Nu kan du investere i råvarer med PFA

Har du pensionsopsparing i Du Investerer i PFA Plus, så kan du som noget nyt investere i hvede, naturgas, guld, olie og mange andre råvarer.

Råvareinvesteringerne udbydes via den tyske storbank Deutsche Bank, og det er første gang, PFA giver sine kunder mulighed for at investere direkte i råvarer.

”Fordelen ved at investere i råvarer er, at de ikke i så høj grad følger udviklingen i aktier og obligationer. På den måde giver den nye fond  pensionskunder, der investerer dele eller hele deres pensionsopsparing selv, en mulighed for at sprede risikoen. Desuden er investeringer i råvarer med til at beskytte mod de økonomiske følger af naturkatastrofer og til en vis grad også mod inflation. Man skal dog vide, at råvarernes afkast er meget afhængigt af, hvor vi er i konjunkturcyklen. Råvarer giver typisk de højeste afkast, når der er høj økonomisk vækst og et lille udbud af råvarer i forhold til efterspørgslen,” siger Rasmus Bartholdy, der er Senior Portfolio Manager i Aktier og Alternative Investeringer, PFA Asset Management.   

Deutsche Bank Råvarer er bare én ud af 51 fonde i PFA Du Investerer. Her har du mulighed for selv at investere dele af eller hele din pensionsopsparing i de fonde, som PFA har sammensat. Det er et tilbud, som de fleste kunder kan tilvælge til deres pensionsordning, men muligheden henvender sig typisk til dig, som har en naturlig interesse for selv at sammensætte dine investeringer. Hvis du vælger Du Investerer, kræver det, at du følger godt med i investeringsmarkederne. Fordelen er, at du selv kan vælge, hvordan du vil investere dine penge – både i forhold til den nuværende opsparing og de fremtidige indbetalinger.

Enkel og prisbevidst investeringsform
Den nye investeringsfond er en såkaldt passiv investeringsform, som går efter at opnå samme  afkast som råvareindekset, hverken mere eller mindre. Det er en meget enkel investeringsstrategi, hvor man ikke fx spekulerer i fald i råvarepriserne.

Lanceringen sker som en del af PFA’s ambition om at give dig flere valgmuligheder, hvis du vælger selv at investere noget af din pensionsopsparing. Det sker i takt med, at markedet for investeringer i alternative aktiver som fx ejendomme bliver mere og mere udbredt.

”Tidspunktet for lanceringen er som sådan ikke et udtryk for timing af markedet. Men flere råvarer er faldet rigtig meget i de seneste fem-seks år, så det kan nu vise sig at være en investeringsmulighed for nogle. Råvarer er dog mindst lige så risikable som aktier, så man bør have en langsigtet investeringshorisont på mindst tre år,” siger Rasmus Bartholdy.

Fondens administrationsomkostninger er forholdsvis lave på 0,55 % om året, hvilket har været vigtigt for beslutningen om at udbyde fonden.

”Det væsentlige er, at kunne tilbyde PFA’s kunder en eksponering til råvarer på en enkel og billig måde,” slutter Rasmus Bartholdy.

Råvarer giver typisk de højeste afkast, når der er høj økonomisk vækst og et lille udbud af råvarer i forhold til efterspørgslen

Fakta: PFA Du Investerer

  •  I fonden Deutsche Bank Råvarer investeres der i WTI-råolie, Brent-råolie, fyringsolie, RBOB-benzin, naturgas, guld, sølv, aluminium, zink, kobber, majs, hvede, sojabønner og sukker
     
  • Investeringer i fonden Deutsche Bank Råvarer anbefales som en tommelfingerregel at løbe over mindst tre år
     
  • PFA giver ikke personlig investeringsrådgivning til investeringer i Du Investerer. Et godt råd er dog som altid at sprede risikoen og nedtrappe de risikofyldte investeringer, efterhånden som du nærmer dig pensionsalderen eller tidspunktet, hvor du ønsker at gå på pension.

Fordele: PFA Du Investerer giver dig bl.a.

  • Mulighed for selv at sammensætte investeringerne i din pensionsordning

  • 51 forskellige fonde med alt fra danske og udenlandske aktier over råvarer til Emerging Markets obligationer

  • Lave investeringsomkostninger