Indbetaling og indberetning

I en travl hverdag skal det være nemt og hurtigt at fortage de løbende indbetalinger og indberetninger. Her giver vi dig et kort og præcist overblik over pensionsadministration i hverdagen.

Indbetaling

Du kan indbetale på to måder:

 1. Via jeres lønsystem
 2. Via PFA Administratorportal
Sådan indbetaler du via lønsystem/OverførselsService

Du kan overføre indbetalinger via jeres lønsystem ved at bruge OverførselsService. Det giver dig mulighed for sammen med indbetalingen at sende nødvendige oplysninger, der sikrer, at vi er i stand til at behandle dine indbetalinger korrekt. Det betyder, at indbetalingerne bliver sat ind på den rigtige medarbejder, i den korrekte periode og til den korrekte pensionsordning, samt at PFA holdes opdateret om medarbejderens lønforhold, så policen kan ajourføres.

Du skal bruge en standardfil, som dit lønsystem måske allerede har. Hvis du ikke har filen, skal du have din systemleverandør til at kode den.

 • PFAs PBS-nummer: 00032336
 • Kundenummer: 00000 + CPR-nummer
Sådan indbetaler du via lønsystem

Mange lønsystemer, så som DataLøn, Multidata, BEC LønService eller Danløn AMP kan anvendes til at indbetale pension. Du skal bruge disse oplysninger:

 • PBS-nummer: 00032336
 • Kundenummer:  Medarbejderens CPR-nummer
 • Overenskomstnummer: En vigtig oplysning, hvis medarbejderen har en overenskomstbestemt arbejdsmarkedspension. Nummeret definerer nemlig, hvilken pensionsordning, medarbejderen skal have. Du kan finde en oversigt over overenskomstnumre her på siden.
Sådan indbetaler du via PFA Administratorportal

Har I ikke et lønsystem som kan anvendes til indbetalinger og indberetninger, kan I med fordel bruge PFA Administratorportal. Her kan I foretage indberetninger og efterfølgende overføre indbetalinger til ét kontonummer i PFA. Herefter fordeler vi indbetalingen ud fra indberetningen, så det er nemt for dig. PFA Administratorportal er gratis, og du kan tilmelde din virksomhed ved at logge ind her og skrive os en besked.

Særligt for organisationer

Administrationen af en lang række kommunale, regionale og statslige virksomheder bliver primært afregnet via KMD, StatensLønSystem og Silkeborg Data. Tilmelding, indberetning og indbetaling til PFA sker som regel automatisk via disse systemer.
  

Har du brug for hjælp, kan du kontakte PFA Erhvervscenter på følgende to måder:

 

Indberetning

Din indberetning sikrer, at vi er i stand til at behandle dine indbetalinger korrekt. Det betyder blandt andet, at indbetalingerne bliver sat ind til den rigtige medarbejder, i den korrekte periode og på den korrekte pensionsordning.

Disse oplysninger har vi brug for, når du indberetter:

CVR-nummer
Vi bruger CVR-nummeret til at identificere den virksomhed, der indbetaler

CPR-nummer
Vi bruger CPR-nummeret til at identificere den medarbejder, indbetalingen tilhører

Periode for indbetaling
Denne oplysning bruger vi til at placere både indbetaling og efterregulering i den rigtige periode

Oplysninger om AMB
Fortæller os, om vi skal afregne arbejdsmarkedsbidrag, hvilket fx er relevant ved udstationerede medarbejdere

Overenskomstnummer
En vigtig oplysning, når medarbejderen har en overenskomstbestemt arbejdsmarkedspension, eller hvis I aftaler med PFA, at vi bruger disse numre til at identificere de forskellige ordninger. Nummeret sikrer nemlig, at pengene placeres på den rette ordning. Du kan se en oversigt over overenskomstnumre her på pfa.dk

Pensionsgivende løn
Bruger vi til at beregne den opsparing og de forsikringsdækninger, medarbejderen skal have

Aflønningsform
Fortæller os, om medarbejderen aflønnes på månedsbasis eller 14-dages basis og dermed hvor ofte, der skal indbetales til pension

Fratrædelse/orlov
Når en medarbejder stopper eller går på orlov, skal vi vide det, så vi sammen med medarbejderen kan planlægge, hvad der skal ske fremover

Arbejdsgivers indbetalings-procent
Dette tal er den procentdel af den pensionsgivende løn, som arbejdsgiveren betaler, og vi bruger oplysningen til at beregne det beløb, der bliver sat ind på medarbejderens pension

Lønmodtagers indbetalings-procent
Hvis medarbejderen selv betaler en ekstra procentdel oven i arbejdsgiverens indbetaling, bruger vi denne oplysning til at beregne den ekstra indbetaling

Lønmodtagers frivillige éngangs-indbetaling 
Vi bruger lønmodtagers frivillige indbetalingsprocent til at sikre, at vi altid har de korrekte oplysninger på din medarbejder. Kontakt PFA, hvis du indbetaler via Nets InformationsService via OverførselsService og har en medarbejder, der indbetaler frivilligt bidrag - enten som indbetalingsprocent eller beløb.

Overenskomstnumre

Indtast overenskomstkode i jeres lønsystem så er det muligt for PFA at se, hvilken overenskomst medarbejderen er omfattet af, når vi modtager information fra jer. På den måde kan vi sikre, at medarbejderen bliver oprettet korrekt.
 

Overenskomstnumre for organisationer


Optiker pension
 • 00072 Urmagersvende - Overenskomsten mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning
 • 00073 Dansk Erhverv - Optiker - Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet, Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning for optikersvende og –elever
 • 00075 Chefoptiker - Pensionsordning for chefoptikere og forretningsbestyrere
 • 00076 Kontraktansatte optikere, som er medlem af Serviceforbundet
 • 00003 Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel (Butiksoverenskomsten)
 • 00004 Kontor og Lager og Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel (Kontor- og Lageroverenskomsten) 

MedlemsPlus
 • 51030 Sammenslutningen Af Danske Filminstruktører
 • 51040 Danske Psykomotoriske Terapeuter
 • 51050 Teknisk Landsforbund
 • 51060 Kort- og Landmålingsteknikernes Forening
 • 51070 HK Handel
 • 51080 Dansk Skuespillerforbund
 • 51090 HK Privat
 • 51100 Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
 • 51110 Film- og Tv-Arbejderforeningen
 • 51120 Dansk Musiker Forbund
 • 51140 Finansforbundet
 • 51150 Dansk Tandplejerforening
 • 51160 Danske Kunsthåndværkere
 • 51170 Dansk Forfatterforening
 • 51180 Dansk Told & Skatteforbund
 • 51190 Den Danske Præsteforening

Selvstændige overenskomster
 • 00160 Danske Tandplejere
 • 00180 Gartneribrugets arbejdsgiverforening/land- og skovbrugets arbejdsgivere og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark
 • 10000 Privatansatte under Lederpension
 • 18785 FAF - Ansatte under FAF. Faglige organisation for freelance og ansatte indenfor produktion af animation, computerspil, kort- og dokumentarfilm, multimedier, spillefilm og tv.
 • 18064 Privatansatte under HI-ORG. Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-Kultur og Fritidssektoren
 • 29929 DK Fys - Frivillig - Via arbejdsgiver
 • 36077 Privatansatte under Pharmadanmark
 • 37726 Privatansatte under Maskinmesterpension
 • 41005 Privatansatte under Dansk Formands Forening
 • 45905 Privatansatte under Forbundet Kultur og Information
 • 81000 TandlægeTryghed
 • 82000 Ansatte Tandlægers Organisation

Tekniq Pension
 • 00080 Tekniq Pension for Funktionærer (TL-overenskomst mellem Tekniq og Teknisk Landsforbund)

Teater Pension
 • 03063 Teatertekniker
 • 03064 Skuespiller
 • 03065 Sceneinstruktør
 • 03066 Administration
 • 03067 Scenografer

Praktiserende Landinspektørers Forening
 • 00240 Pension for Funktionærer (Overenskomst mellem Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) og Teknisk Landsforbund (TL))
 • 00242 Kort- og landmålerteknikere

Konstruktør Pension
 • 00320 Pension for Funktionærer (DIO II Arkitektbranchen og Teknisk Landsforbund)
 • 00330 Konstruktør Pension (DIO II Arkitektbranchen og Konstruktørforeningen)

Mediernes Pension - Journalister
 • 73500 Pension i % - Pensionsordning for journalister
 • 73501 Fast beløb ved pensionsloft - Pensionsordning for journalister
 • 73553 §53A til journalister
 • 73539 §39A til journalister under grønlandsk beskatning

Overenskomstnumre for Pension for funktionærer


CO-industri

 • 65000 - Industriens Funktionæroverenskomst

HK/Privat
 • 65001 - Landsoverenskomst for IT-området mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat
 • 65002 - Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat for fotografer samt tegnere/grafikere ansat på REKLAMEBUREAUER OG FORLAG der er medlem af  Dansk Erhverv Arbejdsgiver
 • 65003 - Funktionæroverenskomst for kontor og lager mellem Dansk Mode & Textil og HK/Privat
 • 65004 - Funktionæroverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat
 • 65005 - Funktionæroverenskomst mellem Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) og HK/Privat for administrative og tekniske funktionærer
 • 65006 - HK overenskomsten mellem Dansk Byggeri og HK /Privat
 • 65007 - Overenskomst mellem HORESTA Arbejdsgiver og HK/Privat
 • 65009 - Funktionæroverenskomst mellem Danske Malermestre, Foreningen af Auto- og Industrilakerere, Glarmesterlauget i Danmark, Autobranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat
 • 65010 - Standard overenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer
 • 65011 - Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat for klinikassistenter
 • 65012 - Standardoverenskomst mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat
 • 65017 - Overenskomst mellem DS Håndværk & Industri og HK/Privat
 • 65020 - HK-overenskomst mellem Tekniq og HK/Privat
 • 65031 - Overenskomst mellem HK-Privat og BL (Boligselskabernes Landsforening)
 • 65033 - Overenskomst mellem HK/Privat og DBR Arbejdsgiverforening
 • 00180 - HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og HK/Privat
 • 65034 - HK/Privat & Danmarks Private Skoler-Grundskoler & Gymnasier
 • 65035 - HK/Privat & Dansk Friskoleforening

HK/Privat og HK HANDEL
 • 65014 - Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service for Dansk Erhverv Arbejdsgiver
 • 65021 - Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service for DIO II

HK HANDEL
 • 65008 - Landsoverenskomst for kontor og lager mellem Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og HK Handel
 • 65013 - Butiksoverenskomsten for Dansk Erhverv Arbejdsgiver
 • 65019 - Butiksoverenskomsten DIO II
 • 65022 - Overenskomst for servicestationer mellem BOA/ASS og HK Handel
 • 65023 - Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK Handel
 • 65024 - Landsoverenskomst for butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel med særaftale for bager- og konditormestre i Danmark (BKD)  

Teknisk Landsforbund
 • 65027 - Landsoverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund
 • 00080 - TL- overenskomst mellem Tekniq Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund
 • 00090 - Teknikkeroverenskomsten mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund
 • 00110 - Overenskomsten mellem Dansk Mode & Textil og Teknisk Landsforbund0
 • 00240 - Overenskomst mellem Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) og Teknisk Landsforbund (TL)
 • 00250 - Overenskomst mellem DI overenskomst II og Teknisk Landsforbund
 • 00320 - Overenskomsten mellem Danske Ark og Teknisk Landsforbund
 • 03063 - Overenskomst mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) teknisk personale
 • 03066 - Overenskomst mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) administrativt personale

Øvrige
 • 65032 - Overenskomst for inspektører mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls
 • 65036 - Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes Landsforbund

For meget afregnet i pension?

Pensionsbeskatningsloven (PBL) giver i nogle tilfælde mulighed for at tilbagebetale/modregne indskud og præmier efter reglerne i PBL §§ 22 C og 22 E, som du kan læse nedenfor. 

Hvis den ønskede tilbagebetaling/modregning ikke er omfattet af reglerne i PBL § 22 C og § 22 E, skal der ansøges om tilladelse fra SKAT– til formålet kan denne blanket anvendes

Reglerne om tilbagebetaling/modregning af indskud og præmier 

PBL § 22 C giver en arbejdsgiver mulighed for at modregne indskud eller præmier i fremtidige indskud eller præmier til PFA. Der er ingen frist for modregningen af indskud eller præmier. Skemaet nedenfor viser eksempler på en række hyppigt forekommende fejl, hvor reglen i PBL § 22 C kan anvendes. 

Fejltype Fejlbeskrivelse
Indbetaling på pension efter medarbejderens fratrædelse mv. Arbejdsgiveren får ved en fejl ikke stoppet pensionsindbetalingerne efter medarbejderens fratrædelse.
Arbejdsgiveren konstaterer efter medarbejderens fratrædelse, at der på et tidspunkt eller gennem en periode ved en fejl er indbetalt for meget på pensionsordningen.
Tastefejl og andre menneskelige fejl.

Ved en fejl på lønkontoret hos arbejdsgiveren er fx

 • hele den ansattes løn blevet indbetalt til pension,
 • pensionsbidraget for en ansat er indbetalt to gange for den samme måned,
 • et pensionsbidrag på fx 4.000 kr. er fejlagtigt indbetalt med 40.000 kr. (der er kommet et eller flere ekstra nuller på).
 • en medarbejders pension indbetales på en kollegas pensionsordning. 
 

Der kan kun korrigeres, hvis indbetalingen er en fejl i forhold til aftalegrundlaget for pensionsaftalen. Arbejdsgiver kan således kun korrigere i indbetalinger, som den ansatte ikke har et retligt krav på ifølge pensionsaftalen med sin arbejdsgiver. Arbejdsgiver kan kun anvende de fejlagtige indbetalinger til modregning i arbejdsgiverens senere indbetalinger til arbejdsgiverens øvrige ansatte i PFA. 

Hvis pensionsindbetalingen ikke kan rettes efter PBL § 22 C, vil udbetalingen være afgiftspligtig for den ansatte efter PBL.  

Hvis der er sket en fejl, giver PBL § 22 E mulighed for at tilbagebetale et indskud eller præmie helt eller delvist inden for 30 dage, uden at der skal betales afgift. Der kan ikke afgiftsfrit tilbagebetales et større beløb end det beløb, der er indbetalt. De 30 dage tælles, fra indskuddet eller præmien er indbetalt. En tilbagebetaling året efter indbetalingsåret skal senest være foretaget den 19. januar, og derfor vil en 30 dagsregel ikke være gældende. 

Det er ifølge § 22 E en forudsætning for tilbagebetaling, at den er funderet i pensionsaftalen med PFA eller, at overførslen er konkret aftalt med PFA. Er der tale om en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, så kan tilbagebetalingen kun foregå, hvis både arbejdstager og arbejdsgiver accepterer denne.

Eksempler på fejltyper, der kan tilbagebetales, er tastefejl, forkert konto eller policenummer, misforståelse mellem parterne eller lignende.