PFA vil sætte standarden for boliger til den 3. alder

PFA Seniorboligstandard gør det lettere at finde boliger, du kan bo i hele livet.

Om 25 år vil hver fjerde dansker være over 65 år, hvilket kræver, at vi gentænker store dele af vores samfund. Det gælder også boligen.

Alt for mange seniorer sidder i boliger med besværlige døre, stejle trapper eller mangel på de hjælpeforanstaltninger, man sommetider får brug for, når man bliver senior. Som led i en række konkrette initiativer til at udvikle løsninger, som passer til fremtidens borgere i den tredje alder, introducerer PFA nu PFA Seniorboligstandard™. Det er den første samlede standard for, hvilke krav man kan stille til senioregnede boliger i Danmark.

”For de fleste er boligen fundamentet for et godt liv. Det gælder ikke mindst, når vi bliver ældre. Derfor lancerer vi nu PFA Seniorboligstandard™, der indeholder en række høje krav til gennemtænkt arkitektur og attraktive udendørsarealer,” siger direktør i PFA Senior Services Jesper Brask Fischer.

Ny standard skal gøre det lettere at vælge bolig

PFA Seniorboligstandard™ består af 46 krav til nybyggeri og renoveringer med fokus på gode adgangsforhold, sikkerhed og nærhed til transport og kulturliv. Med PFA Seniorboligstandard™ bliver det samtidig lettere for den enkelte at vælge en bolig, der giver mulighed for at leve et aktivt og uafhængigt liv i eget hjem – uanset hvad dåbsattesten viser.

De nye generationer af seniorer er kendetegnet ved en stærk mangfoldighed, større krav om fleksibilitet og et ønske om en bolig der passer til den tredje alder, hvor behovene ændrer sig. I den situation er det afgørende, at man flytter i en bolig, der kan holde så langt som muligt. Ifølge en undersøgelse foretaget af Epinion for PFA vil 39 pct. af danskerne gerne have en senioregnet bolig, hvis behovet opstår med alderen. Og en analyse fra Realdania viser, at der i dag er ca. 80.000 ældre, som ønsker at bo i seniorbofællesskab, stigende til op mod 120.000 ældre frem mod 2044.

En egnet bolig til alle faser i livet

PFA Seniorboligstandard™ er udviklet med rådgivning fra Statens Byggeforskningsinstitut – SBI og er ikke kun tiltænkt PFA’s kunder, men kan bruges af alle aktører byggeområdet.  Det er håbet, at andre ejendomsudviklere og investorer også vil tage den i brug

”Mange såkaldt senioregnede boliger er dybest set ikke indrettet til et aktivt liv i den tredje alder. Og for den senior, der skal ud og vælge den nok vigtigste bolig i livet, er der p.t. ikke meget at læne sig op ad i forhold til at sikre sig, at boligen indfrier de behov, der vil være i fremtiden, hvor fysikken bliver sværere, og man kan få brug for hjælp. Med PFA Seniorboligstandard™ ønsker vi at kickstarte markedet og på samfundsplan løfte kvaliteten af nye boliger, så de passer til seniortilværelsen,” siger Jesper Brask Fischer.

Fremover håber PFA også, at der kan udvikles flere løsninger, der er tiltænkt fremtidens ældre, som generelt set både lever og holder sig friske længere.

”Der er ungdomsboliger til de unge, toværelses lejligheder til singlerne og parcelhuse til børnefamilierne, men der er ikke på samme måde en færdigudviklet, dedikeret boform til seniorer. Som Danmarks største kommercielle pensionsselskab vil PFA vil være med til at understøtte mest mulig livsværdi for seniorerne,” siger Jesper Brask Fischer

PFA begynder at registrere de eksisterende lejeboliger efter PFA Seniorboligstandard™ i 2018, og første byggeri efter standarden står færdigt i Hillerød i 2020.

Fakta

  • PFA Seniorboligstandard™ består af 46 krav og retningslinjer om detaljeret angivelse af beliggenhed - fx i forhold til indkøb, transport og grønne områder - gode og lette adgangsforhold til og i lejligheden - fx lavere dørtrin, mere plads på gangarealer, sikkerhedsgreb, begrænsning på hældninger (fx trapper) - og niveauforskelle, god belysning ved indgangspartier, let betjent dørtelefon med video, elevator i etageejendomme etc. 
  • PFA vil opføre udvalgte nybyggerier efter PFA Seniorboligstandard™, og den vil være rettesnor for fremtidige boligrenoveringer.
  • De seniorvenlige boliger på Markedspladsen i Hillerød, der efter planen skal stå færdige i slutningen af 2020, er de første boliger i Danmark, der bygges efter PFA Seniorboligstandard™. Herefter følger et seniorbofælleskab i Horsens, der opføres sammen med Realdania. 
  • Der er i Danmark ikke nogen egentlig boligtype, der henvender sig til de seniorer, som fortsat kan og vil udfolde og realisere sig selv.
  • Ifølge en undersøgelse fra Epinion for PFA i foråret 2017 mener halvdelen af danskerne (48 pct.) at årene op til pension er et godt tidspunkt at flytte i forbindelse med pensionisttilværelsen. 23 pct. ønsker at skifte bolig inden for de første 10 år af pensionisttilværelsen.
  • Fra næste år begynder PFA at registrere eksisterende lejeboliger efter standarden, så kunderne kan se hvilke boliger, der lever op til den. Det skal gøre det nemmere at vælge bolig.  
  • PFA vil i fremtiden vil komme med flere produkter til dem, som har forladt arbejdsmarkedet, men ofte har mange gode år endnu. Det der populært sagt kaldes den 3. alder, og som ikke indeholder de samme begrænsninger, som man traditionelt har forbundet med alderdommen.