PFA vil reducere CO2-udledningen med 29 procent inden 2025

Danmarks største pensionsselskab, PFA, skruer nu ekstra op for de grønne ambitioner og vil inden udgangen af 2025 have reduceret sit klimaaftryk med 29 procent sammenlignet med 2019. Dermed udbygger PFA sin i forvejen ambitiøse klimaindsats, der bl.a. har resulteret i lanceringen af en særlig klimapension sidste år og frasalg af en lang række energiselskaber og fossile kreditobligationer.

Klimaaftrykket hos Danmarks største pensionsselskab bliver markant sænket i de kommende år. Det sker som led i PFA’s medlemskab af det FN-støttede initiativ Net-Zero Asset Owner Alliance, hvor 40 af verdens største investorer støtter op om Paris-aftalen og har forpligtet sig til at sætte markante CO2-reduktionsmål hver femte år frem mod 2050. 

”Den grønne omstilling skal op i tempo. Det fik vi desværre bekræftet af den seneste klimarapport fra FN’s klimaråd, som understreger, at udledningen af CO2 skal ned med syvmileskridt. Vi vælger nu at sætte et nyt delmål, der kommer til at sætte en klar retning for, hvordan vi investerer vores mange kunders pensionskroner,” siger Allan Polack, Group CEO i PFA.

PFA vil reducere CO2-udledningen fra dets børsnoterede aktier, ejendomme og kreditobligationer med udgangspunkt i 2019.

”I PFA mener vi, at et godt langsigtet afkast og et lavt CO2-aftryk i stigende grad vil hænge sammen i fremtiden. PFA bakker op om Paris-aftalens mål om at begrænse CO2-udledningen, og det er vores vurdering, at den grønne omstilling giver nogle interessante investeringsmuligheder, så vi kan skabe solide afkast til kunderne og på samme tid reducere klimabelastningen fra vores samlede investeringer,” siger Allan Polack.

PFA har allerede nedbragt CO2-udledningerne
PFA har i en længere årrække haft bæredygtighed i fokus og har i dag eksempelvis investeringer i verdens største havvindmølleparker Hornsea 1 og Walney Extension Offshore Wind Farm, i seks solcelleparker i England og Scandlines’ hybridfærger. 

Sidste år frasolgte PFA sin aktiebeholdning i 16 ud af 18 energiselskaber og har i perioden 2019-2021 nedbragt CO2-udledningen fra kreditobligationer med mere end 35 procent. 

I sommeren 2020 lancerende PFA en særlig klimapension, PFA Klima Plus, hvor kunderne kan vælge at investere ekstra klimabevidst. Her er de foreløbige erfaringer, at der ikke er nogen modsætning mellem gode og grønne afkast - snarere tværtimod. Siden lanceringen har PFA’s anbefalede profil C givet et afkast på 26,5 pct. i PFA Klima Plus (inkl. KundeKapital og med 20 år til pension) mod 22,8 pct. i det almindelige PFA Plus-produkt.

”PFA’s rejse mod en mere klimavenlig portefølje startede for flere år siden. Vi har bevist, at vi er gode til at få høje afkast og CO2-reduktioner til at gå hånd i hånd. Afkastet i Klima Plus har siden start været fuldt konkurrencedygtig med og endda en smule højere end afkastet i vores oprindelige markedsrenteprodukt, PFA Plus. De mange gode erfaringer bliver vigtige i de kommende år, når vi skal barbere 29 procent af CO2-udledningerne samtidig med, at vi jagter de bedste afkast,” siger Allan Polack.

Nyt CO2-delmål hvert femte år frem mod 2050
PFA’s deltagelse i Net-Zero Asset Owner Alliance betyder, at selskabet er forpligtet til at sætte nye og skærpede delmål for CO2-reduktionen hvert femte år frem mod det 2050.  

”Kortsigtede mål på femårig basis er med til at sikre et højt ambitionsniveau og et skærpet fokus på klima, hver gang vi investerer. Der skal konkret handling til nu, hvis vi skal i mål. Både på kort sigt og i 2050,” siger Allan Polack.  

 

Fakta om PFA

· PFA har 1,3 millioner kunder og mere end 600 milliarder kroner under forvaltning
· Net-Zero Asset Owner Alliance består af 40 institutionelle investorer, som samlet har ca. 6.600 milliarder dollars under forvaltning.