Markedskommentar: Langsigtede investorer bør have is i maven oven på Brexit

Stemmeoptællingen efter gårsdagens valg i Storbritannien gør det klart, at briterne har valgt at forlade EU. De første reaktioner på de finansielle markeder er voldsomme med store kursfald på aktiemarkederne, på britiske pund og på euro.

Det til trods anbefaler chefstrateg i PFA Henrik Henriksen, at man som pensionskunde og langsigtet investor har is i maven og forholder sig roligt oven på den britiske afstemning

”Der er lagt op til urolige dage og uger på de finansielle markeder. Derfor er det ekstra vigtigt at huske på, at pension er en langsigtet opsparing, og i PFA anbefaler vi, at man som pensionsopsparer, forholder sig roligt til situationen,” siger Henrik Henriksen

Det har været fremført, at et britisk nej kan markere begyndelsen på en ny finanskrise som den verden oplevede i 2008. Det forventer Henrik Henriksen dog ikke.

”Den britiske økonomi er langt mindre end den amerikanske økonomi. I modsætning til Lehman-krakket, sker det her på et tidspunkt, hvor den europæiske økonomi er i fremgang, understøttet af stigende beskæftigelse, forbrug og investeringer. Det må forventes, at den globale pengepolitik forbliver ekstremt lempelig i en endnu længere periode, og at politikerne om nødvendigt stimulerer via finanspolitikken,” siger chefstrategen.

Han understreger, at udviklingen i den globale økonomi ikke drives af den britiske økonomi, der udgør mindre end 4 % af den globale økonomi.

”USA er fortsat verdens største og vigtigste økonomi, og her understøttes væksten af stigende beskæftigelse, forbrug, en positiv udvikling på boligmarkedet og lave renter. Det britiske marked står således for kun 1 % af indtægterne i de amerikanske virksomheder,” fortæller Henrik Henriksen.

På den korte bane forventer chefstrategen dog en opbremsning på de globale aktiemarkeder, der minder om det man så i august 2015 med fald på op til 10 til 15 %.

”Hårdest ramt af begivenhederne er risikofyldte aktiver som aktier og kreditobligationer, og jo tættere markederne er på Storbritannien, jo større er den negative påvirkning. Således er både det britiske pund og euro negativt påvirket, ligesom europæiske aktier er kraftigt negativt påvirket. Den negative effekt vil være mindre i USA og på emerging markets. Hvis man skal finde en sikker havn vil det være statsobligationer, dollar og yen,” siger Henrik Henriksen.
 

PFA's chefstrateg Henrik Henriksen ser tre scenarier for den kommende tid, hvor de to første umiddelbart er de mest sandsynlige:

1. En lykkelig skilsmisse hvor samarbejdet i eurozonen fortsætter og EU laver en ny aftale med Storbritannien, som er konstruktiv for begge parter. Usikkerheden aftager forholdsvist hurtigt på de finansielle markeder. Centralbankerne i EU og Storbritannien understreger deres vilje til at føre en meget lempelig pengepolitik. Den amerikanske centralbank udskyder renteforhøjelserne yderligere. Den økonomiske vækst aftager kun i mindre og kortvarigt omfang.

2. En ulykkelig skilsmisse. Samarbejdet i eurozonen knager, men det holder. EU fører hård politik overfor Storbritannien for at forhindre andre i at følge deres eksempel. Magtbalancen i eurozonen tipper mere mod Sydeuropa og reformprocessen går ned i hastighed. Den britiske økonomi rammes af stor usikkerhed og negativ vækst, men eurozonen undgår en recession.

3. Samarbejdet i eurozonen begynder at falde fra hinanden. Brexit virker som katalysator for nationalistiske fraktioner i Europa, og der følger EU afstemninger i flere lande. Epicenteret for uroen flytter sig gradvist fra Storbritannien til eurozonen. Den økonomiske aktivitet dykker i Europa der også rammes af recession.