Samlede
kontaktoplysninger
for administratorer

PFA Pension (Hovedkontoret)

Sundkrogsgade 4

2100 København Ø
Tlf. 39 17 50 00
CVR. 13 59 43 76

 

PFA Rådgivningscenter

Tlf. 70 12 50 00
E-mail: pfa.dk/kontakt
Rådgivning om pension og forsikring, tilpasning af ordning m.v.

 

PFA Sundhedscenter

Tlf. 70 12 50 00
E-mail: pfa.dk/kontakt
Hvis en medarbejder får brug for sin PFA Helbredssikring, PFA Kritisk sygdom, PFA Erhvervsevne, eller hvis du/I har spørgsmål om sundhed og helbred.

 

PFA Indbetalingsafdeling

Tlf. 39 17 52 96
Rådgivning om indbetalinger, tilbagebetaling og opkrævning.

 

PFA Indbetalingskonsulenter

Tlf. 39 17 62 99
Support i PFA Administratorportal og overordnet vejledning til opsætning i lønsystemer.

 

Juridisk Service

Tlf. 39 17 61 16
Om lovgivning på pensionsområdet.

 

Ved dødsfald

Tlf. 39 17 56 56
Til efterladte – alle henvendelser ved dødsfald.

 

Familieret

Tlf. 39 17 56 56
Alt om begunstigelse, udbetaling ved død, ændring af begunstigelser, særeje, båndlæggelse og ægtefællepension.