For knap 4 ud af 10 vil pensionsopsparingen ikke være nok

For knap 4 ud af 10 PFA-kunder vil deres pensionsopsparing i sig selv ikke være nok til, at de kan bevare levestandarden som ældre, og de er derfor afhængige af supplerende opsparing. Det viser en ny analyse fra PFA, der i dag skyder en kampagne for ”Pensionstallet” i gang, som skal hjælpe danskerne med at forholde sig til, om de sparer nok op til pensionen.

For mange danskere, der sparer op til pensionstilværelsen via en pensionsordning, kan der vente en ubehagelig overraskelse, når de trækker sig tilbage. Deres pensionsopsparing ligger nemlig under det anbefalede niveau, og de risikerer dermed et stort fald i levestandard som pensionister, hvis de ikke har friværdi eller anden supplerende opsparing ved siden af. Det viser en ny analyse fra PFA.

Her lyder anbefalingen, at man som pensionsopsparer skal have et såkaldt pensionstal på mindst 70 for at være sikret en nogenlunde uændret levestandard som pensionist. Pensionstallet defineres som indkomst i dag efter skat ift. indkomst i pensionstilværelsen efter skat og beregnet over 20 år. Har man et pensionstal på 70, kan man se frem til at få en indkomst som pensionist, der svarer til 70 pct. af indkomsten i arbejdslivet.

Analysen viser, at knap 4 ud af 10 (37 pct.) af PFA’s kunder har et pensionstal under 70 baseret på deres lønniveau samt opsparing i og indbetalinger til PFA.

”Det er vigtigt at være opmærksom på, om man sparer nok op til at kunne få den pensionstilværelse, man forventer. Og her kan vi se, at for mange vil pensionsopsparingen hos os i sig selv ikke være nok til, at de kan bevare levestandarden som pensionister. De er derfor afhængige af at have supplerende opsparing som friværdi eller frie midler – eller øge pensionsindbetalingerne,” siger forbrugerøkonom i PFA, Carsten Holdum.

Særligt højtlønnede har lavere pensionstal end anbefalet

Analysen viser også, at det særligt er højtlønnede, som har et lavere pensionstal end PFA’s anbefalinger. F.eks. har 4 ud af 5 kunder (81 pct.) med et lønniveau på 700.000 kr. om året et pensionstal under 70.

”At en højere andel af højtlønnede har et lavere pensionstal end anbefalet skyldes, at de ikke i samme grad som lavere lønnede vil få offentlige ydelser som pensionister. De skal derfor præstere mere opsparing selv, hvis de vil bevare samme levestandard i pensionstilværelsen. Og her viser analysen, at særligt denne gruppe alt andet lige har behov for at spare mere op end i dag, hvis de ikke har supplerende opsparing,” siger Carsten Holdum.

Ny kampagne skal skabe opmærksomhed om pensionstallet

PFA tager nu initiativ til at engagere danskerne mere i, om de sparer nok op. Det sker med en større kampagne for ”Pensionstallet”, der skydes i gang i dag. ”Pensionstallet” er et digitalt rådgivningsværktøj, som PFA nu sætter fornyet fokus på, og som vil være tilgængeligt for alle - også ikke-PFA-kunder - på pensionstallet.dk. 

”Udover huskøb er pension den vigtigste økonomiske faktor i forhold til at have et godt liv. Alligevel er der potentiale for at få danskerne til at engagere sig mere i deres pension. Det vil vi gerne hjælpe dem med. Derfor lancerer vi kampagnen for ”Pensionstallet”, som gør det nemt at få en pejling af, om man er på kurs mod det liv, man ønsker som ældre,” siger Carsten Holdum.

Det nye pensionstal og kampagnen skal ses i sammenhæng med en lang række initiativer, PFA løbende gør for at sætte pension og det gode liv i den tredje alder på dagsordenen. Bl.a. har PFA stiftet tænketanken ”Den nye 3. alder”, der skal komme med forslag til, hvordan man kan skabe rammerne om fremtidens gode seniorliv. 

For mere information: Kontakt forbrugerøkonom i PFA, Carsten Holdum, på tlf. 24 28 44 52 eller seniorpressekonsulent i PFA, Rune Lindberg, på 40 32 29 01.  

Fakta om analysen

  • 37 pct. af de 313.996 kunder i undersøgelsen har et pensionstal, der er lavere end det anbefalede niveau på mindst 70.
  • Når lønnen er i kategorierne op til 325.000 kr. om året, så har stort set alle et pensionstal på 70 eller bedre. Årsagen er, at offentlige ydelser er faste og dermed udgør en forholdsmæssig stor andel af pensionsindkomsten.
  • Tilsvarende gælder, at når lønnen er på mindst 500.000 kr. om året, så udgør offentlige ydelser relativt mindre, og egen opsparing skal være relativ stor for at opnå et pensionstal på 70.
  • Flertallet af højtlønnede har ikke pensionsopsparinger, som er store nok til at opnå et pensionstal på 70, og er derfor afhængige af at spare op på flere måder – eller øge deres pensionsindbetalinger – hvis levestandarden skal opretholdes.