PFA bekymret for væksten i Eurozonen

PFA ser med bekymring på udviklingen i Eurozonen, og er søgt mod amerikanske aktier. Men Cypern kan være det wake-up call, der skubber på for en nødvendig reform af valutaunionen.

PFA er bekymrede for den makroøkonomiske udvikling i Euroland, og vejen ud af recessionen er forlænget. Det skriver PFA i Finansudsigten.

Tyske svaghedstegn, kuldsejlet regeringsdannelse i Italien, pres på Spaniens og Italiens banksektor samt en usædvanlig løsning på en økonomisk hjælpepakke til Cypern har øget bekymringerne. For at få den fornødne hjælpepakke på 10 mia. euro, blev Cypern tvunget til at beslaglægge store andele af rige bankkunders indeståender.

”Begynder frygten for bankindeståender at brede sig til andre periferilande, vil det lynhurtigt kunne føre til kapitalflugt og bankkriser. For øjeblikket gør politikkerne alt for at fremhæve inddragelsen af bankindeståender på Cypern som en helt enestående hændelse. Men ”den hellige ko er slagtet”, og Cypern kan i værste fald ses som en prøveballon med henblik på at flytte kreditrisiko fra staterne tilbage til den private sektor,” skriver chefstrateg Henrik Henriksen.

Kan skubbe på for reform

Det positive aspekt er dog, at Cypern måske er det wake-up call, der skulle til for at få politikerne til at genoptage den livsnødvendige reform af valutaunionen. Derfor kan det på lidt længere sigt være med til at skabe en mere stabil valutaunion.

”Vi har tidligere påpeget, at bl.a. en bankunion er en nødvendig betingelse for en stabil valutaunion. En sådan bankunion kræver en afviklingsmekanisme for kuldsejlede pengeinstitutter, som før eller siden vil blive nødvendig, idet der stadig mangler at blive ryddet op i dele af banksektoren i eurozonens periferi,” skriver Henrik Henriksen.  

Forløbet omkring Cyperns hjælpepakke er en tydelig påmindelse om, at politiske risici også kommer til at præge makroøkonomien og de finansielle markeder i 2013, selvom den globale økonomi i dag må siges at være mere modstandsdygtig over for negative chok fra euroland, især på grund af USA’s underliggende styrke.

Det viser ligeledes, at ECB’s bebudede opkøb af statsobligationer (OMT programmet) ikke er nogen mirakelkur: Den reducerer, men fjerner næppe risikoen for ekstreme scenarier såsom et euroexit. Bagsiden af OMT-medaljen er tilbagelænede politikere.

Til gengæld er der fremgang i den amerikanske økonomi, og PFA har taget første skridt i retning af troen på et permanent amerikansk opsving. Siden efteråret 2012 har PFA gradvist øget beholdningen af særligt amerikanske aktier på bekostning af traditionelle obligationer.