Tilbagetrækningsreform

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale har indgået aftale om senere tilbagetrækning. Aftalen får betydning for både efterlønsmodtagere og folkepensionister, ligesom også pensionsopsparingen bliver berørt af ændringerne. Aftalen forventes gennemført efter folketingsvalget i 2011.

Aftalen indebærer:

  • 5 års fremrykning af planlagt stigning i pensionsalderen. Efterlønsalderen sættes gradvist op fra 2014, og folkepensionsalderen sættes gradvist op fra 2019. 
  • Efterlønsperioden forkortes fra 5 til 3 år. 
  • Pensionsformue vil i højere grad blive modregnet i efterlønnen. 
  • Der indføres en seniorførtidspension for de nedslidte.

Dertil kommer en række ændringer vedrørende efterlønssatsen, tilmelding til ordningen, skattefri udbetaling af efterlønsbidrag m.m.
 
Der er således udsigt til, at folk skal blive et par år ekstra på arbejdsmarkedet, ligesom ændringen har konkret økonomisk betydning for den enkelte efterlønsmodtager og folkepensionist.
 
Mange vil have brug for rådgivning om, hvordan man skal planlægge sin pensionstilværelse under de nye vilkår. Når de nye regler er vedtaget, vil PFA stå klar med en kvalificeret anbefaling på baggrund af din situation.

Hvornår kan du gå på efterløn og pension?
Efterlønsalderen stiger gradvist fra 2014. Folkepensionsalderen stiger gradvist fra 2019. Stigningen er tilpasset den forventede stigning i middellevetiden.

ÅrstalEfterlønsalderFolkepensionsalder
2011-20136065
201460½65
20156165
201661½65
20176265
201862½65
20196365½
20206366
20216366½
202263½67
2023-20266467
2027-20296567
2030-20316568
2032-20346668
2035-20366669
2037-20396769
2040-20416770
2042-204467½70
204567½70½
SenereIndekseresIndekseres

Du kan forsat optjene skattefri præmie
Der vil også efter de nye regler være mulighed for at optjene skattefrihed på op til 143.400 kr., hvis du går senere på efterløn. Med den nye kortere efterlønsperiode på 3 år vil du kunne optjene skattefrihed i hele efterlønsperioden.

Hvordan bliver modregningen af pensionsopsparing?
For efterlønsmodtagere vil en del af pensionsformuen blive modregnet i efterlønnen.

Der modregnes 4 pct. årligt af pensionsformuen.

Det betyder, at hvis du fx har en pensionsformue på 900.000 kr. vil du få modregnet 36.000 kr. årligt, mens du modtager efterløn. Det svarer til 3.000 kr. om måneden.

Formålet er at gøre det mindre attraktivt at gå på efterløn. Modregningen mindsker efter PFA’s opfattelse ikke incitamentet til at spare op til pension, fordi pensionen er det, du skal leve af i hele pensionisttilværelsen. PFA anbefaler, at du fortsat fokuserer på en solid pensionsordning, som sikrer økonomisk frihed i hele den 3. alder. Det kan således ikke betale sig at spare mindre op for at undgå tre års modregning i efterlønnen, når det betyder, at du mangler pensionsopsparingen i de efterfølgende 20 år, som en pensionisttilværelse i gennemsnit varer.

Vi anbefaler, at du booker rådgivningssamtale om din situation efter den ny tilbagetrækningsreform, når aftalen vedtages.