PFA i Hall of Fame for at ekskludere klyngevåbenproducenter

Danmarks største kommercielle pensionsselskab PFA er netop blevet optaget i den eksklusive kreds af internationale investorer, som helt kan sige sig fri for at have investeret i klyngevåben.

Det er den hollandske nødhjælpsorganisation PAX, der hvert år udgiver rapporten ’Verdensomspændende investeringer i klyngevåben: Et fælles ansvar’, som er en international kortlægning af investorer og producenter i klyngevåbenindustrien. Hvert år får rapporten betydelig opmærksomhed i både danske og udenlandske medier. I alt er 36 internationale investorer blevet optaget, i det PAX kalder Hall of Fame.

Udover PFA er ATP, Lægernes Pensionskasse og PenSam de eneste danske institutionelle investorer, der er med i Hall of Fame og dermed kan sige sig helt fri for investeringer i klyngevåben.

I bund og grund handler det om, at klyngevåben forårsager uacceptable skader på civile

PFA’s CEO og koncernchef Henrik Heideby glæder sig over anerkendelsen fra PAX.

”Vi er selvfølgelig glade for at være med i Hall of Fame. Men i bund og grund handler det om, at klyngevåben forårsager uacceptable skader på civile, og derfor ønsker vi ikke, at PFA’s kunders penge bliver brugt til at investere i selskaber, som producerer den slags,” siger Henrik Heideby.

Ligesom landminer er klyngevåben forbudte under international lov, fordi de dræber vilkårligt. FN-konventionen mod klyngebomber fra 2008 forbyder brug, produktion og opbevaring af klyngevåben. Til dato har 113 lande tilsluttet sig konventionen, hvoraf de 84 har ratificeret den.

Formålet med PAX’s rapport er at foretage en årlig status på, hvordan FN’s konvention med forbud mod produktion og anvendelse af klyngevåben efterleves. Selvom rapporten ikke dækker alle investorer, giver den et solidt overblik over, hvordan de største, internationale spillere på området håndterer konventionsforbuddet.