Høje krav til forandringshastighed

Kravet til høj forandringshastighed øges og øges. Ellers taber vi i konkurrencebilledet.

Af Henrik Heideby, CEO og koncernchef, PFA Pension

Dansk erhvervsliv udsættes konstant for et massivt pres om hurtige forandringer. Presset kommer fra både den globale og lokale konkurrence, og det kommer ikke mindst fra forbrugerne, der stiller stadigt højere krav til virksomhederne.

Derfor er forandringshastigheden i de danske virksomheder øget ganske betydeligt. Det gælder både i forhold til udvikling af nye produkter og services, nye måder at komme i dialog med kunderne på og erobring af nye markeder. Det gælder i høj grad også i forhold til priskonkurrence, hvor særligt internettets muligheder for gennemsigtighed på priser og kvalitet betyder, at vi er meget tættere på den økonomiske teoris ”rationelle aktør” end nogensinde før. Velorienterede forbrugere kræver nye produkter, men de vil samtidig have lavere priser, større valgfrihed og individuelle løsninger.

Det betyder, at man ikke kan slippe af sted med højere priser, lavere kvalitet og dårligere service end konkurrenterne, og at man ikke længere kan have sin guldkalv for sig selv. Derfor er virksomhederne tvunget til at øge produktiviteten for at sænke omkostningerne. Samtidig skal der produktudvikles bedre end kineserne, skabes højere kvalitet end tyskerne, tjenes flere penge end amerikanerne og gives bedre service end alle andre. Ellers taber man konkurrencen, kunderne og eksistensberettigelsen.

Tunge lovændringer med detailstyring af erhvervslivet ”sælges” ofte politisk som et middel til forandringer i virksomhederne, så virksomhederne får mere fokus på produktudvikling og effektivisering.

Eksempelvis rammes pensionsbranchen af afskaffelse af fradrag for investeringsomkostninger, sænkning af fradragsloftet for ratepension og skat på sundhedsforsikringer i forbindelse med den nye finanslov.

Men konkurrencen og forbrugernes krav er i dag så store, at de virksomheder, der sidder på hænderne og venter på et sådant politisk pres i forhold til forandring, allerede er på vej mod afvikling.

For at øge pensionsbranchens forandringshastighed yderligere, har politikerne besluttet, at de tidligere nævnte nye regler om skat m.m. skal gælde fra 1. januar 2012. Regler, der i skrivende stund endnu ikke er endeligt vedtaget. Branchen skal altså nå at foretage fundamentale ændringer i systemer og aftaler med kunderne inden den 1. januar 2012.

Vi ”takker” for presset på vores forandringshastighed, men må også ydmygt påpege, at vores ressourcer allerede er booket til forretnings- og produktudvikling til gavn for kunderne. Nu må vi så omprioritere!

Kan vi ikke fremover – erhvervsliv, organisationer, politikere og embedsmænd – sammen finde ud af, hvordan vi sikrer, at Danmark mindst følger forandringshastigheden hos vores konkurrenter i udlandet, men primært på områder, der øger landets konkurrencekraft og vækstmuligheder?