Pensionsreform giver nye regler fra nytår - få overblikket her

PFA's forbrugerøkonom Carsten Holdum

PFA's forbrugerøkonom Carsten Holdum samler op på de nye regler, der vil gælde fra årsskiftet, efter første del af pensionsreformen nu er stemt igennem

Der er nye regler på vej på pensionsområdet fra nytår, efter regeringen tirsdag i Folketinget fik stemt en række forslag igennem.

Højere indbetalinger på en aldersopsparing op til pensionering skal gøre det mere attraktivt at spare op til pension. Samtidig forlænges udbetalingsperioden for ratepensioner til 30 år, mens der strammes op på, hvornår pensioner kan begynde at blive udbetalt.

"Det er vigtigt, at det kan betale sig at spare op til pension, og regeringens samlede pensionsreform vil langt hen advejen medvirke til at løse de såkaldte samspilsproblemer for hovedparten af kunderne. Nu er første del af reformen stemt igennem, så det er vigtigt allerede nu at sætte sig ind i, hvordan man optimerer sine pensionsindbetalinger fra årsskiftet," siger forbrugerøkonom Carsten Holdum.

Ny aldersopsparing skaber bedre vilkår for opsparing sidst i arbejdslivet

Første del af pensionsreformen, der nu er vedtaget, handler om at forbedre vilkårene for den del af opsparingen, som ligger tæt på pensionering. Det sker ved at tillade højere indbetalinger på aldersopsparingen op til pensionering.

Tidligere kunne man indbetale 29.600 kr. om året, som ikke medfører modregning. Fremover kan man indbetale 46.000 kr. (2018) om året. Til gengæld gælder det høje beløb først, når man har mindre end fem år til folkepension. Når man har mere end fem år til folkepension, så nedsættes grænsen for indbetaling til aldersopsparing til 5.100 kr. om året.

"En pensionsreform er tiltrængt, for selv om alle samlet set har en fordel ved at have en pensionsordning, så gælder det ikke altid for den del af opsparingen, som man foretager sent i livet. Hvis du ikke betaler topskat, så er de nye vilkår for aldersopsparingen formodentlig en fordel for dig, fordi aldersopsparingen giver mulighed for at spare op uden at blive modregnet i offentlige ydelser på udbetalingstidspunktet," siger Carsten Holdum.

Dog skal man være klar over, at hvis man selv eller ens ægtefælle modtager offentlige ydelser (fx boligsikring eller pensionstillæg), der er afhængig af husstandens indkomst, så vil indbetalinger på aldersopsparingen kunne øge husstandens indtægt, da indbetalingerne ikke er fradragsberettigede, og dermed potentielt mindske disse ydelser.

Senere udbetaling kræver ekstra opmærksomhed ved jobskifte

Pensionsreformens første del ændrer også på, hvornår man kan få sin pension udbetalt. For pensionsordninger, der oprettes efter 1. januar 2018, kan der først ske udbetaling tre år før pensionsalderen.

For pensionsordninger, der er oprettet før 2018, har man mulighed for udbetaling fem år før folkepensionsalderen, og for pensionsordninger oprettet før 1. maj 2007 har man mulighed for udbetaling, når man fylder 60 år.

"Det får betydning for alle, som får deres første pensionsordning i 2018 og frem. Men det har også stor betydning for alle andre, som får en ny pensionsordning i forbindelse med jobskifte, eller ved at deres virksomhed vælger et nyt pensionsselskab. I disse situationer kan man dog bevare ældre og gunstigere regler for udbetaling, hvis man straks flytter sin gamle ordning med sig til det nye pensionsselskab," siger Carsten Holdum.

For ordninger oprettet efter 1. maj 2007 skal man desuden være opmærksom på, at udbetalingen følger folkepensionsalderen, ikke som den er i dag, men som den måtte blive i fremtiden. Her skal man være klar over, at der er planer om at hæve folkepensionsalderen med et år hvert femte år - indtil folkepensionsalderen er så høj, at man i gennemsnit får folkepension i cirka 15 år. Jo længere vi lever, jo højere vil folkepensionsalderen blive.

Anden del af pensionsreformen forhandles på plads til foråret

I pensionsreformens anden del forhandles der om udmøntning af 2,4 mia. kr. til løsning af samspilsproblemer. Puljen skal udmøntes i foråret 2018 af forligskredsen bag jobreformens første del.  Der er stillet forslag om at indføre et nyt skattefradrag for indbetaling til pension.

Fakta: De vigtigste elementer i den nye pensionsaftale

• Fra fem år før folkepensionsalderen kan man indskyde 46.000 kr. (2018) årligt på en aldersopsparing. Der kan indbetales samme beløb efter folkepensionsalderen. Udbetalingerne kan valgfrit ske som sum, rate eller livrente*.
• Det maksimale indskud på en aldersopsparing for yngre aldersgrupper sænkes til 5.100 kr. (2018). Altså for dem der har mere end fem år til pension.
• For nytegnede pensionsordninger kan udbetalingen tidligst startes 3 år før folkepensionsalderen.
• Udbetalingsperioden for ratepensionsordninger strækkes fra 10-25 år til 10-30 år.
• Aftalen træder i kraft 1. januar 2018
• Desuden er det som del af finansloven for 2018 aftalt, at udligningsskatten på pensioner afskaffes i 2018 – to år før tid.

*Ovenstående beskriver de muligheder, loven giver for aldersopsparing. I PFA bliver aldersopsparing udbetalt som engangsbeløb på minimum 25.000 kr.