Finanslov 2012: Nye Vilkår for din pension fra nytår

Finansloven for 2012 giver nye regler for pension og forsikringer. Regler som har betydning for din pension.

Loft over fradrag for ratepension – fuldt fradrag for livrenterFra 2012 vil det årlige skattefradrag på maksimum 100.000 kr. for ratepensioner nedsættes til 50.000 kr. Det gælder samlet for alle dine ratepensionsordninger. Du kan dog fortsat indbetale til livsvarig livrente med fuld fradragsret. I PFA vil indbetalinger udover 50.000 kroner derfor fremover automatisk overgå til en livsvarig livrente.

Regeringen har udtalt, at de ønsker, at flere danskere sparer op med livsvarige ydelser, og de dermed kan forvente et provenu til staten på 1,9 mia. kr.

Ændringen mindsker dog ikke dit behov for at spare op til pension. Pensionsopsparing beskattes også fortsat lempeligere end mange andre former for opsparing, og PFA anbefaler derfor at du sparer op til pension på både en livsvarig livrente og en ratepension.

Sundhedsforsikringer beskattesFra 2012 beskattes arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Det har betydning for dig, der er forsikret med PFA Helbredssikring, da du fremover vil blive beskattet personligt. Udgiften vil blive omkring 60-90 kr. om måneden. Skatten bliver enten betalt direkte af virksomheden via din lønseddel, eller også vil PFA indberette værdien til SKAT.

I PFA anbefaler vi vores kunder at holde fast i sundhedsforsikringerne, da de er et væsentligt element i virksomhedernes sundheds- og forebyggelsesarbejde overfor medarbejderne. Det er vores erfaring, at hver femte gør brug af dækningen på årsbasis. Ofte handler det om at kunne gøre en hurtig indsats for eksempel i form af fysioterapi, kiropraktor eller psykologhjælp for at undgå en længere sygemelding.

Forhøjelse af pensionsafkastskattesatsenFra 2012 vil beskatningen af afkast på pensionsmidler ændre sig fra 15 pct. til 15,3 pct. Dette forslag erstatter det oprindelige forslag om at afskaffe fradrag for formueforvaltningsomkostninger. Statens forventede provenu på 390 mio. kr. i 2012 bevares samlet set.