Synspunkt: innovation er evnen til at håndtere forandringer

Pensionsbranchen får sjældent anerkendelse for innovation, men med over 20 større lovændringer de seneste fem år er der grund til at kippe lidt med flaget over selskabernes evne til at håndtere forandringer og skabe værdi for kunderne. Og til at takke forbrugerne for deres fortsatte tillid.

Vi fik en ny og god ændring af vilkårene for pensionsopsparing forleden, da Erhvervs- & Vækstministeriet og pensionssektoren aftalte at ændre i den beregningsrente, som selskaberne bruger til at udregne vores forpligtelser 40-50 år frem.

Mekanikken bag er lidt teknisk, og jeg skal ikke besvære læserne med at forklare den her, men resultatet er enkelt nok – hundredtusindvis af pensionsopsparere slipper nu for at blive ofre for de historisk lave renter, krisen i Euroland og ekstraordinære forhold på de finansielle markeder. De får i stedet flere muligheder, når de sparer op til pension.

Aftale understøtter dansk vækstJeg vil gerne rette en misforståelse her – problemet er ikke pensionsselskabernes mulighed for at leve op til de høje garantier til ældre kunder. De er kapslet ind og afdækket finansielt.

Næ, det drejer sig om de mange yngre personer, der sparer op med garantier under et par procent, som nu kan se frem til bedre vilkår. Og så drejer det sig om, at pensionssektorens betragtelige investeringer af kundernes penge kan placeres, så vi bedre kan bidrage til at skabe vækst i samfundet. Aftalen er således også god for væksten i dansk økonomi.

Aftalen afspejler en fin vilje til at håndtere forandringer i tide, så vi handler, inden omstændighederne tvinger en skidt udvikling igennem. Vi har i Danmark opbygget et af verdens bedste pensionssystemer, der både håndterer længere levetider og turbulens på de finansielle markeder bedre end mange andre steder i verden.

Innovation er udtryk for evnen til at håndtere forandringerOg der har været masser af forandringer i vilkårene for pensionsopsparing de seneste år. Der ligger et dilemma her, fordi vi har at gøre med en langsigtet aktivitet, hvor forbrugerens tillid også hviler på en vis forudsigelighed og på, at vilkårene ikke kun forringes af nye regler, men også kan forbedres.

En ganske uofficiel optælling viser over 20 væsentlige lovændringer for pension de seneste 4-5 år. Det er ændringer i efterløn, førtidspension, skattepligt på sundhedsforsikringer, loft over ratepension af flere omgange, ændret pensionsafkastskat og nye regler for udbetaling. Nu kommer der så måske nye regler for kapitalpension og folkepension og så videre, og så videre. Masser af væsentlige nye regler og ændringer, der ofte med meget kort varsel skal indarbejdes i komplekse it-systemer og – ikke mindst – forklares til forbrugerne.

I den forbindelse er der grund til at takke opsparerne for deres fortsatte tillid til pensionssystemet. En tillid vi mærker i dagligdagens opgaveløsning for kunderne, men også ser afspejlet i de kundetilfredshedsundersøgelser, vi gennemfører jævnligt. Jeg mener, at pensionsselskaberne er meget mere innovative, end mange tror. Det handler ikke om antallet af nye produkter og services, der lanceres hvert år, men om at håndtere ændringer i vilkårene og sikre den langsigtede opsparing med alle de gode ting, det bibringer for den enkeltes tryghed og for samfundsøkonomien.

Af koncernchef, CEO Henrik Heideby, PFA Pension

Dette indlæg er blevet bragt som dagens synspunkt i Berlingske den 15. juni 2012.