PFA deltager i Amagerbankend kapitaludvidelse

Efter vi har haft lejlighed til at vurdere prospektet, som Amagerbanken offentliggjorde den 18. november 2009, har PFA Pension besluttet at deltage i Amagerbankens kapitaludvidelse.

Som tidligere oplyst ejer PFA knap 3 pct. af aktierne i Amagerbanken.

Grundet offentlighedens interesse for kapitaludvidelsen har vi valgt at udsende en meddelelse om PFA’s deltagelse.