Chefstrateg: Her er vejen til den sikre investering

Når én mønt skal blive til flere, tager man som investor en risiko. PFA har et højt specialiseret investeringsteam, som de seneste år har sørget for gode afkast til PFA’s kunder. Kom med ind i maskinrummet i PFA og få gode råd til dine egne investeringer fra PFA’s chefstrateg Henrik Henriksen.

Når man investerer, tager man altid en risiko, men de sikreste investeringer er dem, hvor du sammensætter din beholdning til både gode og dårlige tider på investeringsmarkederne. Dybest set er der nemlig ikke nogen – heller ikke økonomer - der ved, hvornår markederne vender. Det fortæller chefstrateg i PFA Pension Henrik Henriksen.

”Obligationer er gode i regnvejr, når det ikke går godt, og folk bliver lidt bange for verden. Men hvis du kun investerer i obligationer, er der ikke noget til de gode tider. Det bør du tænke på, når du sammensætter dine investeringer. På sigt opnår du faktisk den laveste risiko ved at investere i både obligationer og aktier,” siger Henrik Henriksen.

Han understreger, at det rigtige valg for dig kommer helt an på, hvor stor en risiko du har lyst til at løbe og hvor højt et afkast, du sigter efter.

Meget økonomi og lidt psykologi

Når PFA investerer dine penge, handler det først og fremmest om, at folkene i PFA Asset Management skal bruge deres viden og kompetencer til at skaffe dig det bedst mulige afkast. Investeringerne gennemgås fra mikroniveau, hvor enkelte aktier og virksomhedsregnskaber analyseres til det større makroperspektiv, hvor man ser på internationale økonomiske tendenser i fx Europa, USA og de nye vækstmarkeder. Investeringer handler derfor mest om økonomi, men også lidt om psykologi, forklarer Henrik Henriksen.

”Investeringer er ikke underlagt tyngdeloven, hvor en mønt falder ned, når man kaster den op i luften. Markedet bliver reguleret af udbud og efterspørgsel samt en masse underliggende faktorer, herunder også psykologi, grådighed og frygt,” siger Henrik Henriksen.

Investér sammen med PFA

Udover at PFA passer på din pensionsopsparing, så giver vi dig også mulighed for at investere i investeringsforeningen PFA Invest. Det er et tilbud til dig, som gerne vil investere dine frie midler på en fleksibel måde med den tryghed, der er i at vide, at det er PFA’s højtspecialiserede investeringsteam, der tager vare på dine penge. PFA Invest giver dig mulighed for at investere dine penge, uden at du behøver at holde dig opdateret på aktiekurser, økonomiske nøgletal og de seneste virksomhedsregnskaber. Det gør PFA for dig.   

 ”PFA Invest er en simpel måde at investere og spare op på. Når du køber investeringsbeviser i PFA Invest, bliver investeringerne varetaget af de samme eksperter, som forvalter den store pengetank i PFA Pension. På den måde investerer du så at sige sammen med PFA,” siger Henrik Henriksen.

Undgå bankernes lave renter

Pengene på en almindelig lønkonto bliver for øjeblikket stort set ikke forrentet som følge af det lave renteniveau. Hvis du lader et større beløb stå i banken, bliver nogle af pengene således med tiden spist af inflationen, forklarer Henrik Henriksen. Derfor er det netop nu relevant at tage aktivt stilling til, om du selv skal investere dine penge – fx i PFA Invest. Det gælder, hvis du har en større beholdning af kontanter stående på din konto, som du ikke skal bruge inden for nær fremtid.

Du kan til enhver tid sælge dine investeringsbeviser i PFA Invest. Du kan altså spare op i investeringsforeningen over en årrække med henblik på at købe din drømmebolig, en jordomrejse med familien eller hvad du går og drømmer om.

Fem investeringsråd til den private investor:

  1. Sammensæt dine investeringer så de indeholder både aktier, obligationer, alternative investeringer, etc. Obligationer alene vil – som situationen er p.t. – give temmelig lave afkast og en dårlig beskyttelse mod inflation og økonomisk opsving. Når aktier falder, søger investorerne ofte mod det sikre, hvilket får obligationerne til at stige og vice versa, men med det nuværende relativt lave renteniveau vil en gevinst på obligationer typisk have svært ved at kompensere for et tab på aktier.

  2. Som privat investor kan det være en god mulighed at investere via investeringsforeninger, som fx PFA Invest. Her kan du ligesom i PFA Plus vælge mellem forskellige investeringsprofiler – og mange andre, mere specialiserede produkter. Et par af fordelene ved en investeringsforening er, at du spreder din risiko, og at der er mange om at dele omkostningerne.

  3. Renteniveauet på de globale markeder er stadig lavt. Det betyder, at renten på indestående i banker næsten er nul, og at dine penge over mange år bliver mindre værd. Det kan derfor som udgangspunkt ikke betale sig at have store kontantbeløb stående i bankerne. Har du et større beløb, som du ikke skal bruge her og nu, kan det derfor godt betale sig at investere dem gennem en investeringsforening.

  4. Ejendomme er lige nu et interessant investeringsemne med udsigt til forholdsvis stabile afkast og god beskyttelse mod stigende inflation. Du har mulighed for at målrette investeringer i ejendomme gennem PFA Pension via PFA Plus (i produktet Du Investerer).

  5. Det gælder om at have is i maven og ikke nødvendigvis blive revet med af, hvad andre gør. Specielt hvis man investerer langsigtet og med en lidt højere risiko, vil man i perioder se tab af mindre eller større art, som ofte hentes hjem igen – hvis man investerer fornuftigt og tænker langsigtet. Det skal du også tænke på i forhold til valg af din investeringsprofil i PFA Pension og PFA Invest.