Få styr på procenterne: Sådan regnes dit afkast ud

Når du kigger på afkastet i procent i PFA Plus på pfa.dk, får du et overordnet billede af, hvor meget din pensionsopsparing vokser. Tallet er naturligvis korrekt, men der er nogle individuelle forudsætninger som bevirker, at dit personlige procentafkast vil afvige fra de generelle profilers procentafkast. Det er kompliceret, så hold godt fast, når en af PFA’s beregnere kaster lys over tal og procenter og giver dig et indblik i, hvordan dit afkast regnes ud.

Tal lyver ikke, lyder et ordsprog. I pensionsverdenen er det korrekt, men ét tal fortæller ikke altid hele historien – det gælder også for afkastet i procent i markedsrentepensionen PFA Plus.

Som kunde i PFA får du naturligvis det afkast, som du skal have i forhold til den investeringsprofil, du har valgt. Når PFA’s beregnere – også kaldet aktuarer*  – regner dit afkast ud, tages der udgangspunkt i din specifikke pensionsordning. Derfor kan dit personlige afkast i procent godt være anderledes end det afkast, du kan se på PFA’s hjemmeside og i nyhedsbrevene mm.

De to procentafkast regnes nemlig ud på forskellige måder, forklarer aktuar i PFA Jan Krabbe Larsen.
 
”Man kan som udgangspunkt ikke sammenligne det afkast, man har fået i procent på sin egen pensionsopsparing og det afkast i procent, som vi opgiver for de enkelte investeringsprofiler på vores hjemmeside. Afkastet vist i procent på pfa.dk er det afkast, som du ville have fået, hvis du fra starten af perioden indsatte et beløb på din pensionsopsparing og kun havde fået afkast af det. Dit personlige afkast på mitpfa.dk er derimod beregnet ud fra tidspunkt og størrelse af de indbetalinger (og udbetalinger), der har været på netop din opsparing,” siger Jan Krabbe Larsen.

Dit afkast i procent på mitpfa.dk er altså beregnet i forhold til de penge, som du løbende har indbetalt, mens tallene på pfa.dk er afkastet siden årsskiftet uden løbende indbetalinger.

Hver en krone tæller

I PFA Plus kan værdien af din opsparing skifte fire-otte gange dagligt alt efter kurserne på finansmarkederne. Og når der fx hver måned bliver indbetalt penge til din pension, vil afkastet af den enkelte indbetaling være afhængig af den aktuelle værdi af de aktier og obligationer, som knytter sig til din opsparing** . 

”I årets løb har din arbejdsgiver typisk lavet en række indbetalinger til din pensionsopsparing, og de kommer ind til præcis den kurs, der gælder på det tidspunkt, hvor du laver din indbetaling. Kurserne på dagen for din indbetaling har altså betydning for dit samlede afkast i løbet af året,” siger Jan Krabbe Larsen. 

selvom du jo ikke kan leve af procenter, når arbejdslivet er slut, er dit afkast i procent en god indikation af, hvordan din opsparing har det

Det procentvise afkast er nogle gange mere overskueligt og lettere at sammenligne end afkastet i kroner og øre. Og selvom du jo ikke kan leve af procenter, når arbejdslivet er slut, er dit afkast i procent en god indikation af, hvordan din opsparing har det. Når dit procentvise afkast regnes ud, skal det – som det jo er med procenter – tages i forhold til noget. Afkastet i kroner sættes i forhold til opsparingens størrelse, men opsparingens størrelse ændrer sig i perioden af andre årsager end afkast, og derfor er det ikke oplagt, hvordan procenten skal regnes.

”Når vi regner afkast i procent til at tegne din graf på Mit PFA, så bruger vi et gennemsnit mellem opsparingen i starten af perioden og opsparingen i slutningen af perioden,” siger Jan Krabbe Larsen.

Præcision og trend

Grafen over dit afkast i procent, som du kan se på mitpfa.dk (når du er logget ind), viser en trend i dit afkast, som er retvisende, mens afkastet i kroner og øre er helt præcist. Når du vælger at se afkastet i rede penge på mitpfa.dk, er det også nemmere at omregne din pensionsopsparing til de ønsker, du måtte have, når du har forladt skrivebordet og lagt arbejdstøjet på hylden.

Fakta

  • Når du logger ind på mitpfa.dk, kan du både se dit afkast i kroner og i procent – begge dele både som tal og graf.
  • Det er kurserne på de finansielle markeder på det tidspunkt, hvor du foretager dine indbetalinger, som bestemmer, hvilket afkast du får af de enkelte indbetalinger. Afkastet i procent er godt som indikator og sammenligningsværktøj, men ulempen er, at det ikke er helt præcist, fordi det er regnet ud i forhold til en faktor (din opsparing), som udvikler sig over tid. 
  • Dit personlige afkast vil ofte være lidt anderledes end det generelle afkast for PFA. Det skyldes, at kurserne på finansmarkederne bevæger sig op og ned samtidig med, at du selv laver nye indbetalinger. Afkastet af alle betalingerne i løbet af året er afgørende for, hvilken procent du får i afkast på din personlige opsparing til slut på året.
  • Hvis du laver en større indbetaling i løbet af en indbetalingsperiode, kan det rykke uforholdsmæssigt på dit afkast i procent henover den periode, du har valgt at se afkast for. Det skyldes, at den påvirker opsparingen i slutningen af perioden, mens selve afkastet i kroner afhænger af, om indbetalingen er kommet i starten af perioden eller i slutningen af perioden.
  • Du kan opleve at have et negativt afkast på din opsparing – selvom PFA er i plus for året i den profil, du har. Det kan fx ske, hvis kurserne er steget før du er kommet ind i PFA Plus og derefter falder efter du er startet indbetaling. 

 

*En aktuar er en universitetsuddannet forsikringsmatematiker.**Profilerne i PFA Plus går fra A, lavest risiko, til D, højest risiko. Investeringerne i profilerne er fordelt i to fonde med henholdsvis høj og lav risiko, og det er den fordeling, der er udslagsgivende for, hvor meget dit afkast bliver påvirket af bevægelser på investeringsmarkederne.