Nyt brancheinitiativ giver større gennemsigtighed

Brancheforeningen Forsikring & Pension lancerer fire forbrugerinitiativer, som blandt andet skal ensrette prognoser og risikomærkning på tværs af pensionsbranchen

Fire nye forbrugerinitiativer fra Forsikring & Pension vil sikre pensionskunderne mere gennemsigtighed og gøre det nemmere for dem at sammenligne selskaberne. Det handler blandt andet om at skabe klarhed for kunden om, hvad pensionsopsparingen er investeret i, og hvad du som kunde kan forvente at få udbetalt i pension i takt med, forventningerne til fremtidige afkast opdateres.

"Det er glædeligt for kunderne, at der kommer en ensartet risikomærkning og krav til, hvordan forskellige investeringstyper skal kategoriseres. Dermed bliver det nemmere at træffe beslutninger omkring sin pension på et oplyst grundlag og sammenligne selskabernes forskellige investeringsprofiler. Samtidigt vil du som kunde nu få et mere retvisende billede af, hvor mange penge du har mellem hænderne, når du engang skal have din pension udbetalt," siger Carsten Holdum.

Lavere prognoser betyder sænkede udbetalinger

Det initiativ, der umiddelbart vil få den største betydning for kunderne, er de nye samfundsforudsætninger, der gælder fra 1. januar 2019. Samfundsforudsætningerne gælder for hele branchen og skal danne grundlag for de nye prognoser, som pensionsselskaberne og bankerne bruger til at beregne det forventede fremtidige afkast ud fra. Prognoserne er udarbejdet af et uafhængigt udvalg nedsat af brancheforeningen Forsikring & Pension og FinansDanmark og ledes af professor Jesper Rangvid fra CBS.

Dertil kommer, at PFA skal regne med længere levetider i henhold til Finanstilsynets levetids-benchmark, hvilket er en direkte konsekvens af, at danskerne lever længere og dermed kan se frem til flere år på pension. Til sammen betyder de to forhold, at prognoser og udbetalinger for kunder i markedsrente i PFA Plus generelt vil falde.

”Hvis man skal sige det med et billede, så kan man sige, at kombinationen af et lavere forventet fremtidigt afkast og længere levetider svarer til, at man har en kage, som kommer til at vokse mindre fremover end hidtil forventet, og at den samtidig skal spises over længere tid. Derfor tager vi en lidt mindre bid af kagen nu, end vi ellers ville have gjort. Til gengæld er der mere kage tilbage til senere,” siger Carsten Holdum.

Han understreger, at de nye samfundsforudsætninger og længere levetider ikke betyder, at kundernes opsparing er blevet mindre. Den skal vare længere og kommer til at vokse mindre fremover end hidtil antaget.

Carsten Holdum forklarer videre, at de lavere udbetalinger til gengæld for de fleste vil betyde, at de offentlige ydelser stiger.

”Det vil for flertallet være sådan, at når pensionsudbetalingen bliver mindre, så vil efterløn og eller folkepension til gengæld stige lidt. Man kan indberette den nye pension på borger.dk. Og hvis man gør den inden 9. december, så får det effekt allerede fra januar,” siger Carsten Holdum.
Se hvordan det påvirker din pension fra den 27. november

Kunder i PFA kan fra den 27. november se de endelige tal for udbetalinger for 2019 ved at logge ind på deres personlige side på mitpfa.dk. PFA skriver direkte til kunder med større fald i udbetalinger for at gøre kunderne opmærksom på, at de kan se deres nye udbetalinger på mitpfa.dk. Derudover får kunderne deres årlige udbetalingsbrev i slutningen af december 2018. På pfa.dk/udbetaling2019 kan du læse mere om, hvad det betyder for kunder under udbetaling.

Fakta: De fire forbrugerinitiativer fra F&P

  • Pensionsprognoser med mere information og illustration af usikkerhed (skal kun delvist opfyldes pr. 1. januar 2019, resten pr. 1. januar 2020)
  • Klarhed over, hvad pensionsopsparingen er investeret i
  • Ensartet og simpel risikomærkning (skal kun delvist opfyldes pr. 1. januar 2019, resten pr. 1. januar 2020)
  • Guidelines for best practice