Dagens synspunkt: Skattereform der giver ansvar

Giv os en skattereform, der tilskynder til personligt ansvar for velfærden.

Regeringens varslede skattereform skal udvikles i skyggen af en økonomisk krise, der gør det umuligt for regeringen at uddele milde gaver med rund hånd – uanset hvilke ideale politiske ønsker, man skulle have om velfærdsforbedringer.

Til gengæld kan en skattereform være en del af det fundament, samfundet skal bygge fremtidige velfærdsforbedringer på. Forbedringer i velfærden og den offentlige service kræver stigende velstand. Stigende velstand kræver økonomisk vækst. Væksten er dermed nøglen til velfærd. En kommende skattereform må derfor nødvendigvis have økonomisk vækst for øje.

Vækst kommer af foretagsomhedNår nogen sætter en aktivitet i gang, skaber en arbejdsplads eller tager et job og yder en ekstra indsats. Det skal vi have mere af. Og hvis en skattereform kan bidrage til det ved at tilskynde folk til selv at yde lidt mere og tage et større ansvar for sig og sine, så er vi på rette spor.

Det kræver, at det i højere grad belønnes at tage ansvar og yde en indsats. Skatten skal ned på den ekstra arbejdsindsats og på den private foretagsomhed, der måske ligefrem skaber arbejdspladser til andre også. Derved vil flere finde det attraktivt at gøre noget ekstra og bidrage positivt til den økonomiske vækst, fordi forskellen mellem at gøre noget og ikke at gøre noget bliver større.

Velstand et resultat af vækstUlighed og asocialt vil nogen måske mene, hvis det bliver mere attraktivt at arbejde og skabe vækst. Der er jo altid nogen, der ikke kommer med på vognen. Men her skal man jo ikke glemme de to andre vigtige pointer:

For det første er velstand et resultat af vækst, og velfærd et resultat af velstand. Velfærd for de svageste i samfundet og for de, der ikke kom med i den forreste vogn, forudsætter, at der skabes flere værdier i samfundet. Det er dermed både socialt og ansvarligt at skabe et samfund, hvor man belønner folk for at tage ansvar og bidrage aktivt. Det kommer alle til gode.

For det andet vil det at gøre det mere attraktivt at bidrage til væksten også betyde, at folk kan tage et større ansvar for deres egen velfærd – både i dag og i fremtiden. Det ser vi fx på pensionsområdet, hvor opbygningen af arbejdsmarkedspensioner letter det fremtidige pres på folkepensionen eller fx på dagpengesystemet, hvor folk selv gennem A-kassen bidrager til deres egen økonomiske tryghed. Når folk selv tager ansvar og bidrager direkte til finansieringen af deres egen velfærd og tryghed, så mindskes presset på de offentlige kasser, og samfundet får nemmere ved at give tilstrækkelig hjælp til de, der ikke kan klare sig selv.

Reform skal understøtte den enkeltes ansvarlighedEn skattereform, der skaber vækst, bør derfor gøre det mere attraktivt for den enkelte dansker at bidrage til væksten. Der kan ske med lavere skat på arbejde. Samtidigt bør reformen understøtte den enkeltes ansvarlighed i forhold til egen økonomiske tryghed både i dag og i fremtiden. Det kan ske ved fortsat fair skatteforhold for pensionsopsparingen, for a-kassebidraget og for andre ting, der tilskynder folk til at tage ansvar for deres egen velfærd.

Sådan en skatteform skaber ikke ulighed, selvom det betyder skattelettelser til de, der arbejder. Skattereformen skaber velstand, og det er forudsætningen for, at vi i Danmark kan fortsætte med at være et af de allerbedste samfund i verden – også hvis man tilhører samfundets svage grupper.

Af Henrik Heideby, CEO og koncernchef i PFA Pension