Historisk stor IT-migration sparer PFA for 65 mio. kr. om året

PFA er tæt på have flyttet 1 millioner policer og 75 milliarder pensionskroner kr. til den nye og moderne it-platform LivNet. Trods en kompliceret proces er det gået næsten problemfrit, og dermed kan PFA snart afslutte danmarkshistoriens største migration af policer.

Store it-projekter bliver ofte forsinkede, dyrere eller dårligere end det forventede. 

Men her tre år efter startskuddet til Atlas-programmet, som skal afvikle PFA’s gamle mainframe og flytte indholdet til PFA’s nye LivNet-platform, kan produktdirektør Morten Winther Hansen se tilbage på en proces, der er gået tæt på fejlfrit. 

”Der er naturligvis flere faktorer, der spiller ind, når vi ser på, hvordan vi med så stor succes har kunne køre et stort it-projekt med danmarkshistoriens største migration af policer. Men overordnet set så handler det om god forberedelse og timing, de rette kompetencer og en stærk organisation, der er vant til at arbejde agilt og tværgående med komplekse It-opgaver. Vi har tidligere fusioneret store ordninger ind i PFA som eksempelvis Bank- og Funktionærpension, og det har givet os en vigtig erfaring med, hvordan vi sammensætter kompetencer og styrer processerne,” fortæller Morten Winther Hansen.   

Sparer 65 mio. kr. om året

Når migrationen er fuldt ud indfaset i 2022 vil 983.000 policer have holdt flyttedag og være overført til en ny it-platform, som ikke bare er billigere at vedligeholde, men også nemmere at bruge. 

Det betyder, at man bliver mindre afhængige af knappe specialistressourcer, ligesom man slipper for tunge systemopdateringer, da opdateringerne nu kan gennemføres løbende og efter behov. 

For PFA’s kunder vil migrationen derfor også give sig udslag i hurtigere services og forbedrede digitale løsninger. 

”Der er tale om en klassisk win-win, hvor en økonomiske årlig besparelse på omkring 65 mio. kr. går hånd i hånd med bedre kundeløsninger. Mange kunder vil opleve hurtigere opdateringer og nemmere adgang til deres oplysninger og data, og enkelte vil også få bedre produkter, da vi udfaser gamle produkter, som ikke længere er tidssvarende. Samtidig har vi lagt stor vægt på, at kundernes vilkår og rettigheder ikke forringes, men kun forbedres eller fastholdes”, fortsætter Morten Winther Hansen. 

Flytning en forudsætning for fremtidens forretningsudvikling 

En stærk og solid data-infrastruktur er en vigtig forudsætning for at kunne indfri PFA’s målsætning om at tilbyde sine 1,3 millioner kunder brancheførende digitale løsninger. 

”Data er blevet nøgleingrediens i stort set en hver moderne virksomhed, og det gælder også for PFA, hvor vi de senere år har investeret kraftigt i udviklingen af digitale løsninger, som udnytter kunstig intelligens, algoritmer og cloud-computing. Vi er derfor meget tilfredse med, at nu har samlet vores data på tryg og fremtidssikret platform og rustet os til en fremtid, hvor mulighederne for forretningsudvikling i høj grad vil afhænge af data-kvalitet og tilgængelighed,” siger Morten Winter Hansen. 

Takker af efter 40 år

Han sender samtidig kærlige tanker efter det gamle mainframe-system, som nåede at runde 40 leveår og var rygraden i den første digitalisering af PFA. Mainframe-systemet indeholdt bl.a. nogle af de mest centrale systemer i PFA, herunder policesystemet og kernesystemerne til ind- og udbetaling af pension.

”PFA’s gamle mainframe stammer fra dengang, vi brugte ord som EDB og gemte data på floppydisks. Det er et super pålideligt og robust system, som takker af næste år, når de allersidste policer er flyttet."