Forstå aktiekrisen på fem minutter

Henrik Henriksen er chefstrateg i PFA's investeringsafdeling

De kinesiske aktier er faldet med raketfart, og nedturen har spredt sig til børser over hele verden. Forbrugerøkonom Carsten Holdum og chefstrateg Henrik Henriksen forklarer dig her, hvad der er op og ned på aktiemarkedet lige nu. Og hvad det betyder for pensionsafkastet i markedsrente/PFA Plus.

Aktiemarkederne har taget et markant dyk de seneste dage, og det har påvirket afkastet i markedsrentepensionen PFA Plus. Der er dog grund til at mane til besindighed, for den slags udsving er en del af virkeligheden, når du sparer op i markedsrente. Det fortæller PFA’s investeringsekspert Henrik Henriksen, som her giver en lynforklaring på den økonomiske uro, og hvad den betyder for din pension.

August har været hård for aktierne

Efter cirka en måneds uro på de kinesiske aktiemarkeder spredte nervøsiteten sig fra midten af august til andre lande og bragte store kursfald med sig.

”Fra den 19. til den 24. august har der været frit fald fire dage i træk på de globale aktiemarkeder. Det knytter sig til, at Kina i sidste uge valgte at nedskrive deres valuta over for dollaren. Det skabte usikkerhed om Kinas fremtidige vækstpotentiale og medvirkede til meget kraftige fald i aktiemarkederne,” siger chefstrateg Henrik Henriksen.

Han tilføjer, at vi skal tilbage til 2011, før der er set tilsvarende fald på aktiemarkederne rundt om i verden, og at krisen afspejler Kinas stigende økonomiske indflydelse i verden:

”Kina er i dag verdens næststørste økonomi, og derfor kan negative forventninger til den kinesiske vækst skabe frygt for en global vækstkrise. Og det er den frygt, vi har oplevet de seneste dage."  

Lavere – men stadig positive pensionsafkast

I løbet af aktiekrisen er de indenlandske kinesiske aktier faldet med op til 40 pct. i løbet af ganske få uger. PFA har kun relativt små investeringer i kinesiske aktier (godt 0,5 pct. af de samlede aktiver), men PFA’s investeringer påvirkes af de store fald på de globale aktiemarkeder, som aktieuroen i Kina har ført med sig.

”Fredag d. 21. august og mandag d. 24. august bød på ekstremt store fald på de globale aktiemarkeder, og det har ramt PFA’s og dermed kundernes afkast.I skrivende stund bliver afkastet noget mindre, end det så ud til tidligere på året. Trods kursfaldene er der dog stadig positive afkast for året indtil nu i alle PFA’s investeringsprofiler, også dem med høj risiko og mange aktier,” forklarer Henrik Henriksen.

Det forventer vi fremover

I Kina har man som resultat af aktiekrisen sat renterne ned, sænket kravene til bankernes reserver (så de kan låne flere penge ud) og gjort det lettere for de statslige pensionsselskaber i Kina at købe aktier. Samtidig er der rimelig positive tegn for økonomien andre steder i verden, hvilket peger i retning af, at investeringsmarkederne vil blive mere stabile – men det kan meget vel tage nogen tid.

”Jeg tror, de her tiltag vil have en positiv effekt på aktiemarkederne. Man plejer at sige, at når centralbankerne panikker og sænker renten, som det er sket i Kina, så giver det omvendt ro på aktiemarkederne. Det er godt for pensionsopsparingerne. Vi skal nok regne med, at det kræver både en stabilisering af det kinesiske aktiemarked og nogle gode tal fra økonomien, før der falder ro på situationen,” siger chefstrategen. 

Pension er en langsigtet investering

Din pensionsopsparing er langsigtet, og derfor skal du som udgangspunkt ikke skifte investeringsprofil eller foretage andre investeringsvalg på din pensionsordning, når finansmarkederne slår saltomortaler. Jo større risiko, der er på din investeringsprofil, des flere aktier indeholder den, og des større vil udsvingene på dine afkast typisk være, både når de er negative og positive. Det fortæller forbrugerøkonom i PFA Pension, Carsten Holdum og uddyber:

”Profiler med høj risiko har generelt givet de højeste afkast de senere år, men det er også dem, der dykker mest, når aktierne tager en rutsjetur. Derfor gælder det om at slå koldt vandet i blodet og vente til udviklingen går den anden vej."

Carsten Holdum tilføjer, at kunder med kortere tid til pension, vil opleve mindre udsving end dem, der har mange år tilbage på arbejdsmarkedet. Og det gælder for alle investeringsprofiler.

”I PFA Plus nedtrappes risikoen i alle investeringsprofiler, jo tættere du kommer på din pension. På den måde vil man ikke opleve så store udsving op til pensionen, hvor man har brug for mere tryghed og større sikkerhed for pensionens størrelse,” siger Carsten Holdum.

Netop fordi risikoen på din investeringsprofil løbende bliver tilpasset til din alder, behøver du ikke selv løbende at forholde dig til din profil. Den skal du kun tage stilling til, hvis din økonomiske situation har ændret sig, eller du er usikker på, om din nuværende profil er den rigtige til dig.

Få hjælp til at vælge investeringsprofil

Du kan få hjælp til at vælge investeringsprofil ved at bruge PFA’s Investeringsguiden, som du finder under ”Mine Investeringer”, når du har logget dig på med dit NemID.