Dine forsikringer


Her har du en oversigt over dine forsikringer. Du kan læse de detaljerede vilkår i dine pensionsvilkår på Mit PFA.

 

PFA Sundhedslinje

PFA Sundhedslinje er et sundhedstilbud, hvor du kan få telefonisk rådgivning, vejledning og støtte om problemstillinger fra din hverdag. Det kan både være problemstillinger fra dit arbejdsliv og dit privatliv, som fx omhandler trivsel, stress, personlige kriser, livsstilsændringer, alvorlig sygdom, dødsfald eller misbrug. Rådgiverne fra Sundhedslinjen har en sundhedsfaglig baggrund og kan hjælpe dig med at håndtere både fysiske, psykiske og sociale problemer – store som små. 

Du kan ringe til sundhedslinjen på 70 26 99 70 mandag til torsdag kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00 til 16.00.

PFA EarlyCare sikrer dig hurtig hjælp

PFA EarlyCare er en del af din forsikring PFA Erhvervsevne, og den giver dig mulighed for at få hjælp fra første dag, hvis du bliver sygemeldt af din læge i 14 dage eller mere.

PFA EarlyCare kan eksempelvis være en hjælp ved stress, hvor en tidlig indsats kan gøre en stor forskel. Derudover hjælper PFA EarlyCare ved alle psykiske samt fysiske sygdomme. Det kan nemlig have store omkostninger både personligt, privat og på arbejdet, hvis ikke der sættes tidligt ind med hjælp og sparring.

Sådan bruger du PFA EarlyCare

Når du har fået en sygemelding af din læge på 14 dage eller mere, skal du ringe til PFA EarlyCare Hotline på 70 80 75 05. Her sidder et team af Health Guides klar til at lytte og rådgive. De er uddannet til at sammensætte et individuelt PFA EarlyCare forløb, så du kommer godt og trygt igennem dit sygdomsforløb.

Det hele menneske i centrum

Hjælpen er mest effektiv, når den tager udgangspunkt i det hele menneske. Derfor kommer du i dit forløb hele vejen rundt om alt fra kost og motion til søvn, trivsel og mental sundhed – uanset hvad din sygemelding handler om.

Er du i tvivl, om du er dækket af PFA EarlyCare, så tjek din ordning på Mit PFA.

PFA Helbredssikring

PFA Helbredssikring giver dig mulighed for hurtig behandling, operation eller genoptræning, hvis du bliver syg eller kommer til skade.

Dine børn under 24 år er automatisk omfattet af din Helbredssikring, så de kan få den samme hurtige behandling. Det samme gælder din evt. samlevers hjemmeboende børn.

Læs mere om PFA Helbredssikring

PFA Kritisk sygdom

PFA Kritisk sygdom er en forsikring, der giver dig mulighed for at få udbetalt et skattefrit beløb, hvis du bliver ramt af en af de alvorlige sygdomme, som er omfattet af forsikringen.

Se hvilke diagnoser, der er omfattet af PFA Kritisk sygdom

Som udgangspunkt har du en dækning ved kritisk sygdom på 150.000 kr. samt en dækning til dine børn på 0 kr. Du har mulighed for at øge dækningen op til 750.000 kr. Det er helt op til dig, hvad du bruger pengene til – du kan fx købe ekstra pleje eller behandling, tage på rekreation eller foretage ændringer i hjemmet.

Se din dækning ved kritisk sygdom på Mit PFA

Udvid din forsikring med børnedækning

Du har mulighed for at udvide din forsikring ved kritisk sygdom med en børnedækning, hvor du vil få udbetalt en skattefri engangsudbetaling, hvis dine børn under 24 år får stillet en af de dækningsberettigede diagnoser.

 

PFA Erhvervsevne

Hvis du bliver syg og ikke længere kan arbejde, så har du mulighed for at få en løbende udbetaling fra PFA Erhvervsevne. Din generelle erhvervsevne skal være nedsat til halvdelen eller derunder, og din indtjening skal være nedsat med minimum 10 procent for, at du kan få en løbende udbetaling ved nedsat erhvervsevne. Forsikringen bliver udbetalt løbende, indtil din erhvervsevne forbedres, dog længst frem til du når den aftalte pensionsalder. Du har mulighed for at forhøje forsikringsdækningen op til 80 procent af din løn.

Hvis du er ansat i fleksjob, kan du få en løbende udbetaling, så du som udgangspunkt kan bevare dit hidtidige lønniveau. Udbetalingen er betinget af, at du opfylder de beskrevne udbetalingsbetingelser og den kan ikke være større end dækningen på din forsikring.

Log på Mit PFA og få en anbefaling til, hvor stor din forsikring ved nedsat erhvervsevne bør være

Indbetalingssikring giver ekstra tryghed

Din forsikring ved nedsat erhvervsevne indeholder også en indbetalingssikring, som sikrer, at din pensionsordning fortsætter, mens du får udbetaling fra PFA Erhvervsevne. Det betyder, at PFA Erhvervsevne, PFA Kritisk sygdom og PFA Liv fortsætter, og derudover indbetaler PFA til din opsparing, så du fortsat kan spare op til din pensionisttilværelse.

Udvid din forsikring med en engangsudbetaling

Hvis du er omfattet af en overenskomst med HK, vil du få udbetalt et engangsbeløb på 166.667 kr., hvis din erhvervsevne bliver varigt nedsat med 2/3 eller mere. Du kan få udbetalingen, når din erhvervsevne har været nedsat i 12 måneder. Du kan vælge en dækning på op til 500.000 kr.

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, har du mulighed for at købe denne ekstra forsikring.

 

 

 

PFA Liv

PFA Liv er en livsforsikring, der sikrer dine nærmeste økonomisk, hvis du dør, før du skal på pension. PFA Liv udbetales som udgangspunkt til dine nærmeste pårørende.

Læs mere om nærmeste pårørende 

Udbetalingen er som udgangspunkt et skattefrit engangsbeløb på 100 procent af din løn, men du har mulighed for at øge dækningen op til 800 procent af din løn.
PFA anbefaler som udgangspunkt, at din udbetaling fra PFA Liv har et niveau, som sikrer, at din familie kan opretholde levestandarden i op til fire år, hvis livet skal gå videre uden dig.

Log på Mit PFA og få en anbefaling til, hvor stor din livsforsikring bør være

Børnepension – ekstra sikring af dine børn

Din livsforsikring giver dig mulighed for at tilvælge en børnepension, som sikrer dine børn under 24 år en løbende udbetaling, hvis du dør, før du skal på pension. Udbetalingerne er personlig indkomst for børnene.

Du har mulighed for at øge dækningen op til 25 procent af din løn. PFA anbefaler, at du vælger et niveau for udbetalingerne, som er inden for rammerne af dine børns frikort, så de undgår at skulle betale skat af udbetalingerne.

     

Er de rette sikrede, når du dør?

Tag stilling til, hvem der skal have pengene, når du ikke er her mere. Hvis du har indsat en begunstiget på den tidligere ordning og vil overføre den til den nye ordning, skal du udfylde en ny begunstigelseserklæring.