Få styr på, hvem der får dine pensionspenge, hvis der sker dig noget

Ved du, hvem der får din pensionsopsparing i tilfælde af dødsfald? På 10 minutter kan du få styr på din begunstigelseserklæring og dermed sikre de rette personer økonomisk, når du ikke er her længere. Her fortæller forbrugerøkonom i PFA Carsten Holdum om reglerne.

Ofte lyder rådet fra stresscoaches og psykologer, at man skal leve i nuet. Selvom rådet er fornuftigt, kan det nogle gange være en fordel at tænke fremad og tage forbehold for uventede begivenheder. Det gælder også i spørgsmålet om, hvem der skal have pengene fra din pensionsopsparing og din livsforsikring , hvis du går bort*.

Det kan nemlig have en stor økonomisk betydning for dine efterladte, hvem der er begunstiget, og hvis du ikke har undersøgt din ordning, er det ikke sikkert, at det er de rette personer, der får pengene. Det er som udgangspunkt dine ”nærmeste pårørende”, der er begunstiget i din pensionsordning, men definitionen af ”nærmeste pårørende” blev ændret ved lov i 2008, og det kan betyde noget for dig.

Hvem skal have pengene?

Hvis din pensionsordning er oprettet efter 1. januar 2008, er det din ægtefælle/registrerede partner eller din samlever, der får pengene fra din pensionsopsparing, når du dør. Som samlevende behøver I ikke være gift - I skal bare have boet sammen i to år eller have eller vente børn sammen**.  Hvis din ordning er oprettet før 1. januar 2008, modtager din samlever som udgangspunkt kun pengene, hvis I er gift eller lever i et registreret partnerskab, ellers følger begunstigelsen arveloven.

Det forklarer forbrugerøkonom i PFA Carsten Holdum.

”Begunstigelsesreglerne blev ændret af Folketinget i 2008, så en samlever fremadrettet er inkluderet som nærmeste pårørende i standardbegunstigelsen i din pensionsordning. Det betyder, at hvis du dør, så får din partner hele pensionsopsparingen, hvorimod børn ikke får del i den. Hvis din ordning er oprettet før 1. januar 2008, og du ikke siden har ændret på begunstigelsesbestemmelsen, så går pengene først til en ægtefælle eller registrerede partner og ellers dine børn. Lever du i et papirløst forhold, vil din samlever altså ikke få del i din pensionsopsparing,” siger Carsten Holdum.
 

"Nærmeste pårørende", ordninger indgået før 1/1 2008 (prioriteret rækkefølge)"Nærmeste pårørende", ordninger indgået efter 1/1 2008 (prioriteret rækkefølge)
1. Din ægtefælle/registrerede partner1. Din ægtefælle/registrerede partner
2. Dine livsarvinger, dvs. børn eller børnebørn2. Din samlever, hvis I har boet sammen i to år eller har eller venter børn sammen
3. Dine arvinger efter testamente3. Dine livsarvinger, dvs. børn eller børnebørn
4. Dine arvinger efter arveloven, fx forældre, bedsteforældre, søskende osv.4. Dine arvinger efter testamente
5. Pengene går til boet5. Dine arvinger efter arveloven, fx forældre, bedsteforældre, søskende osv.
 6. Pengene går til boet

Husk, at du altid kan ændre i din begunstigelseserklæring. På den måde kan du godt vælge at begunstige din samlever, selv om du har en ordning fra før 2008. Carsten Holdum pointerer, at hvis du bruger 10 min. på at gennemgå din begunstigelseserklæring, giver det dig tryghed her og nu, fordi du ved, at dine nærmeste er bedst muligt sikret, hvis du ikke er her længere.

Du kan ændre på din begunstigelse her

Få styr på begunstigelsen og nyd livet

Det er ikke småpenge, der kan komme i spil. I alt har de 4,3 mio. danskere, der sparer til  pension, over 2300 milliarder kroner på deres opsparinger . Det viser tal fra Danmarks Statistik***. 

”Pensionsopsparingen udgør en stor del af de flestes opsparing, og derfor har begunstigelsen stor betydning for, hvordan din samlede formue bliver fordelt efter din død. Hvis din pensionsordning er oprettet før 2008 – og du er samlevende, men ikke gift eller i et registreret partnerskab - skal du overveje, om du er tilfreds med, at dine børn får udbetalt din pensionsordning ved din død, eller om du vil ændre i begunstigelseserklæringen, så din partner får del i formuen. Og i alle tilfælde skal du overveje, om du ønsker, at dine børn skal have udbetalt hele eller dele af din pension ved din død,” forklarer Carsten Holdum.

Vær dine nærmeste nærmest i tilfælde af død

Han understreger, at hvis din nærmeste pårørende i begunstigelseserklæringen – som beskrevet ovenfor – allerede passer til dine ønsker, så er der ikke grund til at lave ændringer. Det vigtigste er, at du har overvejet mulighederne og ved, hvem der skal have pengene, når du går bort. I den forbindelse kan du tænke over, hvem du føler dig tættest knyttet til, eller hvem der er mest økonomisk afhængig af dig.

”Vi anbefaler, at alle positivt træffer en beslutning om, hvem der skal have pengene. Men vi kan ikke vide, hvem dine nærmeste er, ligesom vi heller ikke kender dit behov for at fordele pengene. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ned og overvejer, om det fx er dine børn, som skal have pengene, fordi de er dit kød og blod, eller det er din ægtefælle/partner, fordi der kan opstå et forsørgerproblem, hvis du dør før børnene er voksne,” siger Carsten Holdum.

Han tilføjer, at når du har ordnet det, kan du med ro i maven læne dig tilbage og nyde livet.
”For det er jo det, det hele handler om,” siger Carsten Holdum.

Gode råd om begunstigelse

  • Din eller dine nærmeste pårørende bliver automatisk indsat som modtager(e) af udbetalingen, hvis du dør. Det sker for at sikre, at nogen får dine penge, hvis du ikke selv har foretaget et aktivt valg.
  • Du kan som nævnt selv ændre på, hvem der i stedet skal begunstiges – det kan fx være din samlever, dine børn, stedbørn eller forældre. Du kan indsætte én eller flere begunstigede.
  • Når du har udfyldt begunstigelseserklæringen, skal du sende den til: PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (som opgivet på blanketten).
  • Du kan også ringe til PFA Rådgivningscenter på tlf.: 70 12 50 00 og høre mere om, hvem du kan begunstige.
  • Hvis dit liv har ændret sig for nylig – er du fx blevet gift, skilt eller er flyttet sammen med eller fra en kæreste - skal du være særlig opmærksom på, at det stadig er den eller de rigtige, der bliver begunstiget.
  • Begunstigelse i pensionsordninger skal foretages gennem et pensions/forsikringsselskab og kan IKKE bestemmes via et testamente. 
  • Hvis du skifter pensionsselskab eller går fra gennemsnitsrente (PFA Traditionel) til markedsrente (PFA Plus), får du en ny begunstigelsesbestemmelse, og ændringer i den gamle bestemmelse bliver ikke overført.  
  • Hvis du er single, er det som udgangspunkt dine livsarvinger – altså børn, børnebørn, osv. - der får pengene, hvis du dør. Hvis du ikke efterlader livsarvinger, går pengene til dine arvinger efter testamente. 

Fakta

I Danmark har lidt over én million par papir på hinanden, mens ca. 330.000 par bor sammen i papirløse forhold**** .

De danskere, som sparer op til pension, har i gennemsnit en pensionsformue på lidt over en halv million kr. , ifølge Danmarks Statistik*****. 

Mere end 3500 af PFA’s kunder døde i 2015, og deres efterladte fik udbetalt penge fra PFA enten via opsparing eller forsikringsdækninger.

De seneste tre år har der i gennemsnit været ca. 9000 ændringer årligt i begunstigelseserklæringer hos PFA.
 

Kilder og noter:

* Livsforsikring er i denne sammenhæng kun relevant, hvis du dør før pensionsalderen. Både livsforsikring og pensionsopsparing bliver udbetalt i henhold til begunstigelseserklæringen.
**I skal have boet sammen på samme adresse i et ægteskabslignende forhold i to år eller have eller vente børn sammen på tidspunktet for dødsfaldet.
*** Danmarks Statistik: http://www.statistikbanken.dk/10503 og http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=PENS3&PXSId=189082&tablestyle=&ST=SD&buttons=0 .Beløbet er fratrukket skat ved udbetalingen for ordninger, hvor det er relevant. 

**** 'Danmark i tal 2016' fra Danmarks Statistik.
***** Danmarks Statistik: http://www.statistikbanken.dk/10503 og 'Danmark i tal 2016'.