Stress kan og skal bekæmpes

Stress kan forebygges ved hjælp af seks stresshåndtag, som ledere kan gøre brug af.

Krisen kradser på fjerde år, og konsekvenserne af stressrelaterede sygdomme eksploderer på de danske arbejdspladser. PFA Pensions statistikker viser, at stress i 2008 udgjorde 34 pct. af alle tilfælde inden for diagnosen af psykiske lidelser i forbindelse med udbetalinger til langtidssygemelding og erstatning for tabt erhvervsevne. I dag er tallet vokset til over 50 pct.

Skurken er færre medarbejdere til at klare samme mængde arbejde koblet med udbredt jobusikkerhed.
Den virkelighed må vi desværre indstille os på at skulle leve med lidt endnu, men at det udvikler sig til stressepidemi, kan vi gøre noget ved her og nu. Som i så mange andre sammenhænge står og falder det også her med ledelse.

Seks stresshåndtagI PFA , hvor vi er i tæt berøring med hele det danske arbejdsmarked, tager vores rådgivning udgangspunkt i seks stresshåndtag, som lederne kan tage fat i. De er ikke tilfældige, der er evidens og forskningsmæssig baggrund for, at de kan gøre en forskel. Nøgleordene er indflydelse, forudsigelighed, mening, social støtte, belønning og krav. Lad mig tage dem enkeltvis.

Indflydelse og forudsigelighedUtilstrækkelig personlig og direkte indflydelse på ændringer i eget arbejde forårsaget f. eks. af krisen fører til usikkerhed og magtesløshed - en giftig cocktail, der generer stress. Modtrækket er involvering og klar kommunikation fra ledelsen om f. eks., hvorfor ændringerne finder sted, og konsekvenserne ved at afstå fra at handle.
Vi mennesker trives generelt ikke med ændringer. Men når de indfinder sig, er forklaring og involvering befordrende for at forstå dem, hvilket er begyndelsen til accept.

Manglende forudsigelighed skaber usikkerhed, og det er en rigtig gnaver og stresser. Kender du ikke til afgørende ændringer i forhold til din arbejdsmæssige situation, f. eks. på grund af ny teknologi eller personalereduktioner, famler du i blinde. Præcis og underbygget information på rette tidspunkt afstemt mellem ledelse og medarbejdere er vejen ud af denne stressfaktor.

Mening og social støtteGenerelt higer vi mennesker efter en mening med livet i alle dets afskygninger, og det gælder også den del, der relaterer sig til vores arbejdsliv. Forskning viser, at når vi oplever, at der er en mening med det, vi gør i vores arbejde, virker det forebyggende for stress.

Midlet er her som med indflydelse og forudsigelighed at få kommunikeret den enkeltes indsats ind i helheden. Med Jan Carlzons ord skal man forstå, at man er med til at bygge en katedral frem for at være en simpel stenhugger.
Den fjerde faktor, som lederen kan bringe i spil, er social støtte.

En virksomhedskultur, hvor der kan tales åbent om vanskeligheder og problemer af både arbejdsmæssig og privat karakter, giver mulighed for at handle og agere konkret. Social støtte kan være både praktisk og psykologisk, og den kan komme fra kollegaer som fra ledelse. Vigtigst er, at den kommer på det tidspunkt, hvor behovet er der.

Belønning og kravVi mennesker trives med ros i form af belønning. Belønning kan falde kontant i form af mere i lønningsposen, men anerkendelse, respekt og sikkerhed i ansættelse indgår i arsenalet.  Belønning på rette tid og sted og i rette doser er et yderst effektivt ledelsesværktøj.

Ris skal man også tænke på, og med rette timing kan det skabe klarhed, navnlig når den er ledsaget af råd om, hvordan man bringer sig i belønningssituationen. Ris og ros på rette sted giver forventningsafstemning, som igen skaber ro, hvilket er stressforebyggende.

Det sjette og sidste stresshåndtag er krav.Vi møder krav overalt, hvor vi færdes. Krav kan og skal vi ikke undgå. Men er der ubalance mellem vores formåen og de krav, vi stilles over for, bliver vi usikre. Og usikkerhed i for store mængder er en fremragende kilde til stress.

Den ledelsesmæssige udfordring i denne sammenhæng, når det gælder bekæmpelse af arbejdsrelateret stress, består i at koncentrere sig om at skabe balance mellem den enkeltes formåen og de krav, vedkommende stilles over for. Det er der mange veje til. Men basalt drejer det sig om, at krav matcher egen vurdering af, hvad man formår, herunder ikke mindst når det drejer sig om den arbejdsmængde, vi hver især kan kapere.

Forebyggende fokusVidenskaben fortæller os, at når ledelse og medarbejdere har fokus på netop disse seks stressfaktorer, vil de behændigt grebet an forebygge arbejdsrelateret stress.

Når det drejer sig om indflydelse, forudsigelighed, mening, social støtte og belønning er det ikke muligt at overdosere. Kravene skal man derimod være mere restriktive med - dem kan man få for mange af. Navnlig når vi ikke forstår dem, så stikker stressen sit hoved frem.

Af direktør Jacob Holmblad, for PFA Sundhed

Dette indlæg er blevet bragt i Jyllands-Posten den 23.  juni  2012