Ny fond i PFA Plus: Maj Invest Kontra

Kunder i PFA Plus har fremover mulighed for at investere i fonden Maj Invest Kontra. Fonden, der forvaltes af Maj Invest, investerer i både aktier og obligationer.

Kunder i PFA Plus har fremover mulighed for at investere i fonden Maj Invest Kontra. Fonden, der forvaltes af Maj Invest, investerer i både aktier og obligationer.

Maj Invest tager i deres porteføljestyring løbende stilling til formuens fordeling på risikobetonede og mindre risikobetonede investeringer med udgangspunkt i forventningerne til markedsudviklingen i ind- og udland. I perioder med negative forventninger til markedsudviklingen kan porteføljen indeholde betydelige investeringer i f. eks. guld-relaterede aktier. Tilsvarende vil porteføljens valutaeksponering afspejle forventningerne til udviklingen på de finansielle markeder.

Maj Invest Kontra bygger på en kontrastrategi, der går ud på at supplere traditionelle investeringer med investeringer, der kan imødegå nogle af de negative effekter på verdens finansmarkeder. Afdelingen er relevant for investorer, der ønsker en defensiv eksponering i tilfælde af uro på finansmarkederne. En investering i fonden er ingen garanti mod tab i tilfælde af faldende markeder.

Maj Invest kontra har siden fondens etablering i juni 2007 givet et samlet afkast på godt 25% sammenholdt med et MSCI World afkast på -12% i samme periode.