af flere behandlingsformer.