PFA Sundhedslinje

PFA Sundhedslinje er et sundhedstilbud, hvor du kan få telefonisk rådgivning, vejledning og støtte om problemstillinger fra din hverdag. Det kan både være problemstillinger fra dit arbejdsliv og dit privatliv, som fx omhandler trivsel, stress, personlige kriser, livsstilsændringer, alvorlig sygdom, dødsfald eller misbrug. Rådgiverne fra Sundhedslinjen har en sundhedsfaglig baggrund, og de kan hjælpe dig med at håndtere både fysiske, psykiske og sociale problemer – store som små.

Du kan ringe til sundhedslinjen på 70 80 68 73 mandag til torsdag kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00 til 16.00.

PFA Helbredssikring

PFA Helbredssikring giver dig mulighed for hurtig behandling, operation eller genoptræning, hvis du har smerter, bliver syg eller kommer til skade.

Du har mulighed for at tilmelde dine børn under 21 år til din helbredssikring, så de har de samme gode muligheder for at få behandling. Børnedækningen betales af Rambøll, og du kan få en tilmeldingsblanket ved at henvende dig til din HR-koordinator.

Din ægtefælle eller samlever kan også købe en PFA Helbredssikring til en fordelagtig pris. Din partners Helbredssikring betales én gang om året via Betalingsservice. Du kan få en tilmeldingsblanket til din partner ved at henvende dig til PFA Rådgivningscenter på 70 80 68 73.

Læs mere om PFA Helbredssikring

PFA EarlyCare

Hvis du har en forsikring ved nedsat erhvervsevne i PFA, kan du få hjælp ved at ringe til PFA EarlyCare på 70 80 68 73, hvis du bliver helt eller delvist sygemeldt.

Med PFA EarlyCare har du mulighed for at få hjælp og sparring af PFA’s social- og sundhedsfaglige specialister om eksempelvis stress eller anden sygdom. PFA hjælper dig med at afdække din helbredsmæssige situation og vurderer, om en tidlig indsats vil hjælpe dig med at komme hurtigere tilbage.

Læs mere om PFA EarlyCare

PFA Kritisk sygdom

PFA Kritisk sygdom er en forsikring, der giver dig mulighed for at få udbetalt et skattefrit beløb, hvis du bliver ramt af en af de alvorlige sygdomme, som er omfattet af forsikringen.

Se hvilke diagnoser, der er omfattet af PFA Kritisk sygdom

Som udgangspunkt har du en dækning ved kritisk sygdom på 150.000 kr. Du har mulighed for at øge dækningen op til 750.000 kr. Det er helt op til dig, hvad du bruger pengene til – du kan fx købe ekstra pleje eller behandling, tage på rekreation eller foretage ændringer i hjemmet.

Se din dækning ved kritisk sygdom på Mit PFA

Udvid din forsikring med børnedækning

Du har mulighed for at udvide din forsikring ved kritisk sygdom med en børnedækning, hvor du vil få udbetalt en skattefri engangsudbetaling, hvis dine børn under 21 år får stillet en af de dækningsberettigede diagnoser.

PFA Erhvervsevne

Hvis du bliver syg og ikke længere kan arbejde, så har du mulighed for at få en løbende udbetaling. Din generelle erhvervsevne skal være nedsat til halvdelen eller derunder, og din indtjening skal være nedsat med minimum 10 procent for, at du kan få en løbende udbetaling ved nedsat erhvervsevne. Forsikringen bliver udbetalt løbende, indtil din erhvervsevne forbedres, dog længst frem til du når den aftalte pensionsalder. 

Dækningen på din forsikring er en fast procentdel af din løn. Hvis du har PFA Erhvervsevne med automatisk tilpasning vil dækningsprocenten løbende vil blive tilpasset dit lønniveau. Hvis dit lønniveau stiger, vil din dækningsprocent automatisk blive sat op og tilsvarende sat ned, hvis dit lønniveau falder. Hvis du ikke er omfattet af den automatiske tilpasning, vil du som udgangspunkt have en dækning på 40 procent af din løn og du har mulighed for at nedsætte den til 15 procent og forhøje den til 80 procent af din løn.

Hvis du er ansat i fleksjob, kan du få en løbende udbetaling, så du som udgangspunkt kan bevare dit hidtidige lønniveau. Udbetalingen er betinget af, at du opfylder de beskrevne udbetalingsbetingelser og kan ikke være større end dækningen på din forsikring. 

Log på Mit PFA og få en anbefaling til, hvor stor din forsikring ved nedsat erhvervsevne bør være

Indbetalingssikring giver ekstra tryghed

Din forsikring ved nedsat erhvervsevne indeholder også en indbetalingssikring, som sikrer, at din pensionsordning fortsætter, mens du får udbetaling fra PFA Erhvervsevne. Det betyder, at PFA Erhvervsevne, PFA Kritisk sygdom og PFA Liv fortsætter, og derudover betaler PFA en del af indbetalingen, så du fortsat kan spare op til din pensionisttilværelse.

Udvid din forsikring med en engangsudbetaling

Du har mulighed for at købe en ekstra forsikring, som sikrer dig et engangsbeløb, hvis din erhvervsevne bliver varigt nedsat med 2/3 eller mere. Du kan få udbetalingen, når din erhvervsevne har været nedsat i 12 måneder. Du kan vælge en dækning op til i alt 200 % af din løn.

PFA Liv

PFA Liv er en livsforsikring, der sikrer dine nærmeste økonomisk, hvis du dør, før du skal på pension. PFA Liv udbetales som udgangspunkt til dine nærmeste pårørende.

Læs mere om nærmeste pårørende

Udbetalingen er som udgangspunkt et skattefrit engangsbeløb på 100 procent af din løn, dog min. 350.000 kr., men du har mulighed for at øge dækningen op til i alt 800 procent af din løn.

PFA anbefaler som udgangspunkt, at din udbetaling fra PFA Liv har et niveau, som sikrer, at din familie kan opretholde levestandarden i op til fire år, hvis livet skal gå videre uden dig.

Log på Mit PFA og få en anbefaling til, hvor stor din livsforsikring bør være

Børnepension – ekstra sikring af dine børn

Din livsforsikring giver dig mulighed for at tilvælge en børnepension, som sikrer dine børn under 24 år en løbende udbetaling, hvis du dør, før du skal på pension. Udbetalingerne er personlig indkomst for børnene.

Du har mulighed for at øge dækningen op til 25 procent af din løn. PFA anbefaler, at du vælger et niveau for udbetalingerne, som er inden for rammerne af dine børns frikort, så de undgår at skulle betale skat af udbetalingerne.

Er de rette sikrede, når du dør?

Tag stilling til, hvem der skal have pengene, når du ikke er her mere. Hvis du har indsat en begunstiget på den tidligere ordning og vil overføre den til den nye ordning, skal du udfylde en ny begunstigelseserklæring.