Regeringens udspil til skattereform

Regeringen arbejder på at få vedtaget sit forslag til skattereform i løbet af juni. Forslaget har flere pensionselementer.

  • Indbetalinger til kapitalpension skal fra 2013 ske med beskattede midler. Til gengæld bliver udbetalingen skattefri
  • Personer med en kapitalpension får fra 2013 mulighed for, at få deres kapitalpensionsformue straksbeskattet med 37,3 pct. i stedet for at lade den beskatte med 40 pct. ved udbetalingen
  • Topskattegrænsen stiger, men ikke for personer, der har nået folkepensionsalderen
  • Lønsumsafgiften stiger med 1,8 pct.

Anbefalinger til vores kunderneIndtil videre ligger intet fast, og der tegner sig ikke på forhånd et politisk flertal for reformen. Derfor kan indholdet ændre sig markant, hvilket gør, at vi ikke på nuværende tidspunkt giver anbefalinger på baggrund af forslaget.

Så snart skattereformen foreligger i sin endelige form med et politisk flertal bag, vil vi naturligvis give vores kunder en kvalificeret anbefaling.