Konsortium køber FIH Erhvervsbank

Et konsortium bestående af ATP, PFA Pension, Folksam og CPDyvig (”Konsortiet”) har indgået aftale om at købe FIH Erhvervsbank (”FIH”) for 5 milliarder kroner.

Købsprisen til Sedlabanki som panthaver er struktureret som en kontantpris på 1,9 mia. kr. og en senere earn-out betaling på 3,1 mia. kr., som beror på dels bankens realiserede tab frem til 31. december 2014 på engagementer, der indgik i bankens balance pr. 30. juni 2010, dels FIH’s eventuelle gevinst fra ejerandel i Axcel III-fonden. Derudover er aftalt en yderligere earn-out betaling afhængig af Konsortiets afkast på investeringen i FIH senest den 31. december 2015.

FIH med hovedsæde i København er Danmarks sjette største bank. Pr. 30. juni 2010 udgjorde bankens samlede aktiver 125 mia. kr. og egenkapitalen 8 mia. kr. FIH, der tæller 370 medarbejdere, har førende positioner inden for corporate banking, risk management løsninger og corporate finance.

Ejerkonsortiet er struktureret i et joint-venture selskab med følgende aktiefordeling: ATP 49,95 pct., PFA og Folksam hver 19,98 pct. og CPDyvig 9,99 pct. FIH og medarbejderne i FIH ejer i øjeblikket de resterende 0,11 pct.

Adm. direktør Henrik Sjøgreen og ledelsesgruppen fortsætter i spidsen for banken og vil få mulighed for at investere i FIH på linje med konsortiet.

”Det er Konsortiets hensigt at bidrage til at udvikle FIH som den bedste corporate og investment bank i Danmark. Vi har stærk tiltro til FIH’s unikke placering og ekspertise og til efterspørgslen på de finansielle services, banken tilbyder markedet. FIH er i en stærk position til at drage fordel af dette, og vi forventer et attraktivt afkast på investeringen’, siger fondsdirektør Bjarne Graven Larsen, ATP.

”Konsortiet er en glimrende ejer i betragtning af medlemmernes kapitalstyrke, brede netværk og finansielle ekspertise. Med det nye ejerskab har vi et stærkt afsæt til at udvikle vores forretning yderligere til at blive dansk erhvervslivs foretrukne finansielle partner”, siger Henrik Sjøgreen, adm. direktør, FIH.

I forbindelse med ejerskiftet har ATP tilbudt FIH et likviditetsbufferlån på 10 mia. kr.

Handlen er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse.

CPDyvig, Nomura og UBS har været finansielle rådgivere for Konsortiet, Plesner juridisk rådgiver og KPMG har ydet transaktionsbistand.

ATP, Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP er en obligatorisk pensionsordning, som tæller 4,6 millioner medlemmer – svarende til stort set den samlede voksne befolkning i Danmark. Sammen med den skattefinansierede folkepension udgør ATP det basale indtægtsgrundlag for pensionister i Danmark.

ATP blev etableret som selvstændig virksomhed i 1964 og har siden udviklet sig til at være den største pensionsfond i Danmark.

ATP investerer i et bredt spekter af aktiver: Aktier, Renter, Kredit, Inflation og Råvarer. ATP Koncernen investerer på i hjemlige og udenlandske aktiver. I investerings-virksomheden efterlever ATP et fastlagt regelsæt inden for corporate governance og CSR.

Pr. 30. juni 2010 udgjorde ATP’s samlede portefølje 482 mia. kr. – inkl. ATP’s reserver (bonuspotentialet) på 76,7 mia. kr.

PFA Pension PFA er det førende danske pensions- og livsforsikringsselskab inden for firmapension med ca. 600.000 policekunder og 10.000 erhvervskunder. PFA er et kundeejet selskab. Det betyder, at værdiskabelsen først og fremmest føres tilbage til medlemmerne og til at øge reserverne.

PFA er det eneste danske kommercielle pensionsselskab, der har formået at skabe et positivt afkast hvert eneste år siden 2001. Noget over 90 pct. af den værdi, PFA skaber via investeringerne, går videre til kunderne. Det er særdeles højt efter dansk målestok. I fokus er udelukkende afkastet af kundernes midler fratrukket omkostninger til at drive virksomheden og betaling til ejerne (driftsherretillæg).

PFA blev etableret i 1917 som et selvstændigt pensionsselskab med almennyttigt formål. Fokus var at udbyde virksomhedsbaserede ordninger for pensioner og livsforsikringer.

PFA arbejder med tre formål for øje: Kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed og økonomisk værdiskabelse for kunderne. De tre områder er tæt forbundne og bidrager til at skabe en solid, økonomisk platform for yderligere vækst.

PFA’s samlede aktiver udgjorde pr. 31. december 2009 253 milliarder kr. og basiskapitalen 15 milliarder kr.

Folksam koncernen Folksam koncernen består af to forsikringsselskaber med Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Life) og Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam General) er moderselskaber. Begge moderselskaber er gensidige selskaber, hvilket betyder, at kunderne også er ejere. Resultaterne forbliver i selskaberne og kommer kunderne til gode i sidste ende. Folksam koncernen, der blev grundlagt i 1908, har ca. 4 millioner kunder.

Folksam koncernen, der hører til Sveriges største porteføljeforvaltere, havde 255 milliarder SEK i aktiver pr. 30. juni 2010.

C. P. Dyvig & Co. (CPDyvig) C. P. Dyvig er en uafhængig finansiel rådgivningsvirksomhed, der formidler finansielle ydelser og foretager direkte equity investments i partnerskab med virksomhedens kunder. Selskabet er etableret og drevet af Christian Dyvig.