Regnskabsrekorder uden den store aktieeffekt

På trods af rekordstærke resultater har den igangværende regnskabssæson indtil videre ikke givet anledning til de store hop på aktiemarkederne, som i vid udstrækning ser ud til at have taget glæderne på forskud. Det skriver PFA’s chefstrateg Tine Choi Danielsen om i denne markedskommentar.

Det kan være svært at imponere, når forventningerne allerede er skruet højt op. Det kan vi konkludere efter, at 88 pct. af virksomhederne i S&P 500 nu har aflagt regnskab for 1. kvartal 2021. Her har hele 86 % indtil videre slået forventningerne, hvilket er pænt over de normale cirka 74 %. Derudover er forventningerne i gennemsnit blevet slået med ikke mindre end 21 %., hvilket er rekordhøjt. Alligevel har det ikke haft den store effekt på S&P 500-indekset, hvor stigningerne har været begrænsede.  

Det kan naturligvis give anledning til skuffende miner, men det er trods alt bedre end at stå i en situation, hvor de positive forventninger er blevet gjort til skamme og markederne sendt til tælling.

Indtjening stærkt tilbage efter et år i corona-hi
Ser vi på regnskaberne, så er der ingen tvivl om, at virksomhedens indtjening er kommet stærkt tilbage efter et år i corona-hi. Indtjeningsvæksten for kvartalet ligger på flotte 51 % – især trukket af sektorerne: cyklisk forbrug, finans, råvarer og kommunikationsservice. Vi skal helt tilbage til 1. kvartal 2010 for at finde en højere indtjeningsvækst, og både i dag og dengang skyldtes det en kombination af et usædvanligt lavt udgangspunkt (indtjeningsvæksten beregnes i forhold til samme periode året forinden) og et begyndende opsving.

Kigger man på forholdet mellem indtjeningsvækst og kursudvikling, så er det bemærkelsesværdigt, at energisektoren, som er den sektor, der kursmæssigt er steget mest i 2021 - med hele 41 % -, ligger i den lave ende på indtjeningsvæksten med blot 7,8 %. Omvendt med cyklisk forbrug, der ligger i top med en indtjeningsvækst på 193 %, men hvis aktiekurser blot er oppe med 7,6 %. Det kan umiddelbart virke overraskende, men hovedårsagen er, at investorerne har haft større fokus på aktiens prisudvikling end på selskabernes aktuelle indtjening. De selskaber, der fik størst tæsk på aktiekurserne sidste år, er derfor også dem, der er steget mest i år, uagtet deres indtjening.

Stærk indtjeningsvækst er således allerede priset ind i aktiemarkedet, og i lighed med forrige regnskabssæson ser vi pt. heller ikke, at selskaberne bliver belønnet for at overgå forventningerne. Historisk har belønningen i gennemsnit været en aktiekursstigning på 1,5 % dagen efter regnskabsaflæggelsen, men i denne omgang er det blevet til blot 0,41 %.

Til gengæld er skuffelser blevet bemærket, men dog straffet i langt mindre grad end tidligere. Den afmålte reaktion kan ses som udtryk for, at coronapandemien stadig kaster slør over økonomien, hvorfor man hellere vil revidere sine forventninger end at overreagere og straffe selskaberne på et spinkelt grundlag.

Er der gået inflation i inflationsbekymringerne?
Selvom de gode regnskaber som nævnt kun har givet moderate reaktioner, så har regnskabssæsonen generelt bekræftet vores forventning om, at den økonomisk udvikling er på rette spor til fordel for aktiemarkederne. Men der er som bekendt ingen rose uden tårne, og lige nu er det især inflationsspørgsmålet, der ”stikker”. Antallet af bemærkninger om inflation er steget 800% i forhold til sidste år, og vi skal helt tilbage til 2011 for at finde et sammenligneligt niveau. Det er dog ikke noget, som har aflejret i aktiemarkedsudviklingen, der fortsat ligger på rekordniveauer. Umiddelbart er det heller ikke noget, som bør overraske os investorer. Påvirkningen fra brudte forsyningskæder og råvareprisstigninger er forståelige, ligesom centralbankerne har gjort alt for at guide os mod et midlertidig stigende inflationspres.

Det store spørgsmål er naturligvis om disse stigende omkostninger vil blive væltet over på os forbrugere og ende med at give anledning til et bredt funderet prispres, som kan igangsætte en løn-prisspiral. Det kan kun tiden vise, men ender det der, så skal renterne yderligere op, og ligesom i marts måned vil det sandsynligvis trykke stemningen på aktie- og obligationsmarkederne.

Denne markedskommentar er skrevet af chefstrateg i PFA, Tine Choi Danielsen.