Dagens synspunkt: Energiudfordringer med trusler og muligheder

Energikrav rummer både trusler og muligheder for virksomhederne. De ypperste hensyn til klimaet kan vi kun tage, hvis vi også har økonomisk vækst.

Fra alle sider presses danske virksomheder til at spare på energien for klimaets og økonomiens skyld. Politikere arbejder for skrappere krav og stigende afgifter. Aktuelle forhandlinger både i Bruxelles og i Folketinget vidner herom. Det fører uundgåeligt til stigende energipriser, men det sker samtidigt med, at oliepriserne i forvejen stiger.

Uanset hvor vi vender os hen, er der tegn på, at vi må vænne os til at spare på energien. Det gamle kinesiske ordsprog: ”Når forandringens vinde blæser, er der nogle, der bygger læhegn, mens andre bygger vindmøller” er i bogstaveligste forstand mere aktuelt end nogensinde.

Mens stigende energipriser og –afgifter er en trussel mod nogle virksomheder, rummer udsigten til fortsat klimakamp muligheder for andre.

Krav til virksomhederne bør være afbalanceredeIkke mindst de energiintensive produktionsvirksomheder står overfor store udfordringer. Disse virksomheder har brug for særlige hensyn fra politisk side, så de ikke bukker under til skade for beskæftigelsen og samfundsøkonomien. Forudsætningen for, at vi kan løfte samfundet op på et niveau, hvor vi rent teknisk og økonomisk har mulighed for at tage de ypperste hensyn til klima og miljø er, at vi har økonomiske muligheder og vækst.

Vi får det modsatte, hvis vi presser danske virksomheder til lukning eller til udlandet på grund af krav, der er betydeligt skrappere i Danmark, end i de lande vi konkurrerer med. Kravene til virksomhederne bør være afbalancerede og komme i et tempo, hvor vi ikke dræber væksten. Men omvendt skal der også skabes plads og incitament til danske virksomheder til at være i front inden for energieffektiviseringer, idet det bliver en afgørende konkurrenceparameter i fremtiden.

Muligheder er der jo også i energikravDer er to hovedspor, vi som virksomheder kan forfølge: Dels kan vi selv spare på energien og derved mindske omkostningerne og dels kan vi finde forretningsmuligheder i det stigende marked for energivenlige løsninger eller vedvarende energi. I PFA forfølger vi begge spor.

Først og fremmest er energiforbruget kommet på dagsordenen. Vi skal spare på energien – både af hensyn til klimaet og af hensyn til økonomien. I PFA har vi været i gang med den øvelse igennem længere tid, og vi kan stå inde for, at selv en kontorvirksomhed kan med en målrettet indsats levere betydelige energibesparelser med økonomisk overskud. Hos os er der god økonomi i at tænke på miljøet og spare på energien.

Det andet spor er forretningsmulighederne, og for PFA handler det om investeringer. Vi skal sikre pensionskunderne det bedst mulige afkast på deres opsparing. Derfor skal vi have fokus på investeringer i energimarkedet og i de virksomheder, der lever af at skabe energivenlige løsninger eller vedvarende energi. Markedet for vedvarende energi i Danmark rummer et enormt investeringspotentiale på et stort tocifret milliardbeløb frem til 2020. Dertil kommer de virksomheder, der leverer grønnere løsninger fx til byggeriet, transport, industrien eller forbrugerne.

Brug forandringens vinde positivtDeres muligheder for at bruge forandringens vinde positivt til gavn for virksomhederne selv og for samfundet er betragtelige i disse år.

Enhver forandring rummer både trusler mod det bestående og muligheder for fremtiden. Danske virksomheder og det danske samfund skal gribe mulighederne, men vi skal også holde hovedet koldt og styre sikkert udenom truslerne. Det gælder også for politikerne, når de forhandler de energipolitiske rammevilkår, der skal gælde for forbrugere og virksomheder i de kommende år.

Af Henrik Heideby, CEO og koncernchef, PFA Pension