PFA: 2013 bliver godt aktieår trods usikkerhed

Aktier er i en korrektionsfase, men trods forventninger om faldende kurser på kort sigt, er aktieudsigterne for 2013 gode. Det vurderer Henrik Henriksen, chefstrateg i PFA i Finansudsigten, der netop er udkommet.

Valget i Italien samt svagere nøgletal i periferien har betydet, at europæiske aktier er gået ind i en korrektionsfase efter otte måneder i træk med stigninger.

”Det er vores forventning, at en eventuel korrektion på aktiemarkederne bliver væsentligt mindre end korrektionsfaserne i 2010 og 2011, hvor aktiemarkederne faldt 15-18 pct. fra top til bund. Det skyldes den meget lempelige pengepolitik, en mere robust amerikansk økonomi samt en reduceret systemisk risiko i eurozonen,” skriver Henrik Henriksen.

Overvægt i aktier

Det italienske valg endte i et lederløst skrækscenarie, og Italien er for alvor Europas ømme byld de kommende måneder. Samtidig sidder de amerikanske politikere og fumler med nøglen til vækst i USA på grund af automatiske milliardbesparelser. Men alligevel er der gode aktieudsigter.

”Opsvinget i USA understøttes af en positiv udvikling på boligmarkedet, et moderat opsving på jobmarkedet og af pengepolitikken. De cykliske indikatorer er svækkede, men stadig overvejende positive. Investorer har haft en stor forkærlighed for obligationer i perioden 2009-2012 og er for forsigtigt positioneret, hvis opsvinget fortsætter,” skriver Henrik Henriksen.

”Endeligt ser aktierne billige ud sammenholdt med både kreditter og traditionelle obligationer. Vi overvægter aktier i forhold til kreditobligationer og tror, at traditionelle obligationer vil give lavere afkast i 2013 end både aktier og virksomhedsobligationer”.

Hvor januar måned bragte stærke afkast til aktier, og negative afkast til obligationer, har afkast i februar været positive for både aktier og obligationer. Globale aktier er steget med 1,2 pct. i februar, og målt i euro med hele 3,7 pct., som følge af eurosvækkelsen. Virksomhedsobligationer har givet afkast på niveau med aktier i februar, og danske obligationer har givet positive afkast efter en meget svag januar måned.