PFA: Pensionsområdet bør kulegraves

Staten bør sammen med arbejdsmarkedets parter og pensionssektoren straks nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kortlægge i hvilket omfang det samlede skattetryk og modregningsregler udhuler danskernes incitament til selv at spare op til pensionen.

å kontant lyder forslaget fra pensionsgiganten PFA, der frygter, at især de lavestlønnede bliver så hårdt ramt i det nuværende system, at det ganske enkelt ikke kan betale sig for dem at have en pensionsordning.

”Rigtig mange danske lønmodtagere er omfattet af firma- og overenskomstdækkede pensionsordninger. Men især modregningsreglerne gør, at en del lavtlønsområder ville være lige så godt tjent med at lade være, fordi de ekstra pensionspenge, de får udbetalt, bare bliver modregnet krone til krone i de ydelser, de alligevel ville have fået,” siger koncerndirektør Lars Ellehave-Andersen.

Han opfordrer derfor politikerne og pensionssektoren til hurtigst muligt at få nedsat et ekspertudvalg, der kan kortlægge problemstillingen. ”Man kunne selvfølgelig være fristet til at sige, at så kan disse indkomstgrupper jo bare spare mindre op i pension, og i stedet bare modtage de offentlige ydelser, de så er berettigede til. Men det er efter min opfattelse en helt forkert tilgang til det. Et kig i krystalkuglen viser nemlig, at der i løbet af relativ få år vil opstå til økonomisk hul i velfærden, hvor staten får mere end svært ved at kunne honorere borgernes fulde efterspørgsel efter velfærd,” siger Lars Ellehave-Andersen.

PFA’s beregninger viser, at alene den stigende andel af ældre vil medføre, at der mangler 90 mia. kr. til velfærd i 2025 - selv når velfærdsforbruget øges med 2 pct. årligt i perioden.

”Så selv om mange lønmodtagere i dag er omfattet af rigtig gode pensionsordninger, så er der hastende behov for, at vi får sikret et godt samspil mellem offentlige ydelser, den sammensatte skat og så danskernes egne pensionsordninger. Ellers risikerer vi, at nogle borgere bliver fanget på det forkerte ben og hverken har en god pensionsordning og samtidig må se de offentlige ydelser skrumpe ind, fordi staten er nødt til at tilpasse sig de nye tider,” siger Lars Ellehave-Andersen.

Han forslår, at arbejdsgruppen kommer til at bestå at både embedsfolk, repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og pensionssektoren og uvildige eksperter. ”Det er vigtigt, at vi får set på det her med friske øjne, så vi får skabt et katalog af forslag, som kan sikre det nuværende danske pensionssystem, som ofte betegnes som verdens bedste. Det her må ikke blive en kamp mellem det offentlige og pensionsselskaberne om, hvem der skal betale. I stedet handler det om at sikre, at vi får den helt rigtige balance i tingene. Det altid skal kunne betale sig at spare op til alderdommen uanset lønindkomst,” siger Lars Ellehave-Andersen.

PFA indførte for godt et år siden et særligt pensionstal, hvor det er muligt at regne sig frem til, om man får sparet tilstrækkeligt op til alderdommen til at kunne fastholde en acceptabel levestandard som pensionist.

”Og heldigvis er der rigtig mange danskere, der får sparet mange penge op til pensionen. Og for de højestlønnede betyder det mindre, om der sker modregninger i de offentlige ydelser. De har så at sige penge nok i forvejen. Men for en række lavindkomstgrupper betyder det rigtig meget, hvis store de på grund af deres egen pensionsopsparing mister offentlige tilskud. Og derfor kan de miste lysten til at spare op. Og i lyset af de fremtidige samfundsøkonomiske udfordringer må det ikke ske,” siger Lars Ellehave-Andersen.