Rekordlav rente kræver ekstra tjek af din økonomi

De historisk lave renter skaber nye muligheder – men også udfordringer - for danskernes privatøkonomi. Hvad sker der fx med din pensionsopsparing, når renten falder? Bør du omlægge dit boliglån eller afdrage på dyr gæld? Læs her, hvordan du bedst udnytter rentefaldet.

Nationalbanken har i den seneste tid gentagne gange sænket renten, så den nu helt usædvanligt er under nul procent. Den historisk lave rente har udløst jubel blandt boligejere, som kan glæde sig over rekordbillige realkreditlån. Til gengæld er det mindre muntert at have penge stående på en almindelig bankkonto, som stort set ingen renter giver længere.

Samlet set bør den ultralave rente give anledning til et ekstra tjek af din privatøkonomi, hvad enten det gælder boliglån, gæld eller pensionsopsparing. Sådan lyder rådet fra Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA Pension.

”Nu er et godt tidspunkt til at få vurderet, om du bør omlægge dit boliglån til en lavere rente. Eller måske skal du benytte chancen til at tage et ekstra billigt lån i huset for at kunne indfri et dyrt billån,” siger Carsten Holdum og fortsætter:

”Det kan også være, at du har et større beløb stående på en bankkonto til næsten ingen rente. Hvis du ikke lige står og skal bruge pengene i morgen, kan det måske være en god idé i stedet at sætte et ekstra beløb ind på pensionsopsparingen. Det giver muligheden for et højere afkast over tid. Ligesom du vinder ved, at skatten på pensionsafkast er markant lavere end skat på frie midler,” siger Carsten Holdum.

Han peger på, at renten på bankkonti nogen steder er i omegnen af nul procent, og at nogle erhvervskunder endda skal betale for at sætte penge i banken.

Lavere afkast forude

Den lave rente får også direkte konsekvenser for pensionsopsparingen. De seneste år har kursgevinsterne på obligationer, som udgør langt størstedelen af pensionsselskabernes investeringer, været meget høje, fordi renten har været faldende. Også aktiemarkedet er steget kraftigt, og derfor har pensionskunderne fået solide afkast af deres opsparing.

Men nu er renten efterhånden så lav, at den ikke kan falde meget mere. Derfor har PFA skruet ned for forventningerne til det fremtidige obligationsafkast, fortæller Henrik Henriksen, chef for investeringsstrategi i PFA:

”Afkastpotentialet på obligationerne er blevet mindre, fordi renterne er historisk lave og dårligt kan falde mere. Derfor bliver det svært at fastholde de samme høje afkast fremover, og under alle omstændigheder vil det være behæftet med en højere risiko, siger Henrik Henriksen. 

Lyspunktet er, at også inflationen nu er ultralav. Derfor vil de fleste opleve, at købekraften af deres pensionsordninger forbliver intakt, også selvom afkastet af investeringerne falder, påpeger Henrik Henriksen.

Med udsigt til lavere afkast forude arbejder PFA målrettet med at finde andre typer attraktive investeringer. Det kan fx være virksomhedsobligationer eller obligationer i vækstmarkeder. Her kan der for øjeblikket opnås afkast mellem 2 og 7 pct. – altså markant højere afkast end på de danske statsobligationer.

Gennemsnits- eller markedsrente?

Sparer du op i gennemsnitsrente med en udjævnet – og dermed stabil -  årlig rente på opsparingen, vil du ikke umiddelbart kunne se rentefaldet på din opsparing. Det skyldes, at den type ordninger er skruet sammen, så de beskytter mod udsving i markedet. I gennemsnitsrente er de seneste års store kursstigninger på obligationer og aktier derfor i høj grad gået til opbygning af fælles reserver, som sikrer de lovede pensionsydelser. 

Hvordan finansmarkederne vil udvikle sig fremover, er der ingen, der kan vide med sikkerhed, men PFA vurderer generelt, at det bliver lettere af skabe afkast i markedsrente end i gennemsnitsrente. I markedsrente er PFA’s investeringsfrihed nemlig langt er større, og det er især en fordel nu, hvor renten dårligt kan falde mere, og hvor afkastpotentialet på obligationer derfor er begrænset.

Hvis du har en pensionsordning med gennemsnitsrente og ønsker et højere afkast af din opsparing, kan du overveje at flytte hele eller dele af opsparingen til markedsrente, hvor afkastet svinger fra år til år. Derved påtager du dig en større risiko, men du har også chance for at opnå et højere afkast.

Vil du høre mere om dine muligheder, så ring til PFA’s rådgivningscenter eller tag fat i din arbejdsgiver.

Risikospredning alfa og omega

”Med den nuværende lave rente må du indse, at du får et meget lavt afkast af en såkaldt sikker investering. Og ikke engang en statsobligation er nødvendigvis helt sikker mere. Kun én ting er sikker: De rekordhøje afkast på finansmarkederne vil ikke fortsætte. Derfor er risikospredning alfa og omega,” siger forbrugerøkonom Carsten Holdum, PFA.

Han råder dog PFA’s markedsrentekunder til at være tro mod den investeringsprofil, de nu en gang har valgt. For investeringerne i de forskellige profiler bliver løbende plejet af PFA’s investeringseksperter, som også sørger for, at risikoen er tilpasset din alder og individuelle valg: 

”I PFA’s markedsrenteprodukt, PFA Plus, bliver risikoen automatisk nedtrappet henimod pension, og derfor skal du kun forholde dig til din investeringsprofil, hvis din livssituation og dit økonomiske råderum ændrer sig, fx i forbindelse med arv, et nyt job, flytning eller skilsmisse, slutter Carsten Holdum.

Fire spørgsmål du bør stille dig selv nu hvor renten er ultralav:

  1. Kan jeg omlægge mit boliglån til et lån med lavere rente?
  2. Bør jeg indfri dyre bil- og forbrugslån - fx ved at optage et billigt realkreditlån?
  3. Skal jeg spare mere op til pension eller evt. investere i investeringsbeviser frem for at have pengene stående på en lavtforrentet bankkonto?
  4. Er der sket ændringer i min livssituation, som gør, at jeg bør justere min pensionsordning?