PFA tilpasser investeringsrisikoen i PFA Plus - PFA Investerer

PFA justerer nedtrapningen af risiko i investeringsprofilerne, så vi nedtrapper din risiko senere end i dag. Den automatiske sænkning af risikoen i takt med, at du nærmer dig pensionering, sker for at optimere din investeringssammensætning med henblik på, at du får mest muligt at leve for, når du går på pension.

I en verden, hvor folk lever stadig længere og går stadig senere på pension, vurderer vi nu, at vores kunder generelt vil få mere til pensionisttilværelsen ved, at vi venter længere med at skrue ned for deres risiko. Derfor justerer vi vores profiler, så vi fremover nedtrapper risikoen senere og dermed forøger din mulighed for et bedre afkast.

Risikoen bliver nedtrappet til samme niveau som hidtil, men vi skubber begyndelsen af nedtrapningen med 10 år. Så fremover begynder nedtrapning for profil C cirka ved alder 55 år. På den måde får vores kunder flere år med profilens oprindelige risikosammensætning, inden vi nedtrapper risikoen, som pensionstidspunktet nærmer sig.

Justeringen af nedtrapning begynder fra 1. januar 2018. For at sikre vores kunder bedst muligt mod den specifikke timing af omlægningen og for ikke at lave en uhensigtsmæssig påvirkning på de finansielle markeder, bliver ændringen gradvist indfaset på eksisterende kunder i løbet af 2018. For nogle kan det betyde, at deres risiko i en periode ligger mellem den gamle og den nye nedtrapningskurve.

Læs mere på siden her