Chefstrateg: Det betyder et ’Brexit’ for din pension

At være eller ikke være medlem af EU er det spørgsmål, som briterne skal tage stilling til den 23. juni. Økonomer er generelt bekymrede for et nej, fordi det vil have en negativ effekt på de finansielle markeder, som din pensionsopsparing er investeret i. Som pensionskunde skal du ikke gøre noget – medmindre du har en krystalkugle. Det fortæller PFA’s chefstrateg Henrik Henriksen.

Det kan blive en bitter omgang afternoon tea for briterne, hvis de vælger at stemme nej til folkeafstemningen om fortsat EU-medlemskab d. 23. juni. Storbritannien er verdens femtestørste økonomi og hjemsted for mange store virksomheder. Og udover en økonomisk lussing til briterne, så kan et britisk exit (Brexit) fra EU få betydning for værdien af din pensionsopsparing i markedsrente, PFA Plus. 

Se om du sparer op i markedsrente eller i gennemsnitsrente

Her opridser chefstrateg i PFA’s investeringsafdeling Henrik Henriksen nogle mulige scenarier for, hvad der kan ske, hvis indbyggerne i Storbritannien stemmer nej og forlader EU senere på måneden.

Hvordan kan afstemningen i Storbritannien påvirke markederne og PFA?
”I investeringsafdelingen, PFA Asset Management, kører vi med fire scenarier,” forklarer Henrik Henriksen.

  • 1. Vi får et ja: ”Her vil investeringsmarkederne drage et lettelsens suk. Britiske aktier, europæiske aktier og andre risikofyldte aktiver vil stige, ligesom det britiske pund også vil blive mere værd. Det er grundlæggende godt for pensionsopsparingerne, fordi vi har mange europæiske aktier i PFA.”
     
  • 2. Lykkelig skilsmisse: ”Vi får et nej, men derudover fortsætter det europæiske samarbejde stort set uforandret. Storbritannien er i princippet medlem af EU i op til to år efter, at kongeriget  har meldt sig ud. Derfor har briterne et stykke tid til at forhandle en løsning om fx handelssamarbejder færdig med EU.  Det er et scenarium, hvor der vil komme en vis negativ reaktion på markederne, men det er ikke noget, som nødvendigvis vil ramme væksten særlig hårdt på længere sigt – hverken i Storbritannien eller i resten af Europa. Men det kræver, at politikerne har vilje til at finde en pragmatisk løsning. I tilfælde af et nej, er det scenariet, vi har mest tiltro til, fordi alle vil have en interesse i at mindske omkostningerne ved et nej.”
     
  • 3. Vi får et nej (den mindre slemme version): ”Briterne og EU vil stå hårdt overfor hinanden, men samarbejdet i EU og eurozonen bevares med en smule knagen i krogene. Det vil skabe høj usikkerhed på investeringsmarkederne og give en lavere vækst i britisk økonomi.”
     
  • 4.  Vi får et nej (den slemme version): ”Det værste nej-scenarium er, at andre lande følger Storbritannien og vil ud af EU, og at vi derfor får en opløsning af det europæiske samarbejde og euroen. Det er en udvikling, som i givet fald vil ske over tid, og vi vurderer, at det er det mindst sandsynlige scenarie. Det er svært at forudse, hvor negativt markederne vil reagere, men kønt bliver det ikke, og vi vil helt sikkert se kraftige fald på alle typer risikofyldte investeringer og en solid nedtur for britisk økonomi.”

Artiklen fortsætter under videoen

Hvis man nu havde en krystalkugle og kunne se ind i fremtiden, og man lå med en høj risiko (Profil C & D) og vidste, at det blev et nej, så skulle man helt kortsigtet skifte profil. Men pension handler om den langsigtede opsparing, og ingen kender udfaldet af afstemningen

Vi kender af gode grunde ikke resultatet af afstemningen endnu, og ja- og nej-fløjen har længe ligget meget tæt. Hvordan har PFA forberedt sig, så kunderne – uanset udfaldet – er bedst sikret?
”Investeringsmæssigt har vi indrettet vores portefølje efter, at vi hælder til et ja. Men hvis det bliver et nej, så har vi nogle forsikringer i vores portefølje, som beskytter os noget af vejen, hvis vi får et rigtigt kraftigt fald på aktiemarkederne. Men hvis du har en profil D, og briterne stemmer nej, vil det umiddelbart påvirke afkastet negativt.”

Hvorfor det?
”Vi har en aftale med kunderne om, at de har en bestemt investeringsprofil med en bestemt risiko, og vi bliver inden for rammerne af de løfter, som vi har givet kunderne omkring deres investeringsprofil. Hvis du lå i en profil D, og vi havde kurssikret alle aktierne, ville det for det første være meget dyrt, og for det andet ville du ikke få et ekstra afkast, hvis briterne stemmer ja til at blive i EU, og aktierne stiger.”

”Hvis du ligger i en profil A, og det bliver et nej ved afstemningen, så vil effekterne på dit afkast ifølge vores analyser blive meget små. Men prisen for denne sikkerhed er også et noget lavere forventet fremtidigt afkast.”

I markedsrente, PFA Plus, er der fire forskellige investeringsprofiler med forskellig risiko.  Hvis man er bange for et Brexit, skal man så skifte til en investeringsprofil med lavere risiko inden valget?
”Hvis man nu havde en krystalkugle og kunne se ind i fremtiden, og man lå med en høj risiko (Profil C & D) og vidste, at det blev et nej, så skulle man helt kortsigtet skifte profil. Men pension handler om den langsigtede opsparing, og ingen kender udfaldet af afstemningen. Hvis man går ind og ud af sin investeringsprofil, hver gang man står over for en udfordring, så vil timingen typisk arbejde imod dig. At sælge aktier, når bekymringen er stor og købe dem igen, når der tilsyneladende er fred og ingen fare på aktiemarkederne, er ikke profitabelt, så det vil jeg bestemt ikke anbefale.” 

Kan der være nogen fordele, hvis Storbritannien træder ud af EU?
”Hvis du starter din pensionsordning i markedsrente nu, eller kun har små midler i din opsparing, så kommer dine fremtidige indbetalinger ind i nogle billige aktier og andre aktiver, som er faldet tilbage. Men for langt de fleste vil et nej være klart negativt for deres pensionsopsparing,” forklarer Henrik Henriksen.

Er du i gennemsnitsrente?

Hvis din pensionsordning er investeret i gennemsnitsrente, gælder der nogle lidt andre forhold, fordi opsparingen er investeret med en lavere risiko og derfor ikke er så følsom over for udviklingen i investeringsmarkederne.

Hvad sker der for kunderne i gennemsnitsrente, hvis briterne stemmer henholdsvis ja eller nej ved afstemningen om fortsat medlemskab af EU 23. juni?
”Hvis du har en opsparing i gennemsnitsrente, vil du være relativt upåvirket uanset resultatet. Et ja vil give en beskeden gevinst, og hvis det bliver et nej, vil den store beholdning af obligationer have en beskyttende effekt, så effekten skulle være beskeden. Til gengæld er det forventede langsigtede afkast lavere i gennemsnitsrente end i markedsrente,” siger chefstrategen. 
 

Læs mere om markedsrente og gennemsnitsrente