Et stærkt år for bæredygtige investeringer

Chefstrateg i PFA, Tine Choi Danielsen.

PFA’s nye klimavenlige pensionsløsning, PFA Klima Plus, har på godt et halvt år rundet 3 mia. kr. i indbetalinger. Og PFA’s’ grønne succes står ikke alene, for bæredygtighed er kommet højt op på investorernes dagsorden i 2020, fortæller PFA’s chefstrateg, Tine Choi Danielsen.

Mange pensionsselskaber, banker og investeringsfonde har de senere år skruet markant op for klima- og sociale hensyn, også kaldet ESG, når de investerer kundernes penge. Det gælder også PFA, som i mange år har arbejdet med at integrere bæredygtighedshensyn i sine investeringer og sidste år i maj lancerede PFA Klima Plus, hvor der er sat håndfaste mål for klima-ambitionerne.

”CO2-udledningen fra PFA Klima Plus ligger i dag mere end 75 procent under udledningen fra det brede aktieindeks MSCI, og målet er, at investeringerne skal være klimaneutrale i 2025 og klimanegative i 2030, fortæller chefstrateg,” Tine Choi Danielsen, som tilføjer, at den grønne opsparingsløsning både på afkast- og kundesiden er kommet rigtigt godt fra land. 

”I 2020 slog afkastet fra PFA Klima Plus siden lanceringen i maj det brede aktieindeks med cirka 2 procent, og den grønne pengetank er allerede vokset til over 3 mia. kr. Det er sket på lidt over et halvt år, og det vidner om en stor interesse hos kunderne for at kunne sætte deres opsparing i arbejde til fordel for klimaet," siger PFA’s chefstrateg.

Milliarder til bæredygtige investeringer
Interessen for bæredygtige investeringer er ikke kun begrænset til Danmark eller PFA Klima Plus, men også en tendens, vi ser internationalt, fortæller Tine Choi Danielsen.

”Ifølge en aktuel analyse fra BNP Paribas er der i 2020 sket en fordobling af indbetalingen til bæredygtige fonde, og siden 2018 har indbetalingen til disse fonde konstant slået rekorder til trods for, at indbetalingen til andre typer af værdipapirer og investeringsfonde har været jævn eller nedadgående. Samtidig har aktier og investeringsforeninger med høje ESG-ratings generelt været en god investering og over de seneste fem år klaret sig bedre end det brede marked." 

Ifølge Tine Choi Danielsen bliver den voksende interesse for ESG-investeringer også hjulpet stærkt på vej fra den politiske front. Det sker blandt andet gennem øgede rapporteringskrav i forhold til ESG - og ikke mindst gennem massive allokeringer til grøn vækst og bæredygtige løsninger. 

”I EU er der for nyligt vedtaget en kæmpe corona-hjælpepakke på 750 mia. euro, hvoraf en stor del er øremærket bæredygtige investeringer. I USA har den nyvalgte præsident Biden allerede bebudet, at USA vil genindtræde i Paris-aftalen og herunder allokere milliarder til investeringer i mere bæredygtig infrastruktur. Og i Kina, som er verdens største CO-udleder, offentliggjorde præsident Ji Jinpeng i 2020, at de senest vil være CO2-neutrale i 2060, siger Tine Choi Danielsen.”

Ansvarlighed har ungt blod i årene
Ser vi på, hvem der efterspørger bæredygtige investeringer, så peger pilen gerne på de såkaldte millennials, der med G. Thunberg som mønstereksempel er kendetegnet ved et stærkt samfunds-engagement. Af naturlige grunde er PFA’s erfaring med denne generation af kunder indtil videre begrænset, men ser vi på kunderne i PFA Klima Plus, så er det tydeligt, at alderen spiller en rolle.

”PFA Klima Plus kunderne er stærkt overrepræsenteret i aldersgrupperne 25-34 år og 35-44 år, mens de er svagt overrepræsenteret i aldersgruppen 45-54 år og stærkt underrepræsenteret i aldersgruppen +55. Herudover har flere mænd end kvinder valgt PFA Klima Plus, men det afspejler, at mænd generelt engagerer sig mere i deres pensionsøkonomi, og at flere mænd end kvinder derfor har været inde på Mit PFA og forholde sig til deres investeringer og klimapræferencer,” siger Tine Choi Danielsen.