Misvisende påstande om KundeKapital

Jyllands-Posten bringer i dag en artikel om KundeKapital, hvor PFA beskyldes for at lokke nye kunder med penge, der tilhører de gamle kunder. Det er forkert. Og når man læser artiklen, kan man tydeligt se, at det skyldes en misforståelse af, hvad KundeKapital er.

Jyllands-Posten bringer i dag en artikel om KundeKapital, hvor PFA beskyldes for at lokke nye kunder med penge, der tilhører de gamle kunder. Det er forkert. Og når man læser artiklen, kan man tydeligt se, at det skyldes en misforståelse af, hvad KundeKapital er. Fakta er, at PFA bruger selskabets egne penge til at give kunderne en bedre pension. Og det er sådan set også det, vi er sat i verden for.

Når man bliver kunde i PFA og vælger at få KundeKapital, får man del i et overskud, der oprindeligt stammer fra en gave fra egenkapitalen. Egenkapitalen tilhører alene selskabet, og PFA har valgt at dele ud af den til fordel for kunderne.

KundeKapital består af en kollektiv og en individuel del, hvor den sidste står som en del af den enkelte kundes opsparing. Den kollektive Kundekapital blev etableret via en gave fra PFA’s ejere, der i 2001 besluttede at overføre knap 5 mia. kr. fra PFA’s egenkapital til Kundekapital med det formål at dele beløbet ud til eksisterende og kommende kunder over en lang årrække.

Det er en enestående model, der meget tydeligt viser fordelene ved PFA. Vi synes det er bedre at lade en stor del af overskuddet tilfalde den enkelte kunde, der således får mest muligt til sin pension.

Denne model har fungeret i 11 år. Den blev naturligvis aftalt med Finanstilsynet for at sikre, at ingen blev forfordelt. Finanstilsynets bestyrelse, det Finansielle Virksomhedsråd, har også godkendt modellen i 2002.

Finanstilsynet holder øje med, hvordan PFA og andre selskaber anvender særlige bonushensættelser, som KundeKapital teknisk set hedder. Vi ved ikke endnu, om den nye bekendtgørelse, som omtales i artiklen, medfører ændringer i den aftalte måde, som PFA giver kunderne nogle ekstra penge til deres pension. Men i givet fald tager vi den dialog med tilsynet.