Afkast PFA Investerer

PFA genererer år efter år nogle af pensionsbranchens bedste afkast. Her kan du følge med i afkastet på vores investeringsprofiler.

I PFA Investerer vælger du en investeringsprofil, som bestemmer, hvordan din opsparing investeres. Investeringsprofilen er et udtryk for, hvor høj risiko PFA tager, når vi investerer din opsparing.

 Vi viser to forskellige afkast:
 • Kundeafkast: Det afkast, som du får tilskrevet på din opsparing. Heri indgår Individuel KundeKapital.
 • Investeringsafkast: Det afkast, som opnås på investeringerne i investeringsprofilen. Individuel KundeKapital indgår ikke i investeringsafkastet.

De afkast som vises nedenfor bygger på nogle standardforudsætninger og vil derfor fravige det konkrete afkast, som tilskrives din ordning. Du kan se det afkast, som du får tilskrevet din egen opsparing på Mit PFA.

De viste afkast beregnes ud fra bl.a. følgende forudsætninger:

 • Hvor Individuel KundeKapital indgår, er det med en andel på 5 % af opsparingen over hele den viste periode (rebalanceret halvårsvist) og med det historiske eller forventede afkast for Individuel KundeKapital
 • Fordelingen mellem høj- og lavrisikofondene er fast over den viste periode (halvårlig rebalancering)
 • Der tages ikke højde for eventuelle ind- og udbetalinger mv. på pensionsordningen i perioden
 • De enkelte investeringsprofiler A-D anvender ny nedtrapningsmodel frem mod pensionering
 • Der er ikke tilknyttet udbetalingssikring

 

Afkast       

Kundeafkast

Afkast [year] år til dato

Opdateret [date]
?
 • Skift visning
Profil A
Profil B
Profil C
Profil D

Afkast [year] [month], procent

Opdateret [date]
?
 • Skift visning
Alle
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Afkast år [year], procent

?
 • Skift visning

Akkumuleret afkast seneste [years count] år: [years interval], procent

?
 • Skift visning

*) PFA Plus startede medio 2009 og har erstattet PFA Sammensætter, som det anbefalede livscyklusprodukt. For 2006-2009 er derfor anvendt afkast for PFA Sammensætter. Kun profil C vises.

Investeringsafkast

Afkast [year] år til dato

Opdateret [date]
?
 • Skift visning
Profil A
Profil B
Profil C
Profil D

Afkast [year] [month], procent

Opdateret [date]
?
 • Skift visning
Alle
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Afkast år [year], procent

?
 • Skift visning

Akkumuleret afkast seneste [years count] år: [years interval], procent

?
 • Skift visning

*) PFA Plus startede medio 2009 og har erstattet PFA Sammensætter, som det anbefalede livscyklusprodukt. For 2006-2009 er derfor anvendt afkast for PFA Sammensætter. Kun profil C vises.