Ankenævnsklager over PFA styrtdykker

Samtidig med at Danmarks største kommercielle pensionsselskab oplever et frit fald i antallet af klagesager hos Ankenævnet for Forsikring, så roser PFA’s juridiske direktør Dorthe Bundgaard konkurrenterne og ankenævnet.

Antallet af ankenævnsklager rettet mod landets største kommercielle pensionsselskab PFA styrtdykker. Det viser den netop offentliggjorte klagestatistik for 2013 fra Ankenævnet for Forsikring.

Hvor der i 2012 var 88 ud af PFA’s omkring 1 million kunder, der var så utilfredse med en afgørelse, at de fik afsluttet en klage hos ankenævnet, så var tallet i 2013 faldet til 52.

Juridisk direktør Dorthe Bundgaard fra PFA er tilfreds med, at antallet af klager er ganske få, og at kun en ganske lille del af klagerne får medhold.

”Det vidner om, at der er god kvalitet i PFA’s afgørelser. Og selv om det kan lyde helt forkert, så skal vi som landets største pensionsselskab have klager. Jeg deler ikke opfattelsen af, at enhver tabt sag er en for meget. Hvis der ingen klager var over PFA, så ville kritikerne have en pointe, når de hævdede, at PFA var for ødsle med udbetalingen af erstatninger. Vi er et kundeejet selskab, og derfor har vi pligt til at udvise særlig omhu, når vi udbetaler penge fra fællesskabets kasse. Og det vil give klager fra tid til anden, og selvfølgelig bliver der også en gang i mellem begået fejl hos os,” siger Dorthe Bundgaard.

Hun forklarer, at det afgørende er, at antallet af klagesager er på et acceptabelt niveau, og at PFA ikke taber den ene sag efter den anden i ankenævnet.

”Og jeg mener, at vi har et acceptabelt niveau for klager. Ikke mindst i lyset af, at det er meget få, der ender med at få medhold i ankenævnet,” siger PFA’s juridiske direktør.

Hun hæfter sig samtidig ved, at PFA ligger nogenlunde på gennemsnittet for hele pensionssektoren, når man sammenligner på tværs af selskaberne.

”Og selv om dette selvfølgelig kunne være en god anledning til at pege fingre af de, der topper statistikkerne, så synes jeg i stedet, at der er grund til at glæde sig på hele pensionssektorens og ikke mindst på kundernes vegne over, at der faktisk er forbavsende få kundeklager generelt for hele sektoren. I betragtning af, hvor mange hundredetusinder af kunder, der er samlet hos pensionsselskaberne, så er det en forsvindende lille promille af dem, der føler sig så dårligt behandlet, at de vælger at klage. Og en endnu mindre del ender med at få medhold i klagerne,” siger Dorthe Bundgaard.

Hun roser samtidig Ankenævnet for Forsikring for at træffe meget kompetente afgørelser, og samtidig være et både smidigt og billigt system for alle parter til at få afgjort de uoverensstemmelser, der ifølge PFA’s juridiske direktør altid vil være der.

”Det koster 200 kr. for en kunde at få sin sag prøvet ved ankenævnet, og sagsbehandlingen, som ofte er meget omfattende, er på 8 måneder. Det må siges at være et smidigt system. Også fordi pensionsselskaberne generelt set har respekt for de afgørelser, der bliver truffet i ankenævnet,” siger Dorthe Bundgaard.

For yderligere information kontakt PFA’s pressedirektør Morten Jeppesen, mobil 21 57 83 66